Berättelsen

Tanganyika får självständighet - historia

Tanganyika får självständighet - historiaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

I december 1961 fick Tanganyika status som en oberoende stat inom det brittiska samväldet efter att tryck utövades av Tanganyika National Union under ledning av Julius Nyere. Han blev därefter Tanganyikas första president.

Ugandas historia (1962–1971)

De Ugandas historia från 1962 till 1971 omfattar Ugandas historia från Ugandas självständighet från Storbritannien till uppkomsten av diktatorn Idi Amin.

Den ugandiska staten fick officiellt namnet Ugandas suveräna stat mellan 1963 och 1967, innan han blev Republiken Uganda vid antagandet av grundlagen 1967 som avslutade det tidigare systemet för en republikansk valfri monarki där presidenten valdes av parlamentet bland de fem subnationella monarkerna.

Tidigt oberoende Uganda under denna period dominerades av regimen för Milton Obote, Ugandas första premiärminister och därefter president, som efter att ha avsatts av Amin återvände till makten på 1980 -talet.


Tanganyika under brittisk kontroll

Tyska Östafrika

Under stora delar av artonhundratalet var britterna fast beslutna att använda sin makt i hela Östafrika genom sitt inflytande via

Dr Carl Peters från det tyska östafrikanska företaget

Sultan från Zanzibar. Den arabiska ön ägde stora delar av kontinenten för att stödja deras slavhandel och elfenbenshandel. Britterna blev förvånade över de många hemliga och skumma affären med Dr. Carl Peters från det tyska östafrikanska kompaniet när tyskarna pressade på att gå aggressivt in i den brittiska kolonialadministrationen. Därefter var den tyska regeringen, under Bismarck, inblandad i att ta över arabiskt motstånd mot deras utökade handel, varigenom sultanen i Zanzibar tvingades avstå från sin suveränitet till kustområden som snart blev tyska Östafrika. Carl Peters belönades så småningom för sina ansträngningar för att tilldela tyska Östafrika ett pris genom sitt företag 1890. Penetration och bosättning i det inre var svårt och skiljeförfarandet slutfördes först i slutet av seklet när Hehe störtades under deras chef Mkwawa . Fred var kortvarig, och åren 1907-8 utbröt syd-sydväst med det kalla krigets utbrott, som släcktes med uppenbart våld. Tyskt styre i Tanganyika hade alltid en stark militär smak och baserades på den permanenta närvaron av tyskledda afrikanska styrkor.

Trots ryktet om perfektion och effektivitet var denna tyska kolonialhandel fortfarande med många utmaningar när krig utbröt 1914 Den värsta delen av detta är, den största och dyraste utvecklingsbyrån, järnvägen från Dar es Salaam till Kigoma vid sjön Tanganyika, slutfördes bara en kort tid innan. Första världskriget gjorde Tanganyika till ett slagfält. Britterna var snabba med att invadera och ta alla tyska kolonier utomlands. Den tyska befälhavaren i Tanganyika visade sig dock vara svårare att besegra än i andra koloniala krigszoner. Paul von Lettow Vorbeck kämpade i en mycket kraftfull gerillakrigkampanj. Han fångade mycket av Storbritanniens stora resurser i en mycket störande kampanj som svepte över östra och centrala Afrika under hela kriget. Faktum är att han kapitulerade först efter att det blev klart för honom att tyskarna redan hade undertecknat ett avtal om vapenvila. Tanganyika var därför området för brittisk erövring och Storbritannien fick kontroll över landet som ett förbundsmandat. Det fanns en viss mängd kartritning som resulterade i skapandet av gränsen mellan Rwanda och Belgien och gränsen mellan Moçambique och Portugal.

Tanganyika som en brittisk koloni

Efter kriget överlämnades ansvaret för att styra tyska Östafrika till Storbritannien under Nationernas förbunds mandat, ett faktum som inte är förknippat med att Storbritannien stod på segerns sida. Flera trovärdiga förslag lades fram genom att ge den tillgängliga regionen nya namn, men lyckligtvis insisterade kolonialsekreteraren på att ha ett icke-kontroversiellt namn för första gången som han introducerade namnet på Tanganyika-protektoratet, och snart ändrades namnet till Tanganyika-territoriet. Villkoren i detta mandat uppgav att ‘ tills de infödda kan stå på egna ben under den moderna världens svåra förhållanden … välståndet för staten och egendomen samt utvecklingen av invånarna i detta land bildar en civilisationens heliga förtroende ’ med andra ord ett förtroende som ska kontrolleras av förbundet och de styrande myndigheterna. Inget klargjordes om hur snabbt invånarna i Tanganyika kunde förvänta sig att kunna stå på egna ben och principen om kolonialismens avgång slutligen fastställdes, men dess tid var inte angiven på dagordningen. Förbundsdoktrinen, som till stor del utarbetades av Storbritannien, var i själva verket grunden för den framtida politiken för brittiska kolonier, varigenom kolonier betraktades som källan till de självstyrande staterna inom brittiska samväldet.

Under mandatperioden ansågs förekomsten av kolonier och protektorat vara normal, och dess legitimitet var inte en viktig fråga i detta sammanhang förväntningarna hos den brittiska federala regeringen var måttliga. Ekonomisk expansion i mitten av kriget var inte konsekvent, delvis orsakad av effekterna av efterkrigstiden och den stora depressionen på 1930-talet, men också av föreställningen om den tiden då den ekonomiska utvecklingen var ett privat kapital , inte av staten (Tips: exempel på detta var “Tanganyika Groundnut Scheme “). Det var också brittisk politik att beroende länder så långt som möjligt skulle vara ekonomiskt självförsörjande. Denna kombination av villkor innebar att de löften om materiell och social utveckling som nämndes tidigare minskade av de små intäkterna som genererades av Tanganyika -regeringen. Detta var inte tillräckligt för uppgiften på bordet, och framstegen gick långsamt.

I ett mer positivt ljus inrättades ett system för civilt styre som var i stånd att utvecklas genom mer moderna och demokratiska medel och på distriktsnivå byggdes lokala myndigheter på indirekt styre, där myndigheterna i olika grad passerade genom inhemska institutioner och strukturer, under ledning av koloniala tjänstemän. Detta system hade upprättats på frivillig basis i Nigeria och Uganda och gjorde det möjligt för den lilla administrationen att kontrollera stora områden som ofta var överfulla. Det ansågs vara ett lågkostnadssystem. Som Sir Donald Cameron, den tidigare guvernören, sa: "Vi kan inte fullgöra vårt ansvar (under mandatet) om vi inte lär folket konsten att styra, [och] styra sina egna angelägenheter och#8230 den kloka och praktiska kursen är att bygga vidare på ... institutioner inom etniska grupper som har fastnat i århundraden. Det är vårt ansvar att göra allt som står i vår makt för att vårda lokalen politiskt utifrån de sociala normer som han lever i … Det är viktigt (för indirekt styre) att regeringen styr genom dessa institutioner som ses som en integrerad del en del av regeringen, med väldefinierade befogenheter och funktioner som erkänns i lag, som inte är beroende av ansvaret för den verkställande tjänstemannen … ‘I praktiken fanns inhemska institutioner inom några områden skapade av innovationerna i arabiskt och tyskt styre , medan de i vissa områden inte var tillräckligt formella för den moderna regeringen och måste omformas för enkelhets skull. Kanske den mest dumma anledningen till afrikanernas frigörelse var fattigdomen i kolonin. De tidigare tyska kolonisterna hade skamlöst använt detta land för allt de kunde och hade initierat folkmord som torkade ut en stor del av befolkningen. Som ett resultat hade Tanganyika en mycket svag ekonomi. Det kunde locka till sig små investeringar men kapitaliserade vita nybyggare övertalades mer att gå till de kolonier som tillät vita nybyggare. Den ekonomiska nedgången på 1930 -talet och dess inverkan på råvarupriserna hjälpte inte heller situationen. De nordliga högländerna i denna koloni kunde odla några kommersiella grödor, men den södra regionen verkade olämplig för storskaligt jordbruk.

Effekterna av andra världskriget var oundvikliga för alla former av utveckling

Effekterna av andra världskriget var oundvikliga för alla former av utveckling, men från 1946 och framåt var det en snabb takt som återspeglade andan i Colonial Development and Welfare Act, antagen av den brittiska regeringen som en trosakt i mörkret. av 1940 -talet. Denna lag erkände HMG: s framtida roll för att aktivt främja utveckling och utbetalning av finansiering från HM -fonden. En märkbar ökning av utbildningen av administrativa tjänstemän och specialister för att tillhandahålla service för Tanganyikas regering sågs, dessutom fanns det en betydande utbildningsexpansion och andra typer av social välfärd, liksom ekonomin, under efterkrigstiden.

Även misslyckandet med jordnötsprogrammet, som designades i Westminster och genomfördes av Overseas Food Corporation, hade fördelen att investera i lokala ekonomier och fonder.

Nationalism i Tanganyika

Efterkrigstidens värld var också en period av hopp för afrikanska patrioter och olika befrielserörelser. Indien beviljades sitt självständighet 1947 och afrikaner hoppades att en sådan befrielse också kunde uppnås på deras kontinent. Ursprungligen verkade Storbritanniens planer för mindre utvecklade afrikanska kolonier växa fram långsamt. Det skulle ha tagit ytterligare 10 år innan Golden Coast -regionen fick sitt självständighet som Ghana. Nigeria var inte långt efter för att få sitt självständighet. Dessa var exempel på ekonomier som var relativt framgångsrika åtminstone enligt koloniala mått. Den brittiska regeringen som helhet nöjde sig med att ge lämpliga politiska enheter oberoende även om den vidtagde försiktighetsåtgärder för att undvika att hålla icke-ekonomiska kolonier i slutet av denna process. Tanganyika ingick fullt ut i denna andra grupp. Britterna föreslog därför inrättandet av stora federala politiska enheter. De bildade East African Federation of Britain på 1950 -talet som inkluderade Kenya, Tanganyika och Uganda. Många svarta afrikaner var oroliga för att detta var en plan för att förlänga kolonialstyret. Även om planen kollapsade främst på grund av Mau Mau -upprorets våld i norra Kenya.

En annan stor förändring, som var det direkta resultatet av kriget, var FN: s förvaltarskap för att ersätta det tidigare ligamandatet. Detta välkomnades av den lilla politiska klassen i Tanganyika som ett intresseobjekt, liksom förväntningarna från FN: s uppdrag att besöka landet i tre år för att rapportera om olika aspekter av det brittiska förvaltarskapet. Denna radikala FN -ståndpunkt gick hand i hand med tillväxten av den inhemska politiska rörelsen, som i sin tur motiverades av afrikaners deltagande i kampen för demokrati mot diktaturen i Axis, av åsikter från de amerikanska och östblocksländerna mot kolonialism , och säkerligen uppnåendet av självständighet i Indien och Pakistan under ett år 1947. Under många år hade det funnits stamföreningar som främst sysslade med lokal utveckling, kultur, välstånd och självhjälp, men som också hade en politisk agenda som kunde vårdas och utvecklas. I mitten gav den tidigare Tanganyika African Association (TAA) plats för den mäktiga Tanganyika African National Union (TANU), under ledning av en mycket inflytelserik ung man, Julius Nyerere 1954.

Samma år försvarade en FN -delegation som besökte landet samtal om en tidsplan för självständighet efter mer än 25 år. Den brittiska regeringen uppgav vid den tiden att eftersom detta land förmodligen inte skulle vara redo för självständighet i slutet av seklet, nekades förslaget som verkade för moget. Med tanke på att den stora majoriteten av landsbygdens befolkning – mer än nittio procent av befolkningen – var missnöjda och visade lite tecken på samarbete med minoritetskrav för tidigt självständighet, var avvisningen av FN-förslaget inte generellt rimligt. Men den direkta vägran att ens diskutera frågan visade brist på kreativitet och politisk kompetens. Denna situation ledde till internationell kritik, vilket gav TANU rätt vapen för att driva dess agenda, vilket utlöste flera års onödig friktion mellan TANU och regeringen och dess tjänstemän i det avseendet. Guvernörens plan, Sir Edward Twining, om jämställdhet mellan afrikaner, asiater och européer, måste överges på grund av afrikanernas hårda fientlighet. Nyerere ville inte ha en blandras-regering, den måste vara icke-rasistisk. Han hade i princip rätt, men rätt glömd att TANU själv i flera år bara var öppet för afrikaner, och att dess propaganda, särskilt i staterna, senare blev allt mer rasistisk.

År 1958 upprättade den nya guvernören, Sir Richard Turnbull, snabbt ett gemensamt avtal med Nyerere, som erkände unilateralismens ställning. Han observerade också, efter ett delval samma år, att TANU hade ett tydligt monopol i sitt motstånd mot kolonialregeringen som det inte hade några riktiga politiska motståndare att konkurrera med. Samtalen 1959 åtföljdes av hotet om allmänna strejker och civila oroligheter, vilket ledde till utnämningen av en femte vald minister och löftet om ett allmänna val i september 1960. Detta följdes av en oberoende lokal regering, med en majoritet av valda ministrar. Mer än fem år efter att HMG avvisade FN: s förslag valdes TANU av en stor majoritet av människor och fick sjuttio mandat. I vilken utsträckning väljarna delvis påverkades av hoten, och av kravet på att vara på vinnarsidan, kommer det aldrig att bli känt men väljarna registrerade en gemensam parlamentsröstning med regeringen som leddes av Julius Nyerere.

Samtidigt pågick separata och förlängda samtal mellan guvernören, kolonialkontoret och två på varandra följande koloniala sekreterare (Alan Lennox Boyd och Ian Macleod) om framsteg mot självständighet, med ett måldatum mellan 1962 till 1968. Tidigt tillbakadragande skulle säkerställa goda avsikter för allmänheten och samarbete med en måttlig och respekterad ledare. Tvärtom, den fördröjning som var avsedd att låta afrikanska ministrar och högre tjänstemän få erfarenhet kunde ha lett till ett uppror som leddes av politiker som var mer radikala än Nyerere och i hemlighet beväpnade av kommunistblocket. I vidare bemärkelse övergav den konservativa regimen plötsligt sitt koloniala ansvar och sina kostnader i samband med detta ansvar såväl som deras kamp. Efter Guldkusten och Somalias avgång, och strax efter Nigeria, gjordes ett enklare och mer vettigt val. Efter bara 15 månader i ämbetet befann sig Julius Nyerere själv som premiärminister för den oberoende Tanganyika. Däremot hade Ghana sju års lokalt styre före självständigheten. Vid midnatt den 9 december 1961 sänktes unionens flagga och ersattes av en ny nationell, svart, grön och guldflagga.

Efter självständigheten uppnådde Tanganyika (efter en union med Zanzibar 1964, Tanzania) tre decennier av ettpartistyre och en afrikansk socialism som liknade Marx politik innan han gick vidare till marknadsekonomi och flerpartipolitik. Det har mottagit mest hjälp, befolkningen har mer än tredubblats och är fortfarande ett av de fattigaste länderna i Afrika. Men den tog bort Idi Amin från Uganda utan stöd, och det är till sin ära att den trots sin storlek har förblivit intakt och fredligt förändrat regeringen då och då utan att tillgripa militära kupper eller reformer. Utforska vår andra artikel “Profil av landet Tanzania i alla aspekter ” för att lära dig mer om landet som följde Tanganyika.


Kolonin i Kenya

Efter första världskriget, under vilket brittiska Östafrika användes som bas för operationer mot tyska Östafrika, annekterade Storbritannien de inre områdena i det brittiska östafrikaprotektoratet och förklarade att det var en kronokoloni och inrättade Kenyakolonin 1920. kustregionen förblev ett protektorat.

Under 1920- och 30 -talen urholkade kolonialpolitiken den afrikanska befolkningens rättigheter. Ytterligare mark köptes upp av kolonialregeringen, främst i de mest bördiga högområdena, för att odlas av vita nybyggare som producerade te och kaffe. Deras bidrag till ekonomin säkerställde att deras rättigheter förblev obestridda, medan folket Kikuyu, Masai och Nandi drevs från sina marker eller tvingades till dåligt betalt arbete.

En växande nationalistisk rörelse resulterade i uppkomsten av Kenya African Union 1946, ledd av Harry Thuku. Men deras oförmåga att åstadkomma reformer från de koloniala myndigheterna ledde till att fler militanta grupper uppstod.


HISTORISKA REFERENSNOTER FÖR BÅDE ACSEE OCH CSEE

Tanganyika African National Union (TANU) härstammar från Tanganyika African Association (TAA) som bildades 1922 av Martin Kayamba.

TAA på sin bildning öppnade många filialer över hela Tanganyika och det var ett nationellt parti 1939.

Dess medlemmar flyttade runt i byar och stadscentrum i Tanganyika och samlade stort stöd bland afrikaner.

TAA: s största oro var de långsamma framstegen i konstitutionella förändringar eftersom 1951 fanns det bara fyra afrikaner i exekutivrådet.

TAA omvandlades till TANU den 7 juli 1954 i en konferens som hölls i Dar es Salaam av Julius Nyerere som just hade återvänt från studier i Storbritannien och valdes till ordförande för TAA.

Det var därför Julius Nyerere som gjorde TANU till ett rikstäckande parti efter att ha transformerat det från TAA.

TANU var därför ett nationellt grundläggande massnationalparti som inte var baserat på etnisk grund och medlemmarna bestod av utbildade afrikaner och landsbygdsbönder och gruvarbetare.

Det gjorde det klart att Tanganyika var ett afrikanskt territorium och måste styras av stort sett afrikaner.

Eftersom Tanganyika var en mandatstat under FN: s förtroendeterritorier i FN: s förvaltningsråd presenterade TANU en rapport för UNO: s besöksteam som föreslog Tanganyika självständighet.

Nyerere som president för TANU besökte FN: s sekretariat i New York för att förklara TANU: s mål. Han pressade på för stöd och till slut vann han mycket sympati och respekt.

TANU 1957 krävde självständighet inom två år.

Det krävde en valreform för en man en röst som avvisades. Nyerere, dess president avgick sedan sin plats i det lagstiftande rådet (LEGICO).

År 1958 vann TANU en segelflyg till LEGICO.

TANU fick ministerposter 1959 när britterna utsåg fem av sina medlemmar till att ingå i de 12 manliga ministerrådet.

TANU vann också 1960 års val där Nyerere blev chefsminister.

Det gav också nationell enhet bland folket i Tanganyika eftersom det var ett nationellt parti för både utbildade och outbildade.

Det arbetade nära med guvernör Richard Turnbull för att påskynda självständighetsprocessen för Tanganyika.

TANU begärde självständighet och den 9 december 1961 beviljades Tanganyika.

Det kampanjer också för afrikaners ekonomiska och sociala framsteg, till exempel bättre löner och jordbruksproduktion.

TANU främjade utbildning i Tanganyika.

Det fick de flesta av arbetarna i samhällstjänsten att vara afrikaner. Särskilt utbildningsprogram organiserades för att få afrikanerna att få färdigheter i arbetet.

Det främjade infrastrukturutveckling i Tanganyika, till exempel vägutveckling.

Den mobiliserade för stöd från fackföreningarna.

Genom sitt fredliga tillvägagångssätt fick den brittiska regeringen att genomföra politiska och konstitutionella förändringar i Tanganyika.

Tanganyika blev enpartistat 1963, under TANU.

Tanganyika förenade sig med Zanzibar för att bilda Tanzania 1964 under TANU.

TANU identifierade och odlade en bra ledare, Julius Nyerere, som en skicklig, hårt arbetande, framsynt och hängiven ledare.

1977 kombinerade TANU med Afro-Shiraz Party (ett parti i Zanzibar) Chama Chama Mapinduzi (CCM), Tanzanias regeringsparti.


Hur man dejtar en jordklot

Det första steget är att känna till tillverkaren och tiden tillverkaren var i drift. Detta kommer att hjälpa till att begränsa din jordklot med flera århundraden. Se vår lista över globemakare för att hitta din.

Nedan listas viktiga upptäckter och politiska namn eller gränsändringar som noteras på de flesta jordklot. Detta hjälper dig att bestämma åldern på din modell. Vi har skapat denna detaljerade lista genom att kombinera information från Vienna Globe Museum (av National Library of Austria) och dejtinginformation från glob tillverkare som Cram’s och Replogle.

Tänk på att dating globes inte är en perfekt vetenskap eftersom många globes, särskilt fram till början av 1900 -talet visade gränser baserade på information från upptäcktsresande, militära och andra politiska eller kommersiella influenser. Du kanske hittar modeller tillverkade i samma era men i olika länder som inte visar exakt samma information på sina kartor.

Se artikeln ”SANNING” AV GLOBES för mer information.

Snabba kontroller för att bestämma den ungefärliga eran för en Globe för att följa upp med en mer detaljerad sökning:

Visas Israel? Om ja, jordklotet gjordes efter 1948.

Persien eller Iran? Namnet ändrades till Iran 1935.

Sankt Petersburg, Ryssland döptes om till Petrograd 1914-1924. Sedan var det Leningrad från 1924 till 1991. Nu är det S: t Petersburg igen.

1816 - Argentinas självständighet.

1817 - New Holland blir Australien.

1818 - Chile blir självständigt.

1819 - Florida avgav Spanien till USA

1830 - Belgien blir självständigt från Nederländerna.

1831 - Upptäckten av Endrby’s Land i Antarktis.

1838-40-Centralamerikanska federationen, bestående av Costa Rica, Guatemala, Honduras och Nicaragua.

1845 - Texas och Florida blir en del av USA.

1846 - Van Diemans land blir Tasmanien.

1848 - Kilimanjaro upptäcktes.

1849 - Mount Kenai och Ngami Lake upptäcktes.

1850 - Kalifornien blir en del av USA.

1854 - Orange Staat oberoende.

1855 - Victoriafallen upptäcktes.

1856 - Tanganyikasjön upptäcktes.

1857 - Victoriasjön upptäcktes.

1859 - Lombardi blir Sardinien.

1860 - Transvaalrepubliken inrättades.

1861 - Moldavien och Valachien går samman och blir Rumänien.

1864 - Albertsjön upptäcktes.

1866 - Venedig och Venezia byter från att vara österrikiska till att bli en del av Italien.

1867 - Alaska såldes av Ryssland till USA

1868-Österrikisk-ungerska imperiet upprättades.

1869 - Suezkanalen klar.

1872 - Pesth byter till Budapest.

1872 - Franz Joseph Land etablerades.

1875 - Greklands självständighet.

1876 ​​- Lake Edward upptäcktes vara en separat enhet från Lake Albert.

1877 - Indien blir ett imperium.

1878 - Serbien, Montenegro och Rumänien oberoende.

1883 - Bolivia förlorar sin tillgång till havet (provinsen Atacama).

1884/5 - Tyska kolonier i Afrika inrättades.

1885 - Kongostaten (Kongostaten) upprättades.

1888 - Rudolphsjön upptäcktes.

1889 - Dakota i USA uppdelat i norr och söder.

1890 - Indiskt territorium etablerat i östra Oklahoma.

1895 - Rhodesia ersätter Ndebele -territoriet i Zimbabwe.

1896 - Abessinien blir självständigt.

1897 - Haiti blir protektorat i USA

1898 - Kuba, Filippinerna och Puerto Rico blir protektorat i USA

1900 - Cooköarna bifogas av Nya Zeeland.

1901 - Kuba får självständighet från USA

1902 - Orange Free State inrättades.

1903 - Panama blir självständigt från Colombia.

1905-Slutet av den svensk-norska unionen (Norge oberoende) Sakhalin Island uppdelad mellan Japan och Ryssland (Asien).

1907 - Indiskt territorium inte längre synligt i östra Oklahoma italienska Somaliland etablerat.

1908 - Bulgarien blir självständigt kungarike Kongo fristat blir belgiska Kongo.

1910 - Sydafrikas union etablerades.

1911 - Rhodesia uppdelat i norra och södra Marocko blir en fransk koloni.

1912 - Albaniens oberoende Arizona och New Mexico blir en del av USA.

1913 - Osmanska riket upphör att existera.

1914 - Öppning av Panamakanalen.

1914-24-Sankt Petersburg döptes om till Petrograd, därefter Leningrad, tills dess ursprungliga namn (Sankt Petersburg) återställdes 1991.

1917 - Finlands självständighet.

1918-Slutet av första världskriget: Österrikisk-ungerska imperiet upphör att existera. Istället framträder Österrike, Ungern, Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien med flera som nya länder.

1918 - Island får självständighet.

1919 - Versailles -fördraget Afghanistans självständighet.

1920 - Brittiska Östafrika blir Kenya Palestina blir brittiskt mandat.

1920 - Estland, Lettland, Litauen oberoende.

1922 - Ryssland byter till Sovjetunionens egyptiska självständighet.

1923-Turkiet blir en oberoende republik Tannu-Tuva oberoende Palestina etablerat oberoende från Transjordanien.

1924 - Petrograd byter till Leningrad Christiana, Norge byter namn till Oslo.

1926 - Tidigare Ryssland identifierades nu som Sovjetunionen.

1926-31-Centrala Australien skapades ur Northern Territory.

1930 - Konstantinopel blir Istanbul.

1931 - Japan invaderar Manchuria och döper om det till Manchukuo (fram till 1945).

1932 - Saudiarabien och Irak oberoende.

1935 - Persien blir Iran (på USA -tillverkade Globes fortsatte tyska Globes att kalla in Persien i några år till).

1936-41-Etiopien ockuperat av Italien och bytt namn till italienska Östafrika.

1937 - Burma skiljer sig från Indien.

1938 - Tyskland annekterar Österrike.

1938 - Bolivia förlorar Gran Chaco till Paraguay.

1939 - Böhmen (för närvarande Tjeckien) ockuperat av Tyskland Slovakiens oberoende Frankrike återvänder Hatay till Turkiet.

1940 - Estland, Lettland, Litauen annekteras av Sovjetunionen.

1942 - Ecuador förlorar Oriente mot Peru.

1944-Libanon oberoende från Syrien Tannu-Tuva som fogades av Sovjetunionen.

1945 - Andra världskrigets slut.

1946 - Filippinerna oberoende från USA.

1947 - Indiens oberoende östra och västra Pakistan skapades.

1948 - Israel skapades (före 1948, på kartorna står det ”Palestina”) Irlands oberoende Ceylon och Burma blir oberoende av Indien.

1949 - Newfoundland och Labrador ansluter sig till Kanada Korea uppdelat i norr och söder.

1951- Libyen blir självständigt.

1953-63-Centralafrikanska federationen.

1954-Tidigare franska Indo-Kina blir Vietnam, Laos och Kambodja.

1956 - Marocko, Tunisiens oberoende "anglo egyptiska Sudan" blir Sudan.

1957 - Guldkusten blir Ghana Malajiska stater blir Malaysia.

1958-61-Egypten och Syrien förenades som Förenade Arabrepubliken.

1960 - Franska Västafrika, Franska Ekvatorialafrika, Belgiska Kongo och andra afrikanska kolonier upphör att existera, vilket skapar över 15 oberoende länder, inklusive Niger, Tchad, Somalia, Kongo, Nigeria. Zaire.

1961 - Sierra Leone, Tanzania (Tanganyika) oberoende Kuwait oberoende.

1962 - Uganda, Algeriet, Jamaica, Trinidad och Tobago oberoende.

1963 - Kenya blir självständigt.

1964 - Federationen av Rhodesia och Nyasaland upplöses och blir Malawi och Zambia Tanganyika och Zanzibar går samman och bildar Tanzania.

1965 - Rhodesia oberoende samt Singapore.

1966 - Botswana, Gambia och Lesotho oberoende.

1967 - Franska Somaliland ändras till Afars & amp; Issas (Fr.).

1968 - Ekvatorialguinea, Mauritius och Swaziland blir självständiga.

1970 - Muscat och Oman går samman för att bli Oman.

1971 - Bahrain oberoende Kongo byter till Zaire.

1972 - Ceylon byter till Sri Lanka.

1973 - Bahamas självständighet.

1974-Guinea-Bissaus självständighet Grenadas självständighet.

1975 - Angola (formellt portugisiskt Västafrika) och Moçambique oberoende.

1977 - Djiboutis självständighet.

1978 - Dominica självständighet.

1979 - Södra Rhodesia ändrades till Zimbabwe.

1981 - Belize blir självständigt från Storbritannien och Guatemala.

1984 - Övre Volta byter namn till Burkina Faso.

1986 - Elfenbenskusten byter namn till Elfenbenskusten.

1989 - Burma byter namn till Myanmar.

1990 - Väst- och Östtyskland återförenas för att bli ett Tyskland Nord- och Sydjemen som går samman till ett land, Jemen.

1991 - Sovjetunionen upplöses, 15 länder blir oberoende: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.

1992-Jugoslavien upplöses i 5 nya länder: Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Jugoslavien.


Tanganyika får självständighet - historia

Det största hotet mot stabiliteten kom utifrån, med återupplivandet av arabisk handel in i inlandet på initiativ av Sultan Seyyid Said från Muscat tidigt på 1800 -talet. Före den portugisiska uppstigningen under sextonde århundradet hade det varit en blomstrande handel genom arabiska hamnar längs östkusten, inklusive trafik i slavar för inrikestjänst i Mellanöstern. Inspirerad av portugisisk användning av slavar på plantager i Moçambique, och deras export till både Västindien och de franska ökolonierna i Indiska oceanen, följde Sultan Seyyid efter, samtidigt som den främjade handeln med elfenben. Det var dock i slavar som den större vinsten låg, och 1840 flyttade han sin domstol till Zanzibar. Under 1800 -talets tredje kvartal anställdes även slavar på arabiska plantager längs kusten och på Zanzibar.

Slavhandeln inom Tanganyika var relativt liten, men tillräcklig för att generera fiendskap mellan stammar. De flesta slavar fångades eller köptes i Nyasasjön och i östra Kongo marscherades de senare ner till kusten via Tabora till Bagamoyo, medan en mindre rutt gick ner till Pangani. Mycket mer störande för de inhemska samhällen som fortfarande etablerar sig på Tanganyikas inre platå och relationerna mellan dem var politiken implicit i kontrollen av dessa handelsvägar och det intilliggande landet. I sista hand kontrollerades de till stor del, men inte helt, av de arabiska och kustnära swahiliska köpmännen, de sökte skydd och samarbete, och stammarna längs och nära rutterna ville ha betalning i gengäld, en situation som ledde till skiftande avtal, allianser och stam krigföring när de olika partierna jockeyade för lokal fördel. Efter 1850 -talet blev positionen ännu värre när importerade skjutvapen blev alltmer tillgängliga. Så var det att tidiga europeiska upptäcktsresande och handlare rapporterade vanliga, men inte universella, störningar i det civila samhället. Samtidigt hade Zanzibar separerat från Muscat, och dess sultan hävdade och utövade effektiv kontroll över stora delar av kustremsan från norra Kenya till Moçambique. Vid det sista kvartalet av århundradet var europeiska och amerikanska kommersiella intressen väletablerade i Zanzibar, inte för att handla med slavar utan för att söka varor för export och för att utveckla en ny marknad. I detta sammanhang hade en billig importerad bomullsduk från Indien en negativ inverkan på inhemsk textilproduktion, det sista slaget kom i form av ännu billigare oblekt bomullsduk från industriomerika, en import som är markerad i swahili -ordförrådet som merekani. By this time, too, numbers of Indians had established themselves as traders in the coastal towns, and by the mid-20th century dominated retail business and much of the wholesale trade throughout East Africa.

For much of the Nineteenth Century, the British had been content to exericse their power in East Africa through their influence over the Sultan of Zanzibar. This arab island claimed control over large swathes of the mainland in order to help facilitate their slave and ivory trades. The British were to be surprised by the secret gathering of treaties by Dr Carl Peters of the German East Africa Company as the Germans sought to enter the imperial field in earnest 1 . Thereafter, the German government, under Bismarck, took a hand in overcoming Arab resistance to their expanding trading activities, and the Sultan of Zanzibar was forced to abandon his claim to the coastal areas of what was soon to become German East Africa. 2 Carl Peters was ultimately rewarded for his efforts by the awarding of German East Africa to his company's control in 1890. Penetration and occupation of the interior was patchy, and pacification was not complete until the final years of the century with the subjugation of the Hehe under their Chief Mkwawa. The peace was brief, and in 1907-8 the south and south-west erupted in the Maji Maji rebellion, which was put down with conspicuous ruthlessness. Germany’s administration of Tanganyika always had a strong military flavour, and was dependent on a permanent presence of African troops officered by Germans.

Despite a reputation for thoroughness and efficiency, this German colonial enterprise was still in the red when war broke out in 1914 ironically a major and costly agent of development, the railway from Dar-es-Salaam to Kigoma on Lake Tanganyika, had only just been completed. World War One would see Tanganyika become a highly active theatre of war. The British were quick to invade and annex all overseas German colonies. However, the German commander in Tanganyika was to proove much more difficult to subdue than in any of the other colonial theatres of war. Paul von Lettow Vorbeck fought a highly effective guerilla campaign. He tied down huge resources for the British in a highly embarrassing campaign that raged throughout Eastern and Central Africa for the entire duration of the war. In fact, he only surrendered after it had been made clear to him that the Germans had actually already signed an armistice. Tanganyika therefore became a British conquest and it was awarded control over the territory as a League of Nations Mandate. There was some reorganisation of borders finalising the Rwanda border with Belgium and the Mozambique border with Portugal.

After the war, responsibility for the administration of German East Africa 3 , was awarded to Britain under a League of Nations Mandate, a fact not unconnected with Britain having been on the winning side. Some fanciful suggestions were made for renaming the new acquisition, but fortunately the then Colonial Secretary insisted on an unambiguously native name initially designated the Tanganyika Protectorate, this was soon changed to Tanganyika Territory. The terms of the mandate stated that ‘until such time as the native peoples are able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world. the material and moral well-being and the social progress of the inhabitants forms a sacred trust of civilisation’ in other words a trust to be undertaken by the League and the administering authority. Nothing was said about how soon the inhabitants might expect to be able to stand on their own feet the principle of eventual withdrawal had been established, but the timing was not yet on the agenda. The League doctrine, largely drafted by Britain, effectively became the basis of future British colonial policy, with the colonies seen as embryo self-governing Dominions within the British Commonwealth.

At the time of the Mandate the existence of colonies and protectorates were taken for granted, and their legitimacy was not an issue in this context the League’s expectations of British administration were modest. Economic expansion between the wars was fitful, attributable in part to the after-effects of the First World War and the 1930s Depression. but also to the current assumption that economic development was a function of private capital, not of governments. It was also British policy that dependencies should, as far as possible, be self-financing. This combination of circumstances meant that the promise of material and social progress referred to earlier was tempered by the limited revenues available to the Government of Tanganyika. These were simply inadequate for the job in hand, and development was slow.

More positively, a system of civil government was set up which had the potential for development on more modern and democratic lines and at district level, local administration was based on the principal of indirect rule, in which, in varying degrees, authority was exercised by and through indigenous institutions and structures, with the guidance of colonial officials. This system had been pioneered in Nigeria and Uganda and had allowed a small administration to control large areas of often densely populated peoples. It was considered a cost effective form of government. As Sir Donald Cameron, an early governor, put it ‘We cannot discharge our obligations (under the mandate) if we do not train the people in the art of administration, (and) to administer their own affairs. the wise and practical course is to build on the … tribal institutions which have been handed down through the centuries. It is our duty to do everything in our power to develop the native politically on lines suitable to the state of society in which he lives. It is an essential factor (of indirect rule) that the government rules through these institutions which are regarded as an integral part of the machinery of government, with well defined powers and functions recognised by law, and not dependent on the caprice of an executive officer.’ In practice, nominally native institutions were in a few areas creations of Arab and German rule, whilst in others they were simply too unsophisticated for modern government and were reinvented out of expediency. Perhaps a more cynical reason for the granting of rights to the Africans was the relative poverty of the colony. The previous German colonists had shamelessly exploited the territory for all that they could and had launched massacres and murders of large scale sections of the population. Tanganyika was therefore a very fragile economy. It could attract little investment and white settlers with access to capital were more inclined to go to those colonies which granted white settler self-government. The depression of the 1930s and its impact on commodity prices did not help the situation either. The northern highlands of the colony were capable of growing some cash crops, but the south was found to be unsuitable for intensive agriculture.

The impact of the Second World War was inevitably disruptive of all forms of development, but from 1946 on there was a marked acceleration, reflecting the spirit of the Colonial Development and Welfare Act, passed by the British Government as an act of faith in the dark days of 1940. The Act acknowledged the future rôle of HMG in actively promoting development with an injection of funding from HM Treasury. There was a marked increase in the recruitment of administrative and specialist officers into the Tanganyika Government Service, and there was a significant expansion of education and other forms of social welfare, as well as the economy, in the post-war years. Even the notorious failure of the Groundnut Scheme, dreamed up in Westminster and implemented by the Overseas Food Corporation, had the advantage of putting money into the economy and local pockets.

The post war world was also a period of of hope for African nationalists and various independence movements. India was granted its independence in 1947 and Africans were hopeful that similar provisions could be made in their own continent. At first, British plans for the relatively under-developed African colonies seemed to be rather slow in emerging. It would take another 10 years before the Gold Coast received its independence as Ghana. Nigeria was not too far behind in getting its independence. These were examples of relatively successful economies at least by colonial standards. The British government was generally content to hand over independence to viable political units although they were wary of being left holding the uneconomic colonies at the end of this process. Tanganyika was firmly in this latter category. They therefore proposed the creation of large federated political units. They created the British East Africa Federation in the 1950s combining Kenya with Tanganyika and Uganda. Many black Africans were concerned that this was a scheme designed to prolong colonial rule. Although the scheme collapsed more because of the violence of the Mau Mau rebellion north in Kenya.

Another major change, a direct outcome of the war, was the substitution of UN Trusteeship for the old League Mandate. This was welcomed by the small Tanganyikan political class as being favourable to their aspirations, as was the prospect of a three-yearly UN Visiting Mission to report on various aspects of Britain’s Trusteeship. This pro-active stance of the UN coincided with the growth of an indigenous political movement, which in turn had been stimulated by Africans’ participation in the democracies’ war against the Axis dictatorships, by the anti-colonial attitudes of the U.S.A. and the Eastern bloc countries, and of course the achievement of independence by India and Pakistan in 1947. For many years there had been tribal associations which were primarily concerned with local progress, culture, welfare, and self-help, but which also had a political content which was susceptible to fertilisation and growth. At the centre, the old Tanganyika African Association gave way to the more overtly political and aggressive Tanganyika African National Union (TANU) under the leadership of the young and charismatic Julius Nyerere in 1954.

In the same year a UN visiting mission advocated negotiation of a timetable leading to independence over 25 years. The British Government of the day opined that since the country could not possibly be ready for self-government until towards the end of the century, the recommendation was premature, and it was rejected. In the sense that a majority of the rural population – over ninety percent of the whole – were not overtly discontented and showed little obvious sign of sharing the minority wish for early independence, rejection of the UN proposal was not entirely unreasonable. But the outright refusal to even discuss the matter showed a lack of imagination and political acumen. It ensured international criticism, presented TANU with ammunition which it was not slow to use, and initiated several years of unnecessarily aggravated friction between TANU and the Government – and of course its officers in the field. An initiative by the Governor, Sir Edward Twining, for power to be shared equally by Africans, Asians and Europeans, had to be abandoned in the face of African hostility. Nyerere was not having multi-racial government it had to be non-racial. In principle he was right, though it is conveniently overlooked that TANU itself was for some years open only to Africans, and that its propaganda – most notably in the provinces – had latterly become increasingly racist.

In 1958 a new Governor, Sir Richard Turnbull, quickly established a mutual rapport with Nyerere, whose essential moderation he recognised. He also saw, following the partial elections in the same year, that TANU had a virtual monopoly in its opposition to the colonial government it had no real political opponents to contend with. Negotiations in 1959 were accompanied by the threat of a general strike and civil disobedience, and led to the appointment of a fifth elected minister, and the promise of a general election in September 1960. This would be followed by internal self-government, with a majority of elected ministers. Little more than five years after HMG’s rejection of the UN proposal, TANU was elected by an overwhelming majority, winning seventy of the seventy-one seats. To what extent the electorate was in part influenced by intimidation, and by the wish to be on the winning side, will never be known but it registered a resounding collective vote for a legislature and government led by Julius Nyerere.

Meanwhile a separate and extended dialogue was taking place between the Governor, Colonial Office, and two successive Colonial Secretaries (Alan Lennox Boyd and Iain Macleod) regarding progress towards independence, with target dates ranging from 1962 to 1968 4 . Early withdrawal would ensure public goodwill and the co-operation of a moderate and respected leader. Conversely, a well-intended delay to allow ministers and senior African officials to gain experience might invite an insurrection led by more extreme politicians than Nyerere, and armed clandestinely by the Communist bloc. On the wider scene, a Conservative administration quite suddenly turned away from its colonial responsibilities and its associated costs and brickbats. With the Gold Coast and Somaliland gone, and most recently Nigeria, the easier and more prudent option was taken. After barely fifteen months of practice in office, Julius Nyerere found himself Prime Minister of an independent Tanganyika. By comparison, Ghana had seven years of internal self-rule before independence. At midnight on December 9th 1961, the Union flags came down and were replaced by the new national flag of black, green and gold.

After independence Tanganyika (following union with Zanzibar in 1964, Tanzania) experienced three decades of one-party rule and quasi-Marxist African socialism before turning towards a market economy and multi-party politics. It has been the recipient of massive aid, the population has more than tripled, and it is still one of the poorest countries in Africa. But it got rid of Idi Amin in Uganda unaided, and it is to its credit that a country of its size has held together, and peaceably changed governments from time to time without recourse to military coup or revolution.

In collaboration with Don Barton Fotnoter 1. A practice also engaged in by the British in the Rhodesias and Kenya. ↩

2. The Sultan had also been preoccupied with fighting a rival Arab dynasty to the north. ↩

3. Excluding Ruanda-Urundi which went to Belgium. ↩

4. For details of these exchanges see: Prof. John Iliffe, ‘Tanzania Zamani’,Vol III.No.2 1997 (ISSN.0856-6518) Published for Dept. of History, University of Dar es Salaam and Historial Assoc. of Tanzania. ↩

Imperial Flag
1892 German Map of East Africa
1897 German Map of East Africa
Map of WW1 East African Campaign
1922 Map of East Africa
1922 Map of Africa
1925 German Map of East Africa which still shows German East Africa
Map of Njombe Region, 1944
Map of Northern Tanganyika
Map of North-Eastern Tanganyika, 1946
Map of Northern Tanganyika and Lake Victoria, 1948
Map of Tanganyika, 1948
Map of South-Western Tanganyika, 1949
Map of Western Tanganyika, 1949
Map of North-Eastern Tanganyika, 1956
Map of Tanganyika, 1957
Map of Handeni District, 1957
Map of Nzega District, 1957
Map of Kisarawe District, 1957
Map of Dar es Salaam District, 1957
Map of Dar es Salaam Centre, 1957
Map of Morogoro, 1958
Map of Dar Es Salaam District, 1958
Geological Map of Tanganyika, 1959
1962 Map of North East Tanganyika
1962 Map of Tanganyika
1962 Map of East Africa
EAR&H Road Services Route Map
1969 Map of Southern Tanzania
Images of Tanganyika
National Archive Tanganyika Images
Significant Individuals
1918 - 1961
Administrators
1918 - 1961
Länkar
PDFs of the East African Railways and Harbours Magazines

East Africa Women's League

Films
Shout at the Devil
Artiklar
The History of the EAR&H Tanganyika Road Services
David Snowden's Father worked for the East African Railways and Harbours (Road Services) in the 1950s and 1960s. The author recounts the contribution that this organisation made to the transportation and communications in the last years of British rule in Tanganyika. The idea was to integrate the roads into the railway and port hubs and to provide an integrated transport infrastructure that would facilitate trade, communications and the movement of people. It became integral in allowing Tanganyika to develop commercially and for it to become plugged into both regional and international markets.

An Affair With Africa: Tanganyika Remembered
Don Barton explains the life and responsibilities of a District Officer in the twilight years of the British Empire in Tanganyika. He explains the realities of administrating large swathes of this Eastern African country and the steps undertaken to prepare the country for life after the British left.

District Officer in Tanganyika: 1956 - 1960
Dick Eberlie gives a comprehensive account of his time as a District Officer in late 1950s Tanganyika. He enjoyed a variety of postings but also had to contend with serious health issues in a part of the world that still had basic medical care - even for the relatively privileged HMOCS. This account does give a fascinating overview of the range of responsibilties and tasks that a District Officer was compelled to undertake, and often with the minimum of resources available.

The Winds and Wounds of Change: 1961 - 1965
Dick Eberlie tells the next stage of his career in Tanganyika where he took a front row seat in that colony's drive towards independence as the ADC of Governor Turnbull. As someone who stayed in East Africa after independence was granted, his experience of living and working in the new nation of Tanganyika gives an insight into the realities of the new paradigm.

Mutiny by the Tanganyika Army in 1964
K.H. Khan Lodhi gives an account of the role he personally played in arresting large numbers of armed Tanganyikan Army Mutineers with little more than a van with a driver, a single assistant, bluster and a lot of confidence. Although this mutiny took place in independent Tanganyika it was highly redolent of old colonial actions and also saw the British return to help the newly independent nation out in its hour of need.

The Cattle-Raiders' Blessing
Charles Cullimore recalls his posting to Kondoa in Tanganyika in the 1950s and in particular a mission to go and arrest 5 Masai warriors for cattle rustling. Taking his wife and daughter along, he was surprised by the reaction of the Masai warriors in question.

The Career of W L Heape Colonial Administrator 1919 - 1958
Colin Heape gives a biographical overview of his father's Colonial Service career stretching three decades from Africa to the Americas.

In the Wake of the Germans
Geoffrey Popplewell was sent to work in Tanganyika in 1927 just a few years after a League of Nations Mandate transferred it from German to British control. In this article, he explains the legacy of German control and how he believed the Africans perceived the differences between British and German colonial government.

Naval Action on Lake Tanganyika
E Keble Chatterton gives an overview of the remarkable events on Lake Tanganyika in World War One when the Germans, Belgians and British vied for control of this vast interior lake. A supreme fight of logistics was employed to tip the balance in the allies favour by carrying boats thousands of miles through Southern and Central Africa.

Tales From The African Bush
Joseph Felix Sweeney gives an account of his years in the Education Department in Tanganyika. He was supposed to be working in a Technical Institute but instead found himself being posted to the isolated but surprisingly well equipped Kongwa school. Kongwa had been the base for the infamous Grount Nuts' Scheme, but once that had fallen through the facilities were converted into a school.

Nurse in Other Lands
Betty Riddle describes her long and varied nursing career in Tanganyika in the 1950s and into the post-independence period. She was a trained midwife who worked in every form of medical establishment from the smallest medical centre to the largest hospitals in Dar-es-Salaam. She gives an insight into the challenges of medical care with such basic facilities but with such a wide range of demands and medical issues to deal with.

A Tanganyika Smeller-out of Witches
Robert Greenshields explains how seemingly innocent beliefs and customs like witchcraft could end up both disturbing the peace and even taking on political dimensions. The author explains how steps were taken to quickly stamp out any potential unrest in the dying days of British rule in Tanganyika.

Danger of Spilling Blood
Humphrey Taylor gives an insight into the difficulties and challenges facing those colonial administrators who attempted to stay on in their positions in post-independence African countries like Tanzania.

Death by Spearing - Nearly
Graham Edwards finds himself caught up in an unfortunate event that saw his life put in immediate danger. Fortunately bush justice was soon seen to be done and there were no longer lasting repercussions.

Call Me Madam
Elisabeth Alley recalls the pleasures of teaching Chemistry and Physics at an Indian Education Girls School in Dar es Salaam on the eve of Tanzanian Independence.

Building My Road
Humphrey Taylor gives an account of his oversight in building a road in the very remotest part of Tanganyika. Unfortunately, progress could also have a downside

Agricultural Officer, Tanganyika 1955-65
Liam Murray explains how he joined the Colonial Office expecting a long and fulfilling career only to find that the Suez Crisis and Wind of Change Speech was to cut his career short. Nevertheless, he trained and set off to work to develop Tanganyikan agriculture and help prepare the country for independence.

Autobiography, and Africa too
L.A.H. explains what it was like to travel on safari in Tanganyika with your husband in the 1930s as he was posted to remote corners of the empire. She is even goes on to explain the lengths that she had to undertake to travel to a hospital to give birth to her son in Africa.

Vacancy Tanganyika
J. Lewis-Barned explains how he found himself as a District Officer in Tanganyika in the post-war period and the varied experiences and responsibilities that he soon acquired.

Missed Again
Ruth Cutler recalls how her parents arranged for her to learn how to shoot before arriving in Tanganyika. However, she was not entirely sure who was more scared at her having her hands on such a dangerous weapon!

Riotous Assembly
J. Lewis-Barned explains a novel way of democratically electing local council officials in rural Tanganyika in the 1950s.

Passage from Mwanza to Kisumu
J. D. Kelsall gives an account of the time that his Lake Victoria Fisheries Service Motor fishing vessel was forced to become an ad hoc sailing ship in order to complete its journey from Tanganyika to Kenya.

An Anatomy of the Tanganyika Administration in 1959
David Connelly examines the qualifications and experience of colonial officials in Tanganyika on the eve of independence and considers if the direction to independence was having a significant impact on the recruits to the service.

A Brief Encounter with Vultures: A 1961 'Blackburn Beverley' Food Drop
John Ainley describes his role in the first airdrop of food in the Tanganyika Mandate with the impressively large Blackburn Beverley transport planes - but which came close to disaster.

First Footsteps
John Cooke recalls with pleasure his first assignment as a District Officer to a remote part of Western Tanganyika beyond Lake Victoria in deepest darkest Africa. He also recounts the various ways he conducted safaris as he sought to carry out his duties in such an isolated area.

Advent of Radio & Broadcasting in Tanganyika: The African Archers
Taking inspiration from the long running BBC Radio programme 'The Archers', John Ainley describes how he became involved in an African equivalent in order to help disseminate useful agricultural techniques to Tanganyikan farmers.

Not a Wisdom Tooth
Jane Shadbolt recounts how a routine journey to a dentist could turn into an epic expedition with all the concomitant dangers in the rural isolation of Northern Tanganyika.

A War Effort in Tanganyika
John Henry Harris explains how, as a mineralogical expert, he was called upon to help the colony of Tanganyika produce vital (although for him unusual) resources required for the war effort.

How Not to Learn Swahili
John Henry Harris asked a naive question about the correct Swahili word for a 'dust devil'. He found out that invoking this term, even in a foreign language like English, could have unforeseen consequences

Resettlement of Suspected Mau Mau Sympathisers in Tanganyika An Agriculturist's Involvement
John Ainley explains how the Mau Mau did not just have an impact on Kenya. In Tanganyika also, attacks did occur and precautions were taken to attempt to prevent its spread across the border.

Chapa Sumaku
J.D. Kelsall explains the ingenious methods he had to employ in order to convince fishermen in Tanganyika to switch to using nylon twine from cotton twine. It provides an example of the subtle forms of development within the late British Empire.

Life as a Colonial Service Child in Tanganyika
Debbie Philogene remembers her life as a young child being brought up and educated in East Africa in the 1950s and how hard the transition back to Britain was when it became necessary to relocate.

Big Bang near Kilimanjaro
Graham Edwards explains a novel if unconventional way to remove vast numbers of swarming birds and help protect local wheat crops.

Bwana Miti, Rongai, Tanganyika
N S Casson explains life as a Forest Officer in the small settlement of Rongai on the Northern slopes of Kilimanjaro in the 1950s.

Safari - Old Style
J D Hunter-Smith recalls going on what already felt like an old-fashioned style of touring his district in the Uruguru mountains in Tanganyika in order to promote soil conservation.

Cadet to Governor
Peter Lane gives details of the parody board game played by his parents in Tanganyika charting the potential ups and downs of a career in the colonial administration.

Marking a Boundary and Heighting a Mountain
Harry Threlfall explains the role he played in marking out the boundary between Tanganyika and Kenya and how he went about remeasuring the height of the mighty Kilimanjaro.

Meeting the Governor
Gwyn Watkins explains the formalities (and informalities) of meeting with the governor of Tanganyika on two different occasions.

Serengeti 1954
John Cooke recalls what the Serengeti was like for a D.O. before it was an internationally renowned national park.

Did colonial government neglect development?
David Nickol challenges comments by the Tanzanian President that colonial government just wanted to exploit the resources of the countries it ruled.

A District Team in Action
Robert Wise gives an example of how the expertise of a District Office Team in Tanganyika could be used to analyse and instigate a developmental solution to a community in trouble.

Rescue at the Boma in Utete
Donald J G Fraser recounts how guile was used to disperse a large and threatening crowd camped outside a Boma in Utete in Tanganyika in 1952.

Flight From Danger
Ted Claw had an unexpected brush with stampeding cattle whilst on safari in Tanganyika and gives advice on how one might deal with such a predicament.

Quality instead of Quantity: an Agricultural Officer's aim
George Brookbank explains the role of the Agricultural officer in Tanganyika in attempting to encourage local farmers to produce better quality goods that could be sold for higher prices.

When Northern Rhodesia invaded Tanganyika
Robert Wise recounts the events that saw a Northern Rhodesia District Commissioner incensed enough to seize a Tanganyikan who had fled across a lake to what he thought was safety.

Stopping a Tribal Clash in Tanganyika
David Nickol describes how he had to deal with a potentially serious clash between Masai and Chagga in Northern Tanganyika over cattle and grazing rights.

A Tribute to Ukiriguru and James Peat
Geoff Dickin considers the pivotal role played by the Empire Cotton Growing Corporation in helping Tanganyika to successfully move into the world economy via the skills and expertise nurtured at the Ukiriguru Agricultural Station

How a Tanganyika District ensured a Sustainable Supply of Firewood and Building Poles
Don Barton considers how a novel approach to conserving wood on Ukerewe Island in Lake Victoria was reached.

I Remember Mbulu District, Tanganyika
Tony Lee gives an overview of the Africans and British who lived and worked in this district and how they sought to help, develop and manage the local area.


Finally, on September 18, one contingency force of “blue berets” (an international military force) was deployed to East Timor, consisting initially of 2500 men, later extended to 8000, including Australians, British, French, Italians, Malaysians, North Americans, Brazilians and Argentineans, among others. The peacekeeping mission, led by Brazilian Sérgio Vieira de Mello, aimed at disarming the militias and supporting the transition process and the country’s reconstruction.

Portugal and many other countries organized campaigns in order to collect donations, provisions and books. The situation was slowly taken under control with the progressive disarming of the militias and the beginning of the reconstruction of houses, schools and other infrastructures. Xanana Gusmão returned to the country, as well as other Timorese who had gone into exile, including many with university education. Elections were held for a Constituent Assembly that became responsible for drafting Timor-Leste’s Constitution. This document came into force on May 20, 2002, on the same day the country was given its sovereignty. This day is now known as Restoration of Independence Day.


Regering

The Republic of Tanganyika is a unitary presidential democratic republic, whereby the President of Tanzania is both head of state and head of government, and of a multi-party system. Verkställande makt utövas av regeringen. Legislative power is vested in both the government and parliament. The party system is dominated by the Chama Cha Mapinduzi (Revolutionary State Party). The Judiciary is independent of the executive and the legislature.

The governments of the other Tanganyikan states vary widely. While they all subscribe to some form of democracy, the specific systems differ. Maasailand is a tribal confederation with all political power invested in the various tribes. The central Kagera is a monarchical confederation with a parliamentary democracy, while each individual kingdom is typical some sort of constitutional monarchy. The Union of Rukwa and Ruvuma are one-party states with a government similar to that of Tanganyika. Unyamwezi is a multi-party democracy with authority divided between three levels of governance: the tribe, the region, and the district.


Tanzania

Tanzania is about twice the size of California or 939,652 square miles in area (363,950 square kilometers). Its capital city, Dar es Salaam, has nearly 2 million residents. The proposed new capital, Dodoma, has just over 1 million residents. Tanzania has 32 million people. Zanzibar has 1.5 million people, while mainland Tanzania has 30.5 million inhabitants. Most Tanzanians live along the edges of the country on the coast and in the mountains, such as the Kilimanjaro region, the Pare, and the Usambara Mountains of the north. Many also live along the fertile lakeshores of Lake Victoria and Lake Tanganyika and along the fertile southern highlands. The center of the country is very dry, sparsely inhabited, and infested with tsetse flies that cause sleeping sickness in cattle and humans. This limits population buildup despite desirable land. Similarly, the fertile southern highlands are under populated due to disease this explains why no dairy industry has developed there. Tanzania's population is growing at 2 percent per year, modest by African standards. Approximately 75 percent of the population is rural, and most people are subsistence farmers or pastoralists. The remaining 25 percent live in a handful of cities, such as Dar es Salaam, Tanga, Arusha, Moshi, Bukoba, Iringa, and Mwanza. Tanzania's urban population, however, is exploding. At independence in 1961, only 6 percent of Tanzanians were urban. Most urban growth is due to rural to urban migration. Roughly 99 percent of Tanzanians are Africans with the remaining 1 percent divided among East Asians, Europeans, and Arabs.

Life expectancy at birth is 42 years, and the infant mortality rate is 104.8 per 1,000 births. Tanzania has 1 doctor for every 22,900 people. The average person consumes 87 percent of the recommended daily caloric intake. Tanzania's African population can be divided into 120 ethnic groups. The majority is of Bantu origin, and the largest ethnic group is the Sukuma. Nilotic speaking groups such as the Maasai, are also quite large. Tanzania's population is 30 percent Christian, 30 percent Muslim, and 40 percent animist.

Tanganyika is a republic, which attained self-governance on 9 December 1961 within the British Commonwealth of Nations. It attained complete independence in 1962 and became a republic. By 1964, mainland Tanganyika united with the People's Republic of Zanzibar to form the United Republic of Tanzania.

No Tanzanian African languages were written, so youth learned by listening carefully to older people and by watching and imitating their behavior. Having a good memory was important. The Waswahili ethnic group was formed between A.D. 200 and 500 along the Tanzania and Kenya coasts. These people are Bantu speaking Africans who intermarried with Arabs, East Indians, and Portuguese. Their language reflects these mixtures because it includes many Arabic and Hindi, as well as Portuguese and German, loanwords. Originally it was written by using an Arabic script, with extra letters to denote vowels today written Swahili uses the Roman alphabet. From A.D. 700 on, Arabs colonized large regions of Tanzania. They introduced both spoken and written Arabic through Koran schools, which they used to teach their religion, Islam. Swahili speakers lived in coastal city-states, much like ancient Athens in Greece. Malindi and other city-states traded with distant lands, such as India and China. Armed struggle was ongoing against foreign invaders and by the early 1500s the Portuguese, using technology unknown in East Africa at the time, conquered many Swahili city-states. The Portuguese ruled the East Coast of Africa for roughly two centuries, but the Swahili never accepted them, and constant war was the norm.

When Germany colonized what was then Tanganyika in the 1880s, it introduced European education, science, mathematics, and engineering, as well as the German language. Such education went no further than elementary school and was limited to a few missionary-controlled schools.

In 1891 the German Governor, Von Soden, created a Western system of education to help cement the loyalty of Africans and provide inexpensive labor. The difficulty experienced suppressing the Bushiri Muslim revolt engendered respect for Islam in Von Soden. He paid Muslim teachers to visit government schools and used Swahili as the main medium of instruction. In an official 1903 circular he stated that his goals were:

  1. To enable the native to be used in government administration.
  2. To inculcate a liking for order, cleanliness, diligence, and duty and a sound knowledge of German customs and patriotism. (Cameron 56)

From 1918 on, England administered Tanganyika and Zanzibar as League of Nations Trust territories. England added government subsidies to the German educational system, but otherwise did not fundamentally change it. Mission schools offered basic literacy, hygiene, mathematics, and religious and moral education. Most Africans found schools disruptive of their agricultural cycles and avoided them as superfluous.

Under a dual mandate England was to control Tanganyika and Zanzibar until they could learn to govern themselves, at which point it was to grant them independence. Fearing that this would not take place, Julius Nyerere argued in favor of immediate independence following World War II, and, in 1961, Tanganyika peacefully won its independence. Tanzania however was ill prepared for independence. The first secondary school was opened in 1930, and when World War II ended in 1945, only one school offered education through the twelfth grade in the entire country. It had six students. Colonial education expanded after 1950, but mainly in urban areas. Bright high school graduates were sent to Makerere College in Uganda or the Royal Technical College in Kenya (Nairobi University). By 1959 only 70 Tanzanian African had earned university degrees and 20 of these were teachers.

In 1954, less than 10 percent of Tanzania's children were in school. The colonial educational system was inadequate for the needs of an independent nation. Illiteracy was so widespread that elementary education was offered to all who desired it. Talented students won seats in high schools and at universities free of charge. After independence, education was offered by the government to all who could prove that they could benefit from it. As costs mounted, this policy became too expensive and was modified.


Titta på videon: För vägledare: De förstod aldrig min historia (Augusti 2022).