Berättelsen

John Harlan

John HarlanWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

John Harlan föddes i Boyle County, Kentucky, den 1 juni 1833. Han arbetade som advokat och länsdomare innan han gick med i unionens armé under det amerikanska inbördeskriget. Harlan befallde ett infanteriregemente men var kritisk till Abraham Lincoln och invände mot frigörelseproklamationen.

Efter kriget attackerade Harlan det trettonde ändringsförslaget som avskaffade slaveriet. Efter framväxten av rasistiska organisationer som Ku Klux Klan ändrade han sig dock och blev anhängare av de radikala republikanerna och återuppbyggnadslagen.

År 1877 utsåg president Rutherhood Hayes Harlan till ledamot av Högsta domstolen. Under de närmaste åren visade Harlan att han var en stark anhängare av afroamerikanska medborgerliga rättigheter. År 1883 avstod han från majoritetssynen att kongressen inte kunde bestraffa diskriminering av afroamerikaner från privatpersoner. Som medlem i Högsta domstolen var Harlan en konsekvent anhängare av det trettonde ändringsförslaget och det fjortonde ändringsförslaget. och varnade för att afroamerikaner riskerade att överlämnas till ett "permanent tillstånd av juridisk underlägsenhet". 1896 var han den enda medlemmen i Högsta domstolen som ansåg att segregation i järnvägsvagnar var grundlagsstridig.

År 1897 antog New York -lagstiftaren en lag som fastställde bagarnas timmar till högst tio timmar om dagen eller sextio i veckan. År 1905 fick ägaren till ett bageri 50 dollar i böter för brott mot lagen. Han överklagade till Högsta domstolen och det röstade 5-4 att lagen var grundlagsstridig. Harlan och Oliver Wendell Holmes var två av de fyra domarna som inte var överens med beslutet att hålla tillbaka godkännandet av social lagstiftning.

John Harlan dog i Washington den 14 oktober 1911.

Den vita rasen anser sig vara den dominerande rasen i detta land. Och så är det, i prestige, i prestationer, i utbildning, i rikedom och i makt. Men med tanke på konstitutionen, i lagens öga, finns det i detta land ingen överlägsen, dominerande, härskande medborgarklass. Det finns ingen kast här. Vår konstitution är färgblind och varken känner till eller tolererar klasser bland medborgarna.

När det gäller medborgerliga rättigheter är alla medborgare lika inför lagen. De ödmjukaste är de mest mäktigas kamrat. Lagen betraktar människan som människa och tar ingen hänsyn till sin omgivning eller till hans färg när dess medborgerliga rättigheter som garanteras av landets högsta lag är inblandade. Det är därför beklagligt att denna höga domstol, den slutliga expositoren för landets grundlag, har kommit fram till att det är behörigt för en stat att reglera medborgarnas åtnjutande av sina medborgerliga rättigheter enbart på grundval av ras.

Sextio miljoner vita är inte i fara på grund av närvaron här av 8 miljoner svarta. Öden för de två raserna i detta land är oupplösligt sammanlänkade, och bägge intressen kräver att allas gemensamma regering inte ska tillåta att frö från rashat planteras enligt lagens sanktion. Vad som säkert kan väcka rashat, vad som säkrare kommer att skapa och vidmakthålla en känsla av misstro mellan dessa raser än statliga författningar, som i själva verket går ut på att färgade medborgare är så underlägsna och försämrade att de inte kan få sitta i offentliga tränare som ockuperas av vita medborgare?

Det är uppenbart att denna stadga antogs för att skydda det fysiska välbefinnandet för dem som arbetar i bageri och konfektyr. Det kan hända att stadgan delvis har sitt ursprung i tron ​​att arbetsgivare och arbetstagare i sådana anläggningar inte var lika, och att de sistnämndas behov ofta tvingade dem att underkasta sig sådana krav som orimligt beskattade deras styrka. . Hur som helst, stadgan måste anses utgöra uttryck för New Yorks invånare att, i allmänhet, och i fallet med den vanliga mannen, arbetskraft som överstiger sextio timmar under en vecka i sådana anläggningar kan äventyra hälsan hos dem som således arbetar.

Jag hävdar att denna domstol kommer att överskrida dess funktioner om den förutsätter att ogiltigförklara stadgan i New York. Det måste komma ihåg att denna stadga inte gäller alla typer av affärer. Det gäller endast arbete i bageri- och konfektyrsanläggningar där luften, som alla vet, ständigt andas av arbetare inte är lika ren och hjälpsam som den som finns i andra anläggningar eller utanför dörren. Professor Hirt i sin avhandling om Arbetarnas sjukdomar har sagt: "Bagarnas arbete är bland de svåraste och mest mödosamma tänkbara, eftersom det måste utföras under förhållanden som skadar hälsan hos dem som är engagerade i det."

Alla som minns landets tillstånd 1890 kommer ihåg att det var överallt, bland folket i allmänhet, en djup oroskänsla. Nationen hade blivit av med mänskligt slaveri, men övertygelsen var universell om att landet var i verklig fara från en annan typ av slaveri som försökte fästas på det amerikanska folket, nämligen slaveriet som skulle bero på aggregatansamlingar i händerna på några individer och företag kontrollerar, uteslutande för egen vinst och fördel, hela landets verksamhet, inklusive produktion och försäljning av livets nödvändigheter. En sådan fara ansågs vara överhängande, och alla ansåg att den måste uppfyllas bestämt och genom sådana lagstadgade bestämmelser som skulle skydda folket på ett adekvat sätt mot förtryck och fel.


Harlan Family In America: En kort historia

Vi har kommit hit till Mount Pleasant, Iowa, för att fira 310 -årsjubileet för familjen Harlan i Amerika. Det finns idag kanske tjugo tusen Harlans i USA och ett något större antal av dem med andra namn som är ättlingar eller släktingar till Harlans.

De flesta av oss harlans är ättlingar till två engelska bröder, George och Michael Harlan, som anlände 1687 till New Castle, Delaware, då en del av kolonin Pennsylvania, och till en tredje bror, Thomas, som aldrig kom till Amerika utan några av hans söner kom femtio år senare. Harlanerna är naturligtvis bara en liten del av hela USA: s befolkning, men ändå är de en rikstäckande storfamilj som är djupt inbäddad i vår nationella historia.

Under åren sedan 1687 har harlanerna spridit sig och förökat sig. De har deltagit, ibland på ett stort sätt, i de stora migrationerna som befolkade detta land och i de flesta av de stora händelserna i amerikansk historia. Även om Harlans verkligen inte var aristokrater i vare sig England eller Amerika, som min far brukade säga, & quot de gifte sig i allmänhet ovanför deras station. & Quot, fruar, notera.

Harlans har blomstrat och har varit ansvarsfulla medborgare var de än bosatte sig, förutom möjligen några svarta får som bäst glömdes vid detta tillfälle. Även om ingen Harlan hittills har vuxit upp till president, innehåller familjens historia två kongressmedlemmar, en amerikansk senator, en medlem av president Lincolns kabinett och två domare i USA: s högsta domstol. Vi har anledning att vara stolta över vårt släktnamn, och vi har också anledning att samlas till stöd för familjen som institution i en period då den hotas av extrem individualism.

För den detaljerade kunskap vi har om vår familjehistoria är vi alla mycket skyldiga Alpheus H. Harlan, som 1914 publicerade en historia och släktforskning om familjen Harlan. Han hade arbetat med den här boken i tjugotre år utan hjälp av en dator. Det innehåller inte bara skelettstamträdet utan innehåller en mängd biografisk information, brev och andra dokument. Det är ett häpnadsväckande noggrant arbete som ingen familjemedlem från Harlan borde vara utan. Var och en av er kusiner som känner din farfars eller mormors namn kommer förmodligen att kunna spåra dina anor tillbaka tolv generationer tillbaka till de första harlanerna i Amerika. Alpheus Harlans bok är på tryck igen och du kan äga en kopia och ge den vidare till dina barn.

Vi har bara fragmentarisk kunskap om Harlands i England, alla med ett d på slutet av deras namn. De var ganska centrerade i norra England, runt Durham och i North Riding of Yorkshire, som några av er kanske känner till från James Herriot's böcker om människor och djur i Yorkshire Dales. Man behöver bara leta i de lokala telefonböckerna i York och Durham för att hitta flera sidor i Harlands listade, förmodligen avlägsna kusiner till oss men borttagna av många generationer.

Det fanns en Richard Harland som stod för de vinnande royalisterna i det engelska inbördeskriget och belönades av Charles II 1660 med ägandet av Sutton Hall, en herrgård omgiven av en stor egendom som hade tillhört kronan. Det gick dock över till en annan familj på 1800 -talet, och vi vet inte ens exakt förhållandet mellan dessa Harlands och oss amerikanska harlans.

Den tidigaste faderns förfader till Harlans i Amerika som vi vet mycket om var James Harland (1)*, son till William Harland. James kallades en jeoman, inte en aristokrat eller en gentleman, född nära Durham, England, cirka 1625. Han var far till Thomas (2), George (3) och Michael Harlan (4) och lät döpa sina tre söner i Church of England, vid det tidigare katolska klostret Monkwearmouth nära Durham. Storbritannien var i ständig religiös konflikt genom hela reformationen, när vanliga människor började läsa Bibeln själva, och Harlands deltog i den oroligheten.

När George och Michael växte upp i mitten av 1600 -talet svepte en radikal religiös rörelse över England under ledning av pastor George Fox, känd som Society of Friends, som oftare kallades Quakers. Denna valör hade inga präster, praktiserade religionsfrihet och motsatte sig alla former av våld, inklusive krig och slaveri. Med sådana idéer blev det naturligtvis förbjudet och förföljt av den etablerade kyrkan och regeringen. George och Michael Harlan och deras bror Thomas blev kvakare och tvingades fly till Nordirland, Englands första koloni, bara för att upptäcka att engelsk förföljelse följde dem dit. Under tiden beviljades William Penn, Quaker-sonen till en brittisk amiral, kolonin Pennsylvania, där hans Quaker-medreligionister hittade en fristad, liksom andra förföljda sekter som de tyska mennoniterna. George och Michael Harlan och Georges fru Elizabeth och fyra barn seglade från Belfast, Irland, till den nya kolonin 1687, bara sex år efter den första bosättningen i Philadelphia.

George Harlan hade köpt mark i nuvarande Delaware innan han lämnade Irland. Han blev en av de ledande medborgarna, och när William Penn bestämde att de tre lägre länen, det vill säga Delaware, var så avlägsna från Philadelphia att de behövde en egen regering, utsåg han George Harlan till en av guvernörerna. Men snart flyttade George till Brandywine -dalen i Pennsylvania som bonde nära där hans bror Michael redan hade bosatt sig.

George Harlan valdes till Pennsylvania -församlingen 1712, men dog två år senare och lämnade nio barn. Hans bror Michael, cirka tio år yngre, gifte sig tre år efter att ha nått Amerika. Han var inte lika framträdande som sin bror, men hans vilja och inventeringen av hans gods visar att han har varit en välmående bonde. Michael dog 1729 och lämnade åtta barn. Många av hans ättlingar flyttade till New York och sedan västerut längs den norra delen av staterna. Under tiden anlände deras bror Thomas ättlingar till Pennsylvania från Irland och gick med i Harlan -genpoolen i Amerika, mestadels i Quaker -landet.

Från dessa tre bröder med sina stora familjer härstammar de flesta av Harlans i Amerika. De flesta av dem släppte d i slutet av sitt namn, inte för att de var analfabeter, utan för att stavningen inte blev standardiserad förrän på 1800 -talet. Deras kraft, sexuella energi och rastlöshet hjälpte till att expandera och befolka vårt land.

I varje generation tenderade äldre söner och döttrar att fortsätta där de var bom, medan yngre söner flyttade söder och västerut. Ta till exempel min egen härkomstlinje. Grundaren George Harlans yngre son, James Harlan (11), flyttade hela vägen över Blue Ridge till Frederick County i västra Virginia. Han förblev en Quaker till sin död cirka 1760, fick tio barn och begravdes på ett Friends Meeting House. Hans son George (45), bom 1718, tillbringade större delen av sitt liv på familjegården i Frederick County, Virginia, förblev en Quaker och dog cirka 1760. Av Georges söner flyttade Jehu Harlan (212) till det intilliggande länet, nu Berkeley County, West Virginia, där han etablerade en gård och gristmill vid Falling Waters, fortfarande ett lokalt landmärke och fortfarande ägs av hans ättlingar.

Men den amerikanska revolutionen närmade sig och med den öppnades västvärlden bortom Appalacherna. År 1774, ett år före Lexington och Concord, korsade Jehus bröder, Silas (215) och James (216) den kungörelselinje som den brittiska regeringen hade dragit för att försöka skilja vita nybyggare från indianerna, som efter ett sekel av stöd för Franska var nu allierade till den brittiska regeringen. Silas och James var i kapten James Harrods grupp av pionjärer som gick nerför Ohio i kanoter och uppför Salt River för att grunda Harrodsburgh, Kentucky, den första permanenta vita bosättningen över Appalacherna. Strax därefter flyttade de sju mil bort och byggde ett förtäckt fort som de kallade Harlan Station. James odlade medan hans bror Silas gick ut för att bekämpa britterna och indianerna. Silas blev major under George Rogers Clark och dog en hjälte i slaget vid Blue Lick Springs, Kentucky, 1782. Harlan Countv, Kentucky, namngavs efter honom. James var senare kapten i kriget 1812. De flesta av Harlans på östkusten, som pacifister från Quaker, stannade utanför den amerikanska revolutionen, men västra Harlans deltog. På fyra generationer hade en fridfull Quaker -familj fått en indisk fighter. Silas hade inga barn, men hans bror James blev min förfader.

Bland James Harlans nio barn fanns John Caldwell Harlan (844), som blev postmästare i Harrodsburgh och en stor köttpackare och återförsäljare av boskap. Hans dotter Sarah Ann Harlan (2960) gifte sig med sin första kusin Benjamin Harlan (873), och de var mina farföräldrar. Både de och hennes far, John Caldwell Harlan, flyttade till Maury County i Tennessee bluegrass, där de båda hade stora husdjursgårdar. Därmed är jag dubbelt en Harlan, vilket förmodligen förklarar min extra stora näsa och framstående bilar. Mina förfäder höjde bland annat jackor och mulor - kanske det är där mina öron kommer ifrån!

Innan jag lämnar Kentucky Harlans, låt mig dock säga att de spelade en framträdande roll i vår familjehistoria och i amerikansk historia. Under tiden mellan revolutionen och inbördeskriget rörde sig många Harlans på båda sidor av Ohio -floden, genom de rika jordbruksmarkerna Ohio, Indiana och Illinois samt Kentucky och Tennessee, och de var en mycket nära storfamilj allteftersom tiden gick. James Harlan (845), min mormors farbror och min farfars första kusin, blev advokat, en ledande statstjänsteman och en kongressledamot. Abraham Lincoln utsåg honom till USA: s distriktsadvokat för Kentucky. Han flyttade till delstatens huvudstad Lexington.

Hans son var John Marshall Harlan (2969), som var överste i fackföreningsarmén, politisk ledare för att behålla Kentucky i unionen, och så småningom associerad domare i USA: s högsta domstol. John Marshall Harlan var en av de största män som någonsin tjänstgjorde i USA: s högsta domstol. Under en konservativ era i Högsta domstolen blev han den liberala främste dissenteraren på domstolen och under många år den enda dissenteraren. I sina avvikande åsikter i civilrättsfallet 1883 talade han för afroamerikaners rättigheter garanterade genom 13: e, 14: e och 15: e ändringen. Hans meningsskiljaktighet mot segregeringen av svarta människor i det ökända Plessy -beslutet 1896 var ett lagligt landmärke och använde ungefär samma resonemang som domstolen senare följde i Brown -beslutet 1954 som slutade laglig segregation av offentliga skolor. Han var i minoritet för den konstitutionella inkomstskattens författning när den först kom för Högsta domstolen.

Och ändå hade John Marshall Harlan varit slavägare, som hans far var före honom. Historien är full av sådana motsättningar. Rättvisa Harlan hade en svart halvbror, Robert J. Harlan, som familjen lärde läsa och skriva. De tillät honom att göra affärer för sig själv i Harrodsburgh, Lexington och Cincinnati. 1849 åkte han till Kalifornien i guldrusningen, återvände med $ 50 000 som sägs vara spelvinster, åkte tillbaka till Kentucky och köpte sin frihet. I senare liv blev han tävlingshästägare och tränare, en ledande lokal republikan, och senare en federal kontorshållare i Washington. Robert Harlan kommer inte att hittas i Alpheus Harlans historia, men hans liv finns registrerat i andra historier och dokument.

Harlans befann sig på båda sidor av inbördeskriget, men utan att ha en faktisk räkning skulle jag säga att fler av dem var på unionens sida. Det var sant inte bara för norra Harlans, utan Kentucky Harlans, och till och med Tennessee Harlans. Och så var det Quaker Harlans och Whig Harlans som motsatte sig kriget. Min farfar, George Henry Harlan (3095), som var nitton när inbördeskriget slutade, höll på att dö för att gå med i förbundsarmén, men hans far lät honom inte göra volontär och fick honom att fortsätta tjäna pengar på att driva svin och hästar fram och tillbaka genom stridslinjerna till salu till båda arméerna. Men hela sitt liv kände min farfar sig berövad sin stridserfarenhet, och när en förbundsveteran passerade på vägen nära hans gård bjöd han hem honom på middag för att pumpa honom för sina krigshistorier. En Harlan från Maryland var chefskirurgen för Union Navy under inbördeskriget. Det var många från den övre Ohio -dalen som kämpade för unionen i sina statliga milisenheter.

Harlan som spelade den mest framträdande rollen under inbördeskrigstiden var dock James Harlan (2297) från Mount Pleasant, Iowa. Född i Illinois växte han upp i en pionjär bosättning i Indiana, fick en bra tidig skolgång och tog examen från det som nu är DePauw University. Omedelbart efter college flyttade han till Iowa för att bli president för det som blev Iowa Wesleyan College, valdes sedan till statsskolans chef och slutligen till USA: s senat, där han tjänstgjorde i 18 år. I april 1865, strax innan Lincoln dog, utsåg han James Harlan till inrikesminister och tjänstgjorde i mer än ett år innan han återvände till USA: s senat. Medan inrikesministern sammanställde han en lista över ett åttiotal kontorister som skulle avskedas som lata, omoraliska eller illojala. Enligt uppgift besökte han Walt Whitmans skrivbord i sin frånvaro och fann bevis på att han skrev poesi medan han var i tjänst och sparkade honom. Många år senare skrev HL Mencken att & quotone day 1865 sammanförde den största poeten Amerika hade producerat och världens fördömdaste åsna. aldrig träffat.

James Harlan uppfyllde förvisso normerna för sin tid och för sitt hemland, som skickade honom tillbaka till senaten 1866. Efter pensioneringen från senaten återvände han till Mount Pleasant för att återigen ta upp presidentskapet för Iowa Wesleyan College och bodde där tills hans död 1899. H: s dotter, Mary Eunice (5864), gifte sig med Abraham Lincolns son, Robert Todd Lincoln, som tjänstgjorde som USA: s ambassadör i Storbritannien och var under många år president för Pullman Palace Car Company.

Under tiden rörde sig andra rastlösa Harlans västerut ända till Stilla havet. Några dog på prärier och i Rocky Mountains, men George Harlan (852) tog sig hela vägen till Kalifornien 1845-46. Han var en av Kentucky Harlans, men 'hade bott tidigare i Ohio, Indiana och Michigan. Inspirerad av en guidebok som han hade läst, begav han sig från Niles, Michigan, med sin fru, sex barn, en 90-årig svärmor och diverse syskonbarn.

Under vintern i Lexington, Missouri, anslöt sig Harlans till cirka 500 andra emigranter längs Oregon Trail på våren 1846. När de följde floden Platte gick de ihop med familjen Donner i Illinois och fick veta att författaren till deras guidebok skulle träffa dem på Fort Bridger i sydvästra Wyoming och vägled dem personligen till Kalifornien. De var bland de få familjer som valde det alternativet, och guiden talade in dem till en genväg. Detta visade sig vara som många av genvägarna i livet. Tyvärr hade guiden inte brytt sig om att spana in alla detaljer om rutten, och Harlan -festen upptäckte efter att ha lämnat Fort Bridger att det inte var lämpligt att hantera sina 66 vagnar. De var tvungna att göra sin egen vagnväg, som senare användes av mormonerna för att nå Utah. De var tvungna att fälla träd, använda en flodbädd full av stenblock, dra vagnar upp mot vassa sluttningar med rep och vinschar och korsa Great Salt Lake -öknen.

Längs Humboldtfloden mötte de fientliga indianer som började döda oxar och efterföljare till fots. George Harlan skickade sin brorson Jacob (2984) till John Sutter i Kalifornien för oxar och förnödenheter, och med denna hjälp kunde de korsa Sierra Nevada innan vintern snöar. De var det sista vagnståget som nådde Kalifornien det året. Donners, ett par veckor bakom dem, snöades in och kunde inte korsa det som blev känt som Donner Pass i Sierra Nevada -bergen, där 35 dog och andra reducerades till kannibalism i en av de värsta katastroferna i västlig rörelse.

George Harlan bosatte sig i Santa Clara County, Kalifornien, och hade en stor familj. Medlemmar av familjen Harlan förvärvade en stor del av Big Sur, där de hade en boskapsgård och praktiserade sund bevarande tills de på 1900 -talet slutligen kom överens om att överlämna det till regeringen för att vara en del av Big Sur offentliga park. För information om California Harlans är jag skyldig till skrifter av William K. Harlan från Walnut Creek, Kalifornien.

Alpheus Harlans historia slutar i början av 1900 -talet, men det är inte att säga att vår familjehistoria tar slut där. Det är upp till dig, harlans under 1900- och 2000 -talen, att föra vår familjesaga aktuell. I stället för att förnya dig med detaljer om nuvarande Harlans, vill jag avsluta med några tankar om vad familjen handlar om. Vi har stolthet över de individuella prestationerna för enastående Harlans. Vi bör dock komma ihåg att för varje stor historisk karaktär fanns det tusen andra som helt enkelt var självständiga, fasta medborgare som bidrog till samhället. De flesta av de tidiga harlanerna var bönder i ett land som var överväldigande landsbygd och jordbruk, medan de mer framstående harlanerna mestadels var politiska ledare och yrkesmän. På senare tid, när företag har kommit att dominera kommersiellt jordbruk och vårt land har blivit mer urbant och industriellt, har familjegården blivit en hotad art.

För närvarande, när stora organisationer och extrema individualister båda tär på familjenhetens styrka, är det lämpligt att vi möts här i USA: s hjärtland den här fjärde juli -helgen för nationell förnyelse, för att stärka våra band med varandra som en utökad familj. Miljön är dyrbar och oersättlig, men det är ärftlighet också. Du som bär Harlan -namnet eller härstammar från Harlans bör vara medveten om att du kommer från stora lager, och du borde komma ihåg var du kom ifrån.

Louis R. Harlan är University Distinguished Professor Emeritus i historia vid University of Maryland. Född nära West Point, Mississippi, växte han upp i Atlanta och gick på Emory University (BA, 1943), Vanderbilt University (MA, 1948) och Johns Hopkins University (Ph.D., 1955).

Han är författare till Separat och Ojämnt (1958), en studie av södra offentliga skolor. Hans två volym biografi om den afroamerikanska ledaren, Booker T. Washington (1972 och 1983) vann Bancroftpriset och Beveridgepriset i historia och Pulitzerpriset för biografi 1984. Hans senaste bok är All till sjöss: Kommer av Ålder under andra världskriget (1996). Han var också chefredaktör för The Booker T. Washington Papper (14 vol., 1972-89).

(Siffror inom parentes anger de som tilldelats enskilda Harlans i Alpheus H. Harlan's Harlan -familjen i Amerika.)


John Harlan - Historia

Denna artikel publicerades ursprungligen i nummer 1 av Kentucky Humanities 1996, publicerad av Kentucky Humanities Council, 206 East Maxwell St., Lexington, KY 40508-2316. Omtryckt med tillstånd.

År 1896, i fallet med Plessy mot Ferguson, fattade USA: s högsta domstol det som visade sig vara ett av dess mest ökända beslut. Genom en omröstning på 7–1 (en rättvisa deltog inte) godkände domstolen principen om separat men lika, som under nästa halvsekel och mer användes för att rättfärdiga lagar som föreskrev segregering på alla livsområden i söder, från transport till utbildning till allmän boende. Den ensamma, modiga motståndaren mot Plessy mot Ferguson beslutet var en Kentuckian, Associate Justice John Marshall Harlan.

I fråga var en Louisiana -lag som tvingade segregering av loppen i järnvägsvagnar. För att testa lagens konstitutionalitet gjorde Homer Plessy, en Louisianan blandad ras, en poäng med att bli arresterad för att sitta i den vita delen av en tågbil. När hans ärende nådde Högsta domstolen, hävdade Plessy att påtvingad segregation i teoretiskt separata men lika bostäder äventyrade principen om juridisk jämlikhet och markerade svarta som underlägsna. Domstolens majoritet var inte överens och förklarade lagen konstitutionell samtidigt som den sa att den stämplade svarta med "ett märknad av underlägsenhet" bara om "den färgade rasen väljer att lägga den konstruktionen på den."

Men om hans meddomare inte fann några invändningar mot Louisiana -lagen, kunde John Harlan hitta lite annat. Han skrev:

"I lagens ögon finns det i detta land ingen överlägsen, dominerande, härskande medborgarklass. Det finns ingen kast här." Vår konstitution är färgblind och varken känner till eller tolererar klasser bland medborgare. När det gäller medborgerliga rättigheter är alla medborgare lika inför lagen. De ödmjukaste är de mest mäktigas kamrat. . .Den godtyckliga separationen av medborgare på grund av ras, medan de befinner sig på en allmän motorväg, är ett värderingsmärke som helt är oförenligt med medborgerlig frihet och jämlikhet inför lagen som föreskrivs i konstitutionen. Det kan inte motiveras av någon rättslig grund. "

Dessutom, hävdade Harlan, skulle beslutet förgifta relationerna mellan raserna.

"Vad som mer säkert kan väcka rashat, vad som säkrare skapar och vidmakthåller en känsla av misstro mellan dessa raser än statliga författningar, som i själva verket går ut på att färgade medborgare är så underlägsna och försämrade att de inte kan tillåtas sitta i offentliga tränare som ockuperas av vita medborgare? Det är, som alla medger, den verkliga innebörden av sådan lagstiftning. "

Även ett helt sekel efter leveransen 1896 behåller Harlans vältaliga försvar av medborgerliga rättigheter för svarta amerikaner sin makt. Det var verkligen en inspirationskälla för en av århundradets stora advokater, den avlidne högsta domstolen, Thurgood Marshall. Vid en ceremoni 1993 till minne av Marshall påminde en kollega, Constance Baker Motley, om att när Marshall var ledande advokat i NAACP: s kamp för att avsluta segregation, tog han sig upp i låga stunder genom att läsa högt från Harlans oliktänkande. Och han citerade det Brown v. Education Board, 1954 -fallet som slutligen störtade Plessy mot Ferguson. Som citerat i Judicial Enigma, en ny biografi om Harlan, sa domare Motley: "Marshall beundrade Harlans mod mer än någon rättvisa som någonsin har suttit i Högsta domstolen. Även överdomare Earl Warrens direkta och rörliga beslut för domstolen i Brown påverkade inte Marshall i på samma sätt. Earl Warren skrev för en enhällig högsta domstol. Harlan var en ensam och ensam figur som skrev för eftervärlden. "

"Vår konstitution är färgblind." Det var Marshalls favoritcitat från Harlan och är nu så bekant att vi tar det för givet. Men för att komma till den punkten att mynta det i sitt stora oliktänkande från 1896, måste John Harlan från Kentucky, en gång slavägare och försvarare av slaveri, komma långt.

Det är naturligtvis den stora frågan om Harlan: Hur kom han sig från var han började till där han slutade, från att försvara slaveri till att försvara de tidigare slavarnas rättigheter? Hans ungdom och tidiga politiska karriär pekade inte i den riktningen. Harlan föddes den 1 juni 1833 på Harlans station i Boyle (dåvarande södra Mercer) County. Harlans var en framstående slavinnehavande Kentucky -familj. Harlan county fick sitt namn efter Johns farbror Silas, som dog i slaget vid Blue Licks 1782. Hans far, James, var advokat och politiker som tjänstgjorde två mandatperioder i kongressen på 1830 -talet och senare innehade flera offentliga ämbeten i Kentucky, bland dem statssekreterare och åklagare. Hans mor, Eliza Shannon Davenport Harlan, var dotter till en Boyle County -bonde. Hon gifte sig med James Harlan 1822. John var den sjätte av deras nio barn.

John Marshall Harlan är uppkallad efter USA: s överdomare och höjdes till lagen. Hans utbildning var fantastisk - BB Sayres privata akademi i Frankfort (Kentucky hade inga offentliga skolor), följt av Center College i Danville, mycket nära hans födelseort, och juristskola vid Transylvania University i Lexington. (Juridiska skolor var då sällsynta - de flesta jurister utbildades till lärlingar på advokatbyråer. När han anslöt sig till Högsta domstolen 1877 var John Harlan den enda juristexamen bland de nio domare som då satt.)

År 1852 gick den nyutexaminerade med sin fars advokat i Frankfort och föll in i politiken. Hans far var en Whig, en nära vän och en stark anhängare av den stora Whig, Henry Clay. När John började sin politiska odyssé var han också en Whig. Men Whigs varade inte länge - partiet upplöstes över slaverifrågan i början av 1850 -talet. Det var den första men inte den sista festen som gick ut på John. När han blev republikan 1868 hade han lånat ut sina talanger till en massa fester. Sex fot två centimeter lång, rödhårig och stilig, med en kraftfull röst och talande stil, hans skicklighet på kampanjspåret vann Harlan ryktbarhet och val - länsdomare i Franklin County 1858, Kentucky åklagare 1863. Men hans parti hoppade vänster dålig smak i vissa munnar. År 1859, Lexington Statsman observerade surt att Harlan hade "åstadkommit lika många kullerbyttor i sin korta karriär som vilken man som helst i landet". Och vid den tidpunkten hade han fortfarande massor av politisk studs kvar i honom.

Men oavsett om han var med Whigs, vars tro på en stark nationell regering permanent påverkade hans tänkande, eller Know Nothings, vars kampanj mot utlänningar och katoliker han kort gick med i, eller ett av flera andra partier, var Harlan konsekvent i en fråga: slaveri . Han försvarade det kraftfullt och ofta och argumenterade mot avskaffande som en kränkning av den privata äganderätten. Samtidigt var han övertygad om att unionen måste bevaras, vilket ledde till att han tog sig in på unionssidan i inbördeskriget 1861. Överste JM Harlan befallde ett regemente i Kentucky som firades för att ha hjälpt till att styra styrkorna i den konfedererade raiden John. Hunt Morgan 1862.

Harlan fortsatte att hävda att den federala regeringen inte borde blanda sig i slaverifrågan. Unionens mål att ta till vapen, sade han i ett krigstal, "var inte i syfte att ge negern frihet." Han svor att han skulle lämna armén om president Lincoln undertecknade Emancipation Proclamation. When the Proclamation took effect on Jan. 1, 1863, Harlan denounced it as "unconstitutional and null and void." He did not resign over it, although, due to the death of his father, he did leave the army within a few months to care for his family and resume his career in law and politics.

The Emancipation Proclamation did not apply to Kentucky, since the state was not part of the Confederacy. John Harlan owned a few household slaves, and he did not free them until the ratification of the Thirteenth Amendment to the U. S. Constitution forced him to in December 1865. The amendment, he said, was a "flagrant invasion of the right of self-government which deprived the states of the right to make their own policies. He would oppose it," he said, ". . .if there were not a dozen slaves in Kentucky."

Hardly more than two years after this statement, Harlan turned his final and most amazing political somersault: He became a Republican, joining the party of Lincoln, whose policies he had so reviled. It was the party of freedom for black Americans, the party of the Thirteenth Amendment, which ended slavery, and the Fourteenth and Fifteenth Amendments, which extended the rights and privileges of citizenship to the freed slaves. Once a bitter critic of these Reconstruction Amendments, Harlan was suddenly, and willingly, their proponent. In 1871, he said: "I have lived long enough to feel and declare that . . . the most perfect despotism that ever existed on this earth was the institution of African slavery. . . . With slavery it was death or tribute. . . . It knew no compromise, it tolerated no middle course. I rejoice that it is gone." As to his spectacular flip-flop on the issue, Harlan said: "Let it be said that I am right rather than consistent."

Now Harlan was on the way to his great dissent, but why did he take this fork in the road? I Judicial Enigma, his highly praised study of Harlan, Tinsley E. Yarbrough says one reason was simple expediency. To continue his political career, Harlan had to finally join either the Republicans or the Democrats. For several years, he had been a leader of the Conservative Union Party and its short-lived successor, the Union Democratic Party, which occupied a shaky middle ground between the major parties. The Conservative Unionists held the Union sacred, which put them out of step with Kentucky's secessionist-dominated Democrats, and they were against civil rights for the former slaves, which made them anathema to the Republicans. By 1868, this middle ground had collapsed, forcing Harlan to choose a new party. He chose the Republicans. Republicans believed in civil rights for black Americans, and now, whatever his past views, so did John Harlan. He embraced Republican doctrines as readily as he had embraced the doctrines of other parties in the past.

But expediency didn't fully account for his choice. I John Marshall Harlan, The Last Whig Justice, the only other scholarly biography of Harlan, Loren P. Beth suggests that for years Harlan's private racial attitudes had been more liberal than his public statements, which were fueled by "a partisan enthusiasm and the desire to win elections . . . with a resulting split between the private and the public man."

Indeed, there are numerous factors in Harlan's background that might have softened his racial attitudes. Though he owned household slaves, Harlan's father abhorred the brutality of the system. In an incident that became legend in the family, an outraged James once walked up to a whip-wielding slave driver in the streets of Frankfort and called the man "a damned scoundrel." The family hero, Henry Clay, opposed slavery in principle and favored gradual emancipation. So did many of John's teachers at Centre and Transylvania. John's wife Mallie, an Evansville, Indiana, native whom he married in 1856, wrote in a memoir that John had imbibed "a deep dislike of involuntary servitude in any form" from his father and teachers. Mallie's own distaste for slavery also may have influenced his views.

Then there was John's slave half-brother Robert, who was treated to some degree as a member of the family. According to some accounts, James Harlan once tried, unsuccessfully, to send Robert to school along with his other children. Robert lived most of his life in Ohio and did very well, but in the early 1860's he moved to England, mainly to escape the racial climate in this country. He returned only after the deterioration of his stateside investments undermined his English lifestyle, which included a fine house, servants, and deep involvement in thoroughbred racing. Though they maintained only limited contact, John must have known of the obstacles racism had thrown up in Robert's path. That knowledge may have made him more sensitive to racial injustice.

The terrorism that the Ku Klux Klan and similar groups inflicted upon blacks in Kentucky immediately following the war also pushed Harlan toward the Republicans. He was appalled by the arson, beatings, and murders, and the revulsion he felt was reinforced by his friendship with a leading Republican, Benjamin Bristow, who as U. S. Attorney for Kentucky prosecuted the white terrorists with a crusader's zeal.

Harlan took up the cause of Kentucky Republicanism with the same kind of energy. Though he lost in both of his runs for governor, in 1871 and 1875, he is credited with making the party viable in Kentucky politics. In 1876, he helped Rutherford B. Hayes win the Republican presidential nomination. In the spring of 1877, the newly inaugurated Hayes had the chance to fill a Supreme Court vacancy. After his first choice, Harlan's friend Bristow, proved too controversial within the party, the President turned to Harlan.

During his Senate confirmation, critics questioned whether Harlan's Republican beliefs were sincere. Harlan swore they were, and once he joined the Court in December 1877, he no doubt felt a need to prove it. No longer a politician scratching for votes, he was free to do so. His resolve was bolstered by his wife and children, who had embraced his new views on race. And once he began writing dissents that defended the rights of black citizens - Plessy was not the only one - reinforcement poured in. Many blacks expressed appreciation and offered encouragement, including the most visible black leader of the day, Frederick Douglass, with whom Harlan maintained warm relations for more than two decades.

The title "The Great Dissenter" has been applied to a number of justices over the years, but it probably fits John Harlan best. His dissents from the decisions of his colleagues were numerous and, at times, fierce. In private he was quiet, courteous, and good-humored, devoted to his family and the Presbyterian church, revered by his students. But he was a passionate jurist. As he himself once admitted, his deep feelings about a case could show up in his voice and manner as he delivered an opinion from the bench. Newspaper accounts described one of his dissents as an "harangue," during which he pounded the desk and shook his finger under the noses of his fellow justices.

Whatever the manner of their delivery, a number of his dissents are classics. They range over many issues, but it is the dissents in civil rights cases that have won him a place on some modern lists of the court's greatest justices. Plessy v. Ferguson was his masterpiece, but he also registered memorable dissents in 1883, when the Court declared the Civil Rights Act of 1875 unconstitutional, and in 1908, when the Court upheld Kentucky's infamous Day Law, which banned integrated education in private schools. The law was aimed at Berea College, which had been integrated since its opening in 1866. In that dissent, Harlan asked:

"Have we become so inoculated with prejudice of race that an American Government, professedly based on the principles of freedom, and charged with the protection of all citizens alike, can make distinctions between such citizens in the matter of their voluntary meeting for innocent purposes simply because of their respective races?"

While he was ahead of most of his contemporaries on the race issue, John Harlan was still a man of the 19th century. A close reading of the Plessy dissent reveals the complexity of his racial views. In it he asserts the legal equality of blacks, saying there is no dominant class of citizens, yet also predicts that white dominance "in prestige, in achievements, in education, in wealth and in power" will continue "for all time." To Harlan, as Loren Beth put it in his book, "equality was more a constitutional principle than a personal belief." That's why, Beth wrote in a recent letter, Harlan could "continue, even after Plessy, to regard blacks as inferior in some respects. His comments about blacks were frequently paternalistic in tone, and there is little doubt that he did not favor social mixing of races." On rare occasions, reports Tinsley Yarbrough, Harlan let a racial slur or joke slip into his correspondence. As Yarbrough observes, "flawed human beings are responsible for civilization's advances as well as its retrogressions."

John Harlan died on Oct. 14, 1911, ending a Supreme Court tenure of almost 34 years, still one of the longest ever. "Harlan's stand on the Court is remarkable, coming when it did, and against the united opinions of his brethren," writes Beth. "It thus constitutes an enduring legacy." The heart of that legacy is the Plessy dissent, which attracted little attention a century ago because the kind of segregation it protested was already well-established. Since then, however, the dissent has inspired many of those who have worked to make real its vision of a colorblind Constitution. As one of the greatest of them, Thurgood Marshall, realized, it is the Plessy dissent's context as well as its content that make it truly remarkable. Harlan's great dissent was an act of lonely courage. That is surely one of the main sources of its lasting power: It cost him, as enduring legacies usually do.


The Great Dissenter and His Half-Brother

He was known as “the Great Dissenter,” and he was the lone justice to dissent in one of the Supreme Court’s most notorious and damaging opinions, in Plessy v. Ferguson in 1896. In arguing against his colleagues’ approval of the doctrine of “separate but equal,” John Marshall Harlan delivered what would become one of the most cited dissents in the court’s history.

Then again, Harlan was remarkably out of place among his fellow justices. He was the only one to have graduated from law school. On a court packed with what one historian describes as “privileged Northerners,” Harlan was not only a former slave owner, but also a former opponent of the Reconstruction Amendments, which abolished slavery, established due process for all citizens and banned racial discrimination in voting. During a run for governor of his home state of Kentucky, Harlan had defended a Ku Klux Klan member for his alleged role in several lynchings. He acknowledged that he took the case for money and out of his friendship with the accused’s father. He also reasoned that most people in the county did not believe the accused was guilty. “Altogether my position is embarrassing politically,” he wrote at the time, “but I cannot help it.”

One other thing set Harlan apart from his colleagues on the bench: He grew up in a household with a light-skinned, blue-eyed slave who was treated much like a family member. Later, John’s wife would say she was somewhat surprised by “the close sympathy existing between the slaves and their Master or Mistress.” In fact, the slave, Robert Harlan, was believed to be John’s older half-brother. Even John’s father, James Harlan, believed that Robert was his son. Raised and educated in the same home, John and Robert remained close even after their ambitions put thousands of miles between them. Both lives were shaped by the love of their father, a lawyer and politician whom both boys loved in return. And both became extraordinarily successful in starkly separate lives.

Robert Harlan was born in 1816 at the family home in Harrodsburg, Kentucky. With no schools available for black students, he was tutored by two older half-brothers. While he was still in his teens, Robert displayed a taste for business, opening a barbershop in town and then a grocery store in nearby Lexington. He earned a fair amount of cash—enough that on September 18, 1848, he appeared at the Franklin County Courthouse with his father and a $500 bond. At the age of 32, the slave, described as “six feet high yellow big straight black hair Blue Gray eyes a Scar on his right wrist about the size of a dime and Also a small Scar on the upper lip,” was officially freed.

Robert Harlan went west, to California, and amassed a small fortune during the Gold Rush. Some reports had him returning east with more than $90,000 in gold, while others said he’d made a quick killing through gambling. What is known is that he returned east to Cincinnati in 1850 with enough money to invest in real estate, open a photography business, and dabble quite successfully in the race horse business. He married a white woman, and although he was capable of “passing” as white himself, Robert chose to live openly as a Negro. His financial acumen in the ensuing years enabled him to join the Northern black elite, live in Europe for a time, and finally return to the United States to become one of the most important black men in his adopted home state of Ohio.  In fact, John’s brother James sometimes went to Robert for financial help, and family letters show that Robert neither requested nor expected anything in return.

By 1870, Robert Harlan caught the attention of the Republican Party after he gave a rousing speech in support of the 15th Amendment, which guarantees the right to vote “regardless of race, color or previous condition of servitude.” He was elected a delegate to the Republican National Convention, and President Chester A. Arthur appointed him a special agent to the U. S. Treasury Department. He continued to work in Ohio, fighting to repeal laws that discriminated on the basis of race, and in 1886 he was elected as a state representative. By any measure, he succeeded in prohibitive circumstances.

John Harlan’s history is a little more complicated. Before the Civil War, he had been a rising star in the Whig Party and then the Know Nothings during the war, he served with the 10th Kentucky Infantry and fought for the Union in the Western theater. But when his father died, in 1863, John was forced to resign and return home to manage the Harlan estate, which included a dozen slaves. Just weeks after his return, he was nominated to become attorney general of Kentucky. Like Robert, John became a Republican, and he was instrumental in the eventual victory of the party’s presidential candidate in 1876, Rutherford B. Hayes. Hayes was quick to show his appreciation by nominating Harlan to the  Supreme Court the following year. Harlan’s confirmation was slowed by his past support for discriminatory measures.

Robert and John Harlan remained in contact throughout John’s tenure on the court� to 1911, years in which the justices heard many race-based cases, and time and again proved unwilling to interfere with the South’s resistance to civil rights for former slaves. But Harlan, the man who had opposed the Reconstruction Amendments, began to change his views. Time and again, such as when the Court ruled that the Civil Rights Act of 1875 was unconstitutional, Harlan was a vocal dissenter, often pounding on the desk and shaking his finger at his fellow justices in eloquent harangues.

“Have we become so inoculated with prejudice of race,” Harlan asked, when the court upheld a ban on integration in private schools in Kentucky, “that an American Government, professedly based on the principles of freedom, and charged with the protection of all citizens alike, can make distinctions between such citizens in the matter of their voluntary meeting for innocent purposes simply because of their respective races?”

His critics labeled him a “weather vane” and a “chameleon” for his about-faces in instances where he’d once argued that the federal government had no right to interfere with its citizens’ rightfully owned property, be it land or Negroes. But Harlan had an answer for his critics: “I’d rather be right than consistent.”

Wealthy and accomplished, Robert Harlan died in 1897, one year after his brother made his “Great Dissent” in Plessy v. Ferguson. The former slave lived to be 81 years old at a time when the average age expectancy for black men was 32. There were no records of correspondence between the two brothers, only confirmations from their respective children of introductions to each others’ families and acknowledgments that the two brothers had stayed in contact and had become Republican allies throughout the years. In Plessy, the Supreme Court upheld the constitutionality of Louisiana’s right to segregate public railroad cars by race, but what John Harlan wrote in his dissent reached across generations and color lines.

Den vita rasen anser sig vara den dominerande rasen i detta land. Och så är det, i prestige, i prestationer, i utbildning, i rikedom och i makt. So, I doubt not, it will continue to be for all time if it remains true to its great heritage and holds fast to the principles of constitutional liberty. But in view of the Constitution, in the eye of the law, there is in this country no superior, dominant, ruling class of citizens. Det finns ingen kast här. Our Constitution is colorblind and neither knows nor tolerates classes among citizens.

När det gäller medborgerliga rättigheter är alla medborgare lika inför lagen. De ödmjukaste är de mest mäktigas kamrat. The law regards man as man and takes no account of his surroundings or of his color when his civil rights as guaranteed by the supreme law of the land are involved. Det är därför beklagligt att denna höga domstol, den slutliga expositoren för landets grundlag, har kommit fram till att det är behörigt för en stat att reglera medborgarnas åtnjutande av sina medborgerliga rättigheter enbart på grundval av ras.

The doctrine of “separate but equal” persisted until 1954, when the court invalidated it in Brown v.  Board of Education during that half-century, Jim Crow laws blocked racial justice for generations. But John Harlan’s dissent in Plessy gave Americans hope. One of those Americans was Thurgood Marshall, the lawyer who argued Brun he called it a “bible” and kept it nearby so he could turn to it in uncertain times. “No opinion buoyed Marshall more in his pre-Brun days,” said NAACP attorney Constance Baker Motley.

Books: Loren P. Beth, John Marshall Harlan, the Last Whig Justice, University of Kentucky Press, 1992. Malvina Shanklin Harlan, Some Memories of a Long Life, 1854-1911, (Unpublished, 1915), Harlan Papers, University of Louisville.


By Peter s. Canellos

Member Price:
Publisher Price :
Kvantitet:
1 Member Credit
Or $ 25.99

The man behind a legal revolution

Written by the award-winning Peter S. Canellos, The Great Dissenter is the definitive biography of an American hero who stood against all the forces of Gilded Age America: Supreme Court Justice John Marshall Harlan.

Almost a century after his death, it was Harlan’s words that helped end segregation, and gave our country civil rights and modern economic freedom. But his legacy would not have been possible without the courage of Robert Harlan, a slave who John’s father raised like a son in the same household.

Spanning from the Civil War to the Civil Rights movement and beyond, this compelling biography of Harlan is also an epic rendering of the American legal system’s greatest failures and most inspiring successes.

Additional Book Details

Sidor: 624
Utgivningsdatum: 8 juni 2021
ISBN: 9781501188206
Club ID: 1425651
Formatera: Regular Print

Copyright © 2021 Bookspan. History Book Club ® is a registered trademark of Bookspan.
Unauthorized use prohibited. Alla rättigheter förbehållna.


The Great Dissenter: The Story of John Marshall Harlan, America's Judicial Hero

The definitive, sweeping biography of an American hero who stood against all the forces of Gilded Age America to fight for civil rights and economic freedom: Supreme Court Justice John Marshall Harlan.

"Written in lively prose and enriched with colorful character sketches and a firm command of the legal issues involved, this is a masterful introduction to two fascinating figures in American history. " — Publishers Weekly (starred review)

"The riveting story of a courageous Kentucky lawyer who initiated significant challenges to anti–civil rights measures during an era of ubiquitous bigotry. An impressive work of deep research that moves smoothly along biographical as well as legal lines." — Kirkus Review (starred review)

They say that history is written by the victors. But not in the case of the most famous dissenter on the Supreme Court. Almost a century after his death, it was John Marshall Harlan’s words that helped end segregation, and gave us our civil rights and our modern economic freedom.

But his legacy would not have been possible without the courage of Robert Harlan, a slave who John’s father raised like a son in the same household. After the Civil War, Robert emerges as a political leader. With Black people holding power in the Republican Party, it is Robert who helps John land his appointment to the Supreme Court.

At first, John is awed by his fellow justices, but the country is changing. Northern whites are prepared to take away black rights to appease the South. Giant trusts are monopolizing entire industries. Against this onslaught, the Supreme Court seemed all too willing to strip away civil rights and invalidate labor protections. As case after case comes before the court, challenging his core values, John makes a fateful decision: He breaks with his colleagues in fundamental ways, becoming the nation’s prime defender of the rights of Black people, immigrant laborers, and people in distant lands occupied by the United States.

Harlan’s dissents, particularly in Plessy v. Ferguson, were widely read and a source of hope for decades. Thurgood Marshall called Harlan’s Plessy dissent his “Bible†—and his legal roadmap to overturning segregation. In the end, Harlan’s words built the foundations for the legal revolutions of the New Deal and Civil Rights eras.

Spanning from the Civil War to the Civil Rights movement and beyond, The Great Dissenter is an epic rendering of the American legal system’s greatest failures and most inspiring successes.


John Harlan - History

Primärt källdokument

Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896)

I Plessy v. Ferguson the Supreme Court held that the state of Louisiana did not violate the Fourteenth Amendment by establishing and enforcing a policy of racial segregation in its railway system. Justice John Marshall Harlan wrote a memorable dissent to that decision, parts of which are quoted today by both sides of the affirmative action controversy. One statement often quoted by opponents of race-conscious affirmative action programs is Harlan's assertion that the Constitution is "color-blind," which can be found in the excerpts below.

Judge Harlan's dissent

In respect of civil rights, common to all citizens, the Constitution of the United States does not, I think permit any public authority to know the race of those entitled to be protected in the enjoyment of such rights. Every true man has pride of race, and under appropriate circumstances which the rights of others, his equals before the law, are not to be affected, it is his privilege to express such pride and to take such action based upon it as to him seems proper. But I deny that any legislative body or judicial tribunal may have regard to the race of citizens which the civil rights of those citizens are involved. Indeed, such legislation as that here in question is inconsistent not only with that equality of rights which pertains to citizenship, national and state but with the personal liberty enjoyed by everyone within the United States.

It was said in argument that the statute of Louisiana does not discriminate against either race but prescribes a rule applicable alike to white and colored citizens. Men detta argument möter inte svårigheten. Everyone knows that the statues in question had its origin in the purpose, not so much to exclude white persons from railroad cars occupied by blacks, as to exclude colored people from coaches occupied by or assigned to white persons. Railroad corporations of Louisiana did not make discrimination among whites in the matter of accommodation for travellers. The thing to accomplish was, under the guise of giving equal accommodations for whites and blacks, to compel the latter to keep to themselves while travelling in railroad passenger coaches. Ingen skulle vilja vara så uppriktigt att hävda motsatsen. The fundamental objection, therefore, to the statues is that it interferes with the personal freedom of citizens. If a white man and a black man choose to occupy the same public conveyance on a public highway, it is their right to do so, and no government, proceeding alone on grounds of race, can prevent it without infringing the personal liberty of each.

Den vita rasen anser sig vara den dominerande rasen i detta land. Och så är det, i prestige, i prestationer, i utbildning, i rikedom och i makt. So, I doubt not, it will continue to be for all time, if it remains true to its great heritage and holds fast to the principles of constitutional liberty. But in the view of the Constitution, in the eye of the law, there is in this country no superior, dominant, ruling class of citizens. Det finns ingen kast här. Our Constitution in color-blind and neither knows nor tolerates classes among citizens. När det gäller medborgerliga rättigheter är alla medborgare lika inför lagen. De ödmjukaste är de mest mäktigas kamrat. The law regards man as man and takes no account of his surroundings or of his color when his civil rights as guaranteed by the supreme law of the land are involved.

The arbitrary separation of citizens, on the basis of race, while they are on a public highway, is a badge of servitude wholly inconsistent with the civil freedom and the equality before the law established by the Constitution. It cannot be justified upon any legal grounds

If evils will result from the commingling of the two races upon public highways established for the benefit of all, they will infinitely less than those that will surely come from state legislation regulating the enjoyment of civil rights upon the basis of race. Vi skryter med den frihet som vårt folk åtnjuter framför alla andra folk. But it is difficult to reconcile that boast with the state of the law which, practically, puts the brand of servitude and degradation upon a large class of our fellow citizens, our equals before the law. The thin disguise of "equal" accommodations for passengers in railroad coaches will not mislead anyone, nor atone for the wrong this day done.

I do not deems it necessary to review the decisions of state courts to which reference was made in argument. Some, and the most important to them are wholly inapplicable, because rendered prior to the adoption of the last amendments of the Constitution, when colored people had very few rights which the dominant race felt obliged to respect. Others were made at a time when public opinion, in many localities was dominated by the institution of slavery, when it would not have been safe to do justice to the black man and when, so far as the rights of blacks were concerned, race guides in the era introduced by the recent amendments of the supreme law, which established universal freedom, gave citizenship to all born or naturalized in the Untied States and residing here, obliterated the race line from our systems of governments, national and state, and placed our free institutions upon the broad and sure foundation of the equality of all men before the law.

For the reasons state, I am constrained to withhold my assent from the opinion and judgment of the majority.


John Harlan

: Birth: :: Date: 02 JAN 1716 :: Place: Kennet Twp, Chester County, PA : Birth:

:: Date: 02 JAN 1716:: Place: Kennet, Chester, Pennsylvania, USA<ref>Source: #S49 Page: Database online. Data: Text: Record for James Duck Harlan</ref> Found multiple copies of BIRT DATE. Using 02 JAN 1716

: Birth: :: Date: 1716:: Place: Chester, Pennsylvania, USA<ref>Source: #S49 Page: Database online. Data: Text: Record for George Harland</ref>

: Birth: :: Date: 1716:: Place: Kennet Twp, Chester, Pennsylvania, United States<ref>Source: #S49 Page: Database online. Data: Text: Record for George Harlan</ref> Found multiple copies of BIRT DATE. Using 1716

Äktenskap

: Husband: John Harlan : Wife: Sarah Wickersham : Marriage: :: Date: 5 APR 1740:: Place: Kennett, Chester, Pennsylvania<ref>Source: #S409 Page:p. 46-48</ref>

: Husband: George Harlan : Child: John Harlan : Child: Rebecca Harlan : Child: Dinah Harlan : Child: Joel Harlan : Child: Michael Harlan : Child: Hannah Harlan : Child: George Harlan : Marriage: :: Date: 1715�:: Place: Chester County, Pennsylvania<ref>Source: #S409 Page: p. 46-48</ref>

Bostad

: Residence: :: Place: Middlesex County, NJ<ref>Source: #S49 Page: Database online. Data: Text: Record for James Duck Harlan</ref>

Död

: Death: :: Date: 04 MAY 1740:: Place: Chester, Pennsylvania, USA<ref>Source: #S49 Page: Database online. Data: Text: Record for George Harland</ref>

: Death: :: Date: 1767:: Place: Chester, Pennsylvania, United States<ref>Source: #S49 Page: Database online. Data: Text: Record for George Harlan</ref> Found multiple copies of DEAT DATE. Using 04 MAY 1740Array

: Death: :: Date: OCT 1787:: Place: Frederick, Frederick, Maryland, USA<ref>Source: #S49 Page: Database online. Data: Text: Record for James Duck Harlan</ref>

: Death: :: Date: BEF 1790 :: Place: Fredrick Co., MD (now Washington Co.) Found multiple copies of DEAT DATE. Using OCT 1787Array


John Marshall Harlan

Historical Marker #1606, located at the Boyle County Courthouse in Danville, commemorates John Marshall Harlan, a Boyle County native, Civil War veteran, and U.S. Supreme Court justice.

Born a few miles west of Danville in 1833, Harlan's family lived there and in Harrodsburg before moving to Frankfort. Harlan graduated from Centre College in 1850, studied law at Transylvania University, and then opened a legal practice in Frankfort. There, he also became the Franklin County judge executive.

When the Civil War erupted, Harlan was a staunch Unionist. He worked to keep Kentucky in the Union and raised the 10th Kentucky (Union) Infantry Regiment, which fought in several battles and skirmishes. In addition, in late 1862, Harlan commanded a brigade while fighting near Hartsville and Rome, Tennessee. In several instances, Harlan chased Confederate raider and Kentucky native John Hunt Morgan. Harlan's military career, however, was cut short when his father died in 1863. Although he was reputedly being considered for promotion to brigadier general, Harlan resigned his commission and returned to Frankfort in order to handle his father's business affairs.

Elected Kentucky attorney general, after the war he twice unsuccessfully ran for governor on the Republican ticket. In 1877, after supporting Rutherford B. Hayes for president, Hayes appointed Harlan to the U.S. Supreme Court. Harlan held that seat until 1911. There, he became known as the "Great Dissenter." His most famous lone dissent was Plessy v. Ferguson in which he argued against the decision to allow "separate but equal" public facilities (including schools) for African Americans. As the historical marker explains, "he authored 1161 opinions, spoke for the Court 745 times and wrote 316 dissents. Harlan was a highly respected jurist because of his individualism, dedication, and courage. He dissented with vigor, often alone, on issues of civil rights, interstate commerce, and income tax. Many of his dissents became the law of the land."

Harlan died in Washington, D.C. in 1911. Today, he is remembered as being one of the great justices of the United States Supreme Court.

John Marshall Harlan (1833-1911)

Born in Boyle Co. and a graduate
of Centre College, 1850, Harlan
practiced law in central Ky. after
1853. Although against Lincoln and
abolition in 1860, he was a strong
Unionist during Civil War recruited
10th Ky. Infantry. Elected Attorney
General of Ky. in 1863. Supported
rebuilding Union and amendments
13-15. Named to Supreme Court by
Pres. Hayes served nearly 34 yrs.

Kentucky's "Great Dissenter"

During Harlan's Supreme Court
tenure he authored 1161 opinions,
spoke for the Court 745 times and
wrote 316 dissents. Harlan was a
highly respected jurist because of
his individualism, dedication and
courage. He dissented with vigor,
often alone, on issues of civil
rights, interstate commerce and
income tax. Many of his dissents
became the law of the land.


Harlan was born on June 1, 1833, in Kentucky into a family of lawyers. His father James Harlan served a US Congressman, Secretary of State, and later as a state legislator. He had a brother named Robert who was mixed-race. Brought up together, Robert had an early influence on Harlan, raising awareness on issues of racism. Harlan enrolled at Centre College before pursuing law at Transylvania University. He practiced under his father and got admitted to Kentucky Bar in 1853.

Harlan got his first job as a military chief administrative officer of the state when he was only 18. Like his father James, he was also a member of the Whig party. But very soon he switched his allegiance to the xenophobic and anti-Catholic Native American Party, despite himself being a devout Christian fundamentalist. After joining the Opposition Party a year later, Harlan played a key role in forming the 10th Kentucky Volunteer Infantry Regiment. He also served as a colonel in the Western Theater of the American Civil War.

In 1863, he became the Attorney General of Kentucky. Five years later he joined the Republican Party. Harlan continued his law practice alongside active politics when he opened a law firm along with fellow Republican John E. Newman. In 1877, President Rutherford B. Hayes for whom Harlan had campaigned in the run-up to the Presidential Election, nominated the latter for the position of associate justice in the Supreme Court.

Harlan served in the Seventh Circuit in Chicago till 1896 before shifting to the Sixth Circuit in Kentucky. However, Harlan was constantly in debts, and to alleviate monetary woes, he started teaching constitutional law at the Columbian Law School.

Harlan came to be known for his dissent against the Civil Rights Cases and the infamous Plessy vs. Ferguson case of 1896. The Supreme Court failed to honour the Reconstruction Amendments when they held the Civil Rights Act of 1875 as unconstitutional. Harlan also dissented, upholding his anti-racial views in prominent cases like Giles v. Harrisoch Lochner v. New York.Plessy vs. Ferguson, which is regarded as one of the worst decisions in the history of the American justice system, supported racial segregation regarding the use of public facilities. Harlan was the lone dissenter in the case that was decided by a vote of 7 to 1. Harlan&rsquos harsh critique of the Supreme Court&rsquos decision was much publicized. The maverick justice, however, was against the increasing number of Chinese immigrants in the States as he showed in his dissent in USA mot Wong Kim Ark fall.


Titta på videon: Pandoras John Harlan Kim Details Awesome Spaceship Scenes. SDCC 2019 (Augusti 2022).