Berättelsen

Call in the Cavalry: Famous Cavalries of the Ancient World

Call in the Cavalry: Famous Cavalries of the Ancient World


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

"Kalla in kavalleriet" har blivit ett ordspråk för att återgå till expertkontroll när det går över hand. Ändå är citatet inbäddat i historien om en ädel och ofta elitenhet som ursprungligen bildades för att ge stöd till infanteriet. Innan tanken bulldoserade in i militärhistoriens annaler fanns det kavalleriet; hästen och dess ryttare. Liksom alla moderna nationer i dag, hade antika kungadömen också någon form av mobilt landstöd, utformat för att slå hål genom fiendens linjer, men bara en handfull nationer hade de bäst utbildade kavallerierna, och deras rykte tålde tidens test.

Scythians krigare, andra delen av VII och VI århundradet f.Kr. (CC BY-SA 3.0)

Skytiernas lätta kavalleri

Skytierna (nuvarande Ukraina) var kanske inte de ursprungliga uppfinnarna av asymmetrisk krigföring, men man kan hävda att de fulländade det. Skytierna var gamla nomadiska hästkrigare som först nämndes av assyrierna under Sargon II: s regeringstid (722 - 705 f.Kr.). Det som gjorde dessa ryttare så kraftfulla var att de höjdes i sadeln och de använde en mycket distinkt rosett.

Deras valvapen var den sammansatta rosetten. De skytiska och kimmeriska rosetterna var unika och vördade i den gamla världen av kungar, historiker och en filosof. Kung Esarhaddon av Assyrien hade en kimmerisk båge, de babyloniska arméerna Nebukadnesar II och Nabonidus var utrustade med sina bågar och pilar, och till och med Hercules grekiska porträtt visar honom beväpnad med en skytisk båge. Den grekiske filosofen Platon kommenterade: ”Skytiernas sedvänjor bevisar vårt misstag; för de håller inte bara bågen från dem med vänster hand och drar pilen till dem med sin högra, utan använder endera handen för båda ändamålen. ”

Strid mellan skyterna och slaverna av Viktor Vasnetsov. (1881) (Public Domain)

När man undersöker den skytiska livsstilen kan man lätt få en förståelse för vilken typ av krigföring de använde i motsats till de mer stillasittande (icke-migrerande) människorna, som de i Mesopotamien. Skytierna antog en gerillas strategi för krigföring som deras metod, inte att förväxla med terrorism. Begreppet "gerillakrigföring" betyder oregelbunden krigföring och dess doktrin förespråkar användningen av små band för att utföra slag-och-kör militära operationer. Herodotus nämner deras krigsmetod när kung Darius av Persien gjorde kampanjer mot dem


Kavallerioperationer i den antika grekiska världen

Gaebel (hädanefter G.) har anslutit sig till en grupp forskare som nyligen tagit upp ämnet forntida grekiskt kavalleri: G.R. Bugh, Ryttarna i Aten, Princeton, 1988 I.G. Spence, Kavalleriet i klassiska Grekland: En social och militär historia, Oxford, 1993 och L.J. Worley, Hippeis: Kavalleriet i antikens Grekland, Boulder, CO, 1994. Forntida grekiskt kavalleri har nyligen blivit något av ett hett ämne, men han föreslår att det fortfarande finns utrymme för en ren militärstudie av ämnet från början av den klassiska perioden till slutet av det grekiska självständigheten [ca. 150 f.Kr.] särskilt eftersom mycket av innehållet i de senaste verken ägnas åt social historia ” (xi). Rekonstruktion av strider eller operationer på slagfältet i antiken vilar i slutändan på en samling av några få överlevande historiska berättelser, t.ex. Herodotus, Thucydides, Xenophon, Polybius, till vilken G. medger “inherent felaktighet och ofullständighet i alla stridsredogörelser & #8221 (s. 8). Hans följande uttalanden är dock förbryllande: “Jag ​​har antagit som en arbetshypotes antagandet att undersökning av de ursprungliga källorna i aggregerat skulle avslöja en tillräcklig mängd korrekt och konsekvent information om kavallerioperationer och kampstil för att möjliggöra en rimligt tydlig förståelse för användningen av den monterade armen i antiken ” (s. 8). Att föreslå att detta tillvägagångssätt är något nytt, som moderna kommentatorer av forntida strider påtvingar rationella, vetenskapliga principer och logik till primära källor ” är en halmman. G. gör exakt vad empirister har gjort före honom, mjölkar de glesa och fragmentariska primärkällorna och rekonstruerar sedan striden. Vad G. producerar kan alltså sammanfattas med hans egna ord, “a ett kronologiskt arrangerat studium av stridsberättelser och kommentarer som täcker perioden från cirka 500 till 150 ” (s. 9). Detta är helt enkelt en bok för militärhistoriker.

Boken är indelad i fyra stora kronologiska avsnitt: Del 1: Bakgrund: Cirka 2000 till 500 f.Kr. Del 2: Det grekiska kavalleriet: 500 till 360 f.Kr. Del 3: Philip och Alexanders ålder: 359 till 323 f.Kr. och del 4: The Aftermath: 323 till 150 B.C. Därefter följer en avslutning en lista över strider, ett urval av kartor och stridsplaner, en ordlista, bibliografi och index. Det är inte klart för mig varför G. behövde ägna nästan 30 sidor åt kapitel 2 och 3 i del 1, material som täcker mycket tidigare tidsperioder och icke-grekiska kavallerier. Det är helt och hållet derivat och kunde ha kondenserats. Även om den arkaiska perioden (800-500 f.Kr.) är liten i stridsberättelser (utanför de homeriska dikterna), är den rik på svart och röd figur keramik, av vilken en stor mängd visar ryttare i olika aktiviteter. G. accepterar rimligen P. A. L. Greenhalgh ’s ( Tidig grekisk krigföring. Cambridge, 1973) grundläggande tes om att monterade hopliter tenderar att monopolisera det keramiska beviset från sjunde århundradet medan sanna kavallerier förekommer alltmer i det sjätte. Hans kommentar, “Det är kanske osannolikt att med 500 kavallerier spelade en viktig militär roll någonstans söder om Thessalien, där kavalleri traditionellt dominerade, men det kan inte röra sig tveksamt om att det fanns aristokratiska kavallerister på slagfälten i vissa stater, om inte i Aten & #8221 (s. 59) överensstämmer med bevisen.

I del 2 konstruerar G. petits-kapitel kring historiska tidssegment, t.ex. persiska krig, 500-479 f.Kr., Pentekontaetia, 479-432 f.Kr., Peloponnesiska kriget, 431-404 f.Kr., De tio tusen mars, 404-399 f.Kr., ner till 360 f.Kr. Detta schema tycker att jag är lite missvisande. Det ska inte antas att förändringar i kavallerioperationer motiverar dessa snäva uppdelningar. Flera teser dyker upp ur dessa kapitel: 1) äkta kavalleri, begränsat till hippotrofiska Sicilien och norra Grekland, dvs Thessalien och Makedonien, tills de persiska krigens period, börjar dyka upp i arméerna i polerna i södra Grekland i mitten -femte århundradet f.Kr. - kanske från lärdomarna från det formidabla persiska och boeotiska kavalleriet 2) Peloponnesiska kriget markerar den stora klyftan, vändpunkten för regelbunden användning av och respekt för kavalleriets kapacitet i grekisk krigföring, dvs. att världen inte började och slutade med hoplitkrigaren 3) från Peloponnesiska kriget till Filip av Makedons tid, var det grekiska kavalleriet mer militärt viktigt än tidigare beviljat av moderna forskare. Dessutom gradvis introduktion av ett mer aggressivt hand-till-hand, i-ditt-ansikte kavalleri-engagemang med lans eller svärd-i motsats till kastning av spindlar från ett säkert avstånd och sedan galoppera till säkerheten för en ’s hoplite linjer - genererade en grövre kant och avgörande möjligheter för kavallerikamp. Detta odlades medvetet av thebanerna under deras berömda kavallerikommandant Pelopidas och av makedonierna under Filip II och Alexander den store (jfr s. 310) och 4) den vanliga tron att avsaknaden av byglar och sadlar begränsade effektiviteten hos det antika grekiska kavalleriet (i motsats till de berömda tungt beväpnade medeltida riddarna med lanser) ifrågasätts av G., som uppenbarligen hämtar sin egen ridserfarenhet.

De två första förslagen representerar inget särskilt original, efter att ha noterats av andra moderna författare om kavalleri under denna period, men de två sista förtjänar ytterligare kommentar. Det är farligt att generalisera när G. påpekar efter att ha granskat de skissartade stridsberättelserna från Korintiska kriget (395-386 f.Kr.) att det grekiska kavalleriet under denna period nästan säkert saknade nerv-en orädd, aggressiv mentalitet som var avgörande om ryttare skulle engagera sig i närstrid med spjut och svärd. Sådana egenskaper tycks inte ha varit vanliga bland kavallerister förrän Makedons uppkomst under Philip. Deras frånvaro 394 kan återspegla en lägre nivå av utbildning och disciplin eller kanske en ofullständig medvetenhet om kavalleriets fulla potential ” (s. 120). Dexileos, en ung atensk ryttare som dog på slagfältet 394 och blev minnesmärkt i en inskription och en magnifik kavallerirelief som hittades på den gamla kyrkogården, saknade verkligen inte ‘nerve ’, inte heller förmodligen hans medtrupper vars namn är stolt inspelade på ett kavalleri begravningsmonument i National Archaeological Museum. För det andra måste G. avvisa Xenophons egen adress till sina trupper i marschupplandet från Persien (Anabasis 3.2.18-19), så att hopliter hade fördelen framför kavalleri (persiska) eftersom infanteri stod stadigt på marken, medan kavallerister var sårbara för en falang av spjut och var benägna att falla av sina hästar i närstrid. Naturligtvis forna grekiska och makedonska kavallerister red och kämpade bra utan fördelen av stigbygel och sadlar, men att antyda att det var en fördel i strid (s. 165) är att romantisera barbacka till det yttersta (och jag har gjort en hel del) själv barbacka).

Del 3 handlar om Philip och Alexanders ålder. G. har rätt att föreslå att militära innovationer som ofta tillskrivs Philip och hans berömda son var kulmen på den progressiva kavalleriutvecklingen som började redan i Peloponnesiska kriget och sträckte sig fram till mitten av fjärde århundradet. G. hävdar att Philip och Alexander genomförde en mer rigorös utbildning för att de integrerade infanteri, kavalleri och lätta beväpnade trupper mer effektivt och att de utnyttjade fördelarna med ‘asymmetriska ’ styrkor på slagfältet. “Asymmetri uppstår på slagfältet när en eller flera skillnader finns mellan två arméer på ett sådant sätt att ena sidan kan utnyttja dem för sin egen fördel ” (s. 4). Alexanders personliga kommando över en kavalleri strejkstyrka och hans briljanta samordning av infanteri och kavalleri mot de persiska arméerna tolkas som ett perfekt exempel på hans utnyttjande av denna asymmetri ’.

Intressant nog har G. antagit ett förslag av P. Rahe ( AJA 85, 84-87) och J. Buckler ( Teiresias 20, supp. 3, 75-80) att den artonårige Alexander ledde en infanteristyrka till seger mot eliten Theban Sacred Band i slaget vid Chaeronea 338 f.Kr. (s. 155-57, 261, 278, 286). Denna idé står i skarp kontrast till Alexander ’s berömda kavalleri -exploater, förhärligade inom konst och litteratur, under de persiska kampanjerna. Även om det är sant att ingen gammal källa uttryckligen associerar kavalleri med Alexander i Chaeronea, brukar han anses vara befälhavare för det makedonska följeslagarkavalleriet den dagen. Sammantaget tycker jag att G. är för ivrig att acceptera den revisionistiska återuppbyggnaden, och han känner alltför väl till att våra gamla berättelser om striden är knappa. Philip hade säkert kavalleri med sig, just för att han visste att Boeotias slätter var idealiska för kavallerioperationer (som Mardonius hade kommit fram till 480 f.Kr.), att både thebanerna och athenierna hade respektabla kavalleristyrkor och att området runt Chaeronea var väl lämpad för dess användning (kontra s. 157). Det kan vara användbart att jämföra Plutarchs berättelse (Sulla 11-21) om Bruttius Sura ’s och Sulla ’s kampanjer runt Chaeronea och Orchomenos år 86 f.Kr. där kavallerioperationer är framträdande.

G. tillbakavisar teorin av M.M. Markle ( AJA 81, 323-39 AJA 82, 483-97) att det makedonska kavalleriet hade ett långt spjut, över 20 fot långt, analogt med sarissa hölls av det makedonska infanteriet och argumenterade istället för att den makedonska kavallerilansen bara var sju till tio fot lång. Den enda kavallerikraften som kan ha burit en lång lans ( sarissa) skulle ha varit prodromoi, ringde ibland sarissophoroi -frammonterade styrkor och skärmskyttar/scouter som Alexander använde under sina tidiga persiska kampanjer (s. 172-79). G. nämner i förbifarten att det också fanns en kraft av prodromoi i Aten under denna period (s. 178), men han missade tydligen den senaste artikeln som ifrågasätter deras lägre sociala status (G.R. Bugh, Hesperia 67, 81-90). Dessutom hävdar G. att Alexander ’s uppfattade preferens för kavalleri framför andra militära vapen inte stöds av bevisen, och att hans framgång låg i hans “taktiska öppenhet och exceptionella anpassningsförmåga ” (s. 196).

G. fortsätter sin undersökning av strider efter Alexanders död i del 4, särskilt de som fördes av hans generaler (senare kungar) och deras ättlingar. G. framskrider den ikonoklastiska tanken att kavalleri inte blev efterföljarnas föredragna militära arm, att infanteriet faktiskt behöll sin företräde på det hellenistiska slagfältet (s. 261-62, 295, 298, 311), och att lärdomarna av Alexanders militära framgångar hittades i hans förmåga att effektivt koordinera kavalleri och infanteri. Den verkliga nyheten i den hellenistiska krigföringen var krigselefantens samalternativ, och G. bedömer snyggt deras slagfältroll i den hellenistiska perioden. Det är dock beklagligt att G. valde att inte i detalj kommentera värdet av två distinkta kavalleristyrkor på det hellenistiska slagfältet, Tarentines (s. 216-17, 230, 244) och de så kallade ‘cataphracts & #8217, de fullt pansrade tunga kavalleristerna (s. 173, 245, 251-52). G. skulle låta läsaren tro att tarentinkavalleriet var ett lätt legosoldatskavalleri från Tarentum (i södra Italien), men denna beskrivning suddas ut av förekomsten av tarentinsk kavalleri under andra århundradet f.Kr. Aten under kommando av atenska hipparker kan detta tyda på att ‘Tarentine ’ var en stil, en typ av lätt kavalleri (ursprungligen från Tarentum) som blev alltmer populär under den hellenistiska perioden. G. sprinklar referenser till katafrakt i hela sin text, men förklarar inte tillräckligt deras ursprung eller betydelse för kavallerioperationer under perioden efter Alexander. Mer nyfiken är dock att G. inte ens bryr sig om att inkludera en post för katafrakterna i sitt index, medan han gör det för prodromoi och Tarentines.

G. återvänder till sitt huvudsakliga tema ‘asymmetri ’ och ‘symmetri ’ och hävdar att efterföljarnas arméer var så jämnt matchade “ virtuella spegelbilder av varandra, var och en uppvisade samma styrkor och svagheter ” (s. 219, 233, 264, 295) att ingen av dem hade en bestämd fördel och följaktligen var segrarna inte avgörande. Men G ’s undersökning av gamla militära avhandlingar (s. 303-310), främst främlingsfientlig, för att testa hypotesen att grekiska befälhavare faktiskt tänkte i dessa termer och använde dem på slagfältet är knappast övertygande och hotar att minska hans kommentarer till samma rationalistiska, manusmodeller som han anklagar moderna fåtöljetaktiker för att påtvinga gamla strider. Ändå har G. en viss motivering att hävda: en medvetenhet om symmetriens effekt har inte alltid erkänts som en avgörande faktor för taktiska alternativ ” (s. 301). G. kan inte motstå Hannibals dragning, den store kartagiske generalen. Även om G. knappast bryter ny mark när han drar slutsatsen att Alexander den store och Hannibal var militära genier, lägger han till lite färg på standardporträtten genom att förklara att dessa två är exceptionella eftersom de kunde känna igen och utnyttja asymmetrin mellan deras arméer och deras fiender för att uppnå avgörande segrar med till synes spektakulära kavalleritaktik ” (s. 310). Symmetrin hos jämnt matchade hellenistiska arméer och generaler ledde till få andra möjligheter av detta slag.

Boken är relativt ren, men det finns några stavfel och misstag kvar: sid. 90 (‘Peloponnesian ’ för ‘Pelopennesian ’) sid. 96 (‘Thracians ’ för ‘Tracians ’) sid. 297 (‘Antiochus I ’ för ‘Antiochus III ’) s. 313-314 (förvirrande användning av ‘Cynoscephalae I ’ och ‘Cynoscephalae ’-borde inte vara ’Cynoscephalae II ’?) sid. 317, på kartan (‘Coronea ’ för ‘Choronea ’) sid. 318, på kartan (‘Pherae ’ för ‘Pharae ’ och ‘Aegae ’ ligger inte korrekt med avseende på Pydna) sid. 325, Ordlista ( prodromoi avser endast Alexander ’s kavallerienheter, ingen hänvisning till Aten ännu Athenian infanteri hänvisas under ‘taxis ’) sid. 329 (‘I. Worthington ’ för ‘I worthington ’) sid. 344 (inkonsekvent användning av kungliga epitet för Ptolemaios I, III och IV - ingen för Ptolemaios III). Slutligen är denna bok fruktansvärt repetitiv: ‘Slutsatsen ’ är längre (34 sidor!) Redaktören borde ha dragit i tyglarna och insisterat på mer återhållsamhet.

Den här boken täcker mycket välbekant mark-de primära källorna är standard och de flesta av striderna som utkämpades många gånger tidigare-men den är noggrant undersökt och rättsinnad nog i sin argumentation för den allmänna (grekiska) läsaren att komma undan med en god förståelse för grekiskt kavalleri under de klassiska och hellenistiska perioderna. Det är ett välkommet korrektiv till de böcker som lades på den klassiska perioden, som om inget viktigt hände efter Alexander den store. G ’s bok bidrar med några nya idéer till området för antika grekiska militära studier i allmänhet, och kavalleristudier i synnerhet, och det diakroniska formatet bör tilltala linjära sinnade studenter i militärhistoria. Ingen framtida studie av antika grekiska kavalleritaktiker riskerar att utelämna en hänvisning till ‘asymmetri ’, och tesen att kavalleri inte ersatte infanteri på hellenistiska slagfält borde stimulera livlig debatt. Jag är glad att få med den här boken i mitt bibliotek.


10 Peltasterna


Peltaster var grekiska lätta infanterister och skärmskyttar i slutet av femte århundradet. Vanligtvis rekryterade från trakiska legosoldater och medborgare, de var den ursprungliga bondearmen. De var oftast beväpnade med spjut, spindlar eller selar, och de använde ljussköldar som kallas pelar, varifrån de får sitt namn.

Peltaststyrkorna skulle öppna en strid, starta sina spjut- eller slyngattacker och sedan dra sig tillbaka för att låta den bättre skyddade falangen flytta in. När falangen rensade vägen skulle peltasterna avancera igen, och processen skulle upprepa sig tills båda arméerna var engagerade på nära håll.

Peltaster hade i allmänhet ingen rustning och klarade sig dåligt om de tvingades till hand-till-hand-strid. Dessa modiga skärmskyttar kämpade dock tillsammans med sina mycket bättre skyddade falanger, sådd panik och förvirring bland fiendens hoplitfalanger och bibehöll förmågan att undvika attacker. Peltaster gick till och med med spartaner och spelade en viktig roll i Peloponnesiska krig 425 f.Kr. på ön Sphakteria, där spartanerna stod inför ett nästan oöverträffat nederlag i händerna på athenierna.


Typer av romerska kavallerier

 • Lancearii eller Antesignani: Det romerska lätta kavalleriet, Equites Legionis var i allmänhet denna typ av soldat.
 • Conttarii: Dessa trupptyper skapades under Trajans regeringstid förmodligen för att motverka kavalleriet från det sarmatiska folket och bar den tunga lansen (contus).
 • Cataphractii eller Clibanarii: Detta tunga kavalleri utvecklades i öst och uppträdde förmodligen först i romersk tjänst under Hadrian. De var helt pansrade från topp till tå för att möta bågskyttar.
 • Skytten: Monterade bågskyttar.

Hjärtat i Alexanders framgång

För Alexander skulle den makedonska falangen vara kärnan i hans armé under hans erövringar - från hans första seger på asiatisk mark vid Granicus 334 f.Kr., till hans sista slag mot Porus, kungen av Parauvas, vid Hydaspesfloden i Indien .

Den makedonska falangen var så viktig för den upplevda oövervinnerligheten i Alexanders armé, att han till och med rekryterade 30 000 asiatiska avgifter och fick dem att träna på det makedonska sättet.

Detta gav Alexander en annan falangformation för att konkurrera med den som består av nu muttrande makedonska veteraner, det gav honom också en klar tillgång till gösar, tillgängliga för framtida erövringar.

Den makedonska falangen var således kritisk för Alexanders hela kampanjliv. Detta berodde delvis på en strålande stridstaktik som Alexander använde som gjorde det mesta av sina kärninfanterister: hammaren och städet.


FORNGREKISK GRÄVNING (1000-350 f.Kr.)

I Egeiska bassängen framstår hästen som ett krigsverktyg från 1700 f.Kr. Den första användningen av djuret var för dragvagn. Hästens betydelse som ett krigföringsverktyg framträder i Homers dikter som namngav de två hästarna Ares (Mars) Panic and Fear (1) och i Hesiod som också bekräftar det. (2)

Nomaderna på de eurasiska stäpperna var de första som utvecklade ridkonsten men dess spridning till Balkan beror troligen på trakierna. Minoanernas och mykenernas kamp för att etablera kolonier i senbronsåldern Thrakien är förmodligen källan till myten om köttätande hästar från den trakiska kungen Diomedes. Hercules lyckades äntligen fånga och föra dessa hemska djur till Mykene. (3) Av myten drar vi slutsatsen att spridningen av hästskicklighet i södra Grekland var en lång och mödosam process. Hercules 9th Labor som innehar bältet till Amazonas -drottningen Hippolyta (4) informerar oss om att grekerna var mycket påverkade av skyterna när det gäller hästutrustning.

Många tror att kavalleriet från början användes mer i rollen som scouter, då tidens tradition ville att de aristokratiska vagnarna skulle dominera slagfältet och de små grekiska hästarna inte kunde bära pansarmän. Men sedan början av större hästar började pansrade ryttare att få sin närvaro att kännas på slagfältet. Medan endast hälften av vagnarna kunde slåss på grund av behovet av en tjänstgörande som vagnförare, kunde alla ryttare engagera fienden. Den plötsliga attacken av krigare som hade förmågan att rida och slåss samtidigt tjänade som grund för legenden om centaurerna.

Ryttare under den geometriska perioden 1150-900 f.Kr. Källa A. Salimbeti

Vissa forskare säger att ordet centaur betyder "tjurmördare" (5). De hävdar också att ryttarna hjälpte doreanerna att slåss mot Achaeans som kämpade under tjuremblemet. Andra hävdar att myter som är relevanta för centaurernas brutalitet har sin källa till problemen som doreanerna mötte från sina oförutsägbara trakiska eller skytiska allierade som kämpade till häst. Det finns också den uppfattningen att legenden om centaurerna har att göra med animistiska ritualer till ära för månen som bevarades i området i Thessalien. (6)

Med det kaotiska stridsläget dominerande i Geometric Era såg kavalleri användningen av sin kavalleri. Kriget tog form av räder och ryttarna var ovärderliga för att terrorisera de mindre organiserade fotmännen. De var också skickliga på att rycka flockar genom att dra fördel av deras överlägsna rörlighet. Myten om Dioscuri, som betraktas som ryttares beskyddare, är definitivt relaterad till vikten som tillskrivs kavalleri.

Geometrisk Era ryttare med runda sköldar. Foto: Författarens arkiv. Geometrisk Era amfora från Paros Museum som visar ryttare med runda sköldar.

Redan vid tidpunkten för Homer återkommer de täta fighters nära orderarray, som effektivt kontrollerade fiendens momentum. (7) De tungt beväpnade infanteristerna som behöll sin sammanhållning kunde fånga upp och motstå kavalleriet. Men fram till mitten av den arkaiska perioden var hopliterna begränsade i antal eftersom de nästan alla kom från adelsfamiljer och utgjorde en liten del av det totala antalet stridande. Kavalleriet kunde undvika hopliternas framsida och attackera de lättare utrustade krigare. Om ryttarna satte de lätta trupperna på flyg skulle de avslöja sidan av hoplitfalangen med katastrofala resultat.

Det mest typiska fallet där kavalleriet vann striden under den arkaiska perioden var kriget mellan Chalcis och Eretria om lelantinsk fält. (8) "Hippovotae", d.v.s. aristokrater i Chalcis slöt ett avtal med Thessalian Cleomachus om hjälp från de berömda tessaliska ryttarna. Thessalierna besegrade de lättare kavalleriet Eretrians och deras allierade och flankerade sedan infanteriet som lutade balansen till förmån för Chalcis. Cleomachus dödades i strid och Chalcidians hedrade honom som en lokal hjälte.

Atensk svart figur från 500 -talet som visar en krigare. Ashmolean Museum AN 1884 710 Courtesy J. Conyard

De tessaliska ryttarna blev ökända och börjar bli en integrerad del av legosoldater som tjänar de olika tyranner som förekommer i den grekiska världen under den arkaiska perioden. De mest kända är Cineas -ryttare som serverar Peisistratos. De dominerade vindslättarna och förhindrade därmed razzior från Alcmaeonides och deras allierade. De lyckades till och med avvisa Lakonian Mora of Skiritis under Anchimolus (allierad av Alcmaeonides) med stora förluster. (9)

Tessaliens kavalleri

Som nämnts var tessaliska ryttare eftertraktade som legosoldater. Slottet i Thessalien var en idealisk plats för uppfödning av hästar. Dess bördiga land gjorde de lokala aristokraterna rika så de skapade hästuppfödningsgårdar. Fram till medeltiden där en särskild sele som tillät användning av hästen för arbete upptäcktes, var innehavet av dessa djur privilegier för de rika, eftersom det inte fanns någon annan användning för hästar än jakt och krig.

Thessaliansk ryttare från en ritning från 1800 -talet

De tessaliska städerna bildade en federation som kallas "The Thessalian Commonwealth". De valde en högsta militärbefälhavare som kallades "tagos", dvs man som marscherar trupperna. Två familjer: Alevadae i Larissa och Scopadae i Crannon, tävlade hänsynslöst om posten som "Thessalians befälhavare." Enligt ett utdrag från det förlorade arbetet i Aristoteles "Thessalians konstitution" var den första "tagos" Alevas den röda. Han delade Thessalien i fyra regioner (tetrarchiae). Varje tetrarki delades in i landtilldelningar (kleroi) var och en med skyldighet att tillhandahålla 40 ryttare och 80 hopliter. (10)

Kraften hos sina ryttare gjorde thessalierna till herrar över aenianerna och perivianerna som främst kämpade som ett lätt infanteri. Motståndarna till thessalierna stod inför allvarliga problem eftersom hoplitkrigföring inte var väl etablerat bland fokianerna och lokalbefolkningen. Phocianerna besegrade dock det tessaliska kavalleriet nära Hyampolis genom att använda kamouflerade diken. (11) Trots detta kunde thessalier tack vare sitt kavalleri försvara sitt bördiga land effektivt.

De tessaliska aristokraternas motstridiga intressen orsakade kollapsen av försvaret i Tempe 480 f.Kr. under de persiska krigen. Thessalierna undvek dock konsekvenserna av att underkasta sig Xerxes tack vare stöd från athenarna. Så de blev deras allierade fram till det senare nederlaget i Peloponnesiska kriget. Atens fall öppnade aptiten hos de ferreanska tyrannerna för hegemoni i Grekland. Styrkan hos det tessaliska kavalleriet som vid 16 000 ryttare vid tidpunkten (12) nådde ut var en kraft som skulle räknas för de utmattade av civila konflikter i södra Grekland. Tyrannen Jason från Pherrae försökte till och med skapa en flotta men detta väckte oro i Achaemenid Court. Så persiskt engagemang i morden på de thessaliska härskarna och finansieringen av boeotierna för att motsätta sig dem kan inte uteslutas. (13) Thessalien, sönderrivet av civila stridigheter som passerade under Philip II: s suveränitet och dess berömda kavalleri införlivades i hans armé.

Atensk kavalleri

Även om de aristokratiska familjerna i Aten hade förmågan att underhålla hästar, var atenerna långsamma med att utveckla en kavalleriarm. De flesta aristokrater uppfödde hästar för sina vagn- eller vagnlopp. Även om det fanns bestämmelser och regler i Solons lagstiftning om medborgare som hade inkomst för att hålla hästar (triakosiomedimnoi) var resultaten dystra. De första stridsfärdiga ryttarna kan tillhöra Peonidae -klanen Peisistratos, eftersom hästen framstår som deras sköldars emblem.

Svart figur kylix av Ischylus, målad av Epictetus och som visar en atensk ryttare. Daterad 520 f.Kr. British Museum London E 3

Atenerna kämpade dock under de persiska krigen utan stöd från deras kavalleri. Omkring 442 f.Kr. när magistraten var Diefphilos, troligen med lagen inställd av Perikles, ökas kavallerikåren till tusen man. Förutom hopliterna var varje atensk "stam" (phyle) också skyldig att tillhandahålla ett antal ryttare. Deras "stam" ledare befallde kavalleristerna i varje "stam". (phylarchos) Dessa officerare omfattades av de två hipparkerna (kavallerikommandanterna) som hade det övergripande kommandot över kavalleriet och valdes årligen. HIPPARCHEION var nära Agora men än så länge är dess exakta plats okänd.

Både män och hästar testades varje år för kompetens. Den misslyckade kontrollen raderades från listorna över enheter. Under Peloponnesiska kriget ersätts en drakma för hästens matning. När han gick in i krigstjänsten fick ryttaren en extra ersättning (katastas) men han gav tillbaka den i slutet av kriget om inte djuret hade dött eller varit oförmögen under aktiv tjänst. Atenerna hade enheter av tungt kavalleri och lätt kavalleri, där vanligtvis tjänstgjorde yngre åldersklasser (14) Som lätta kavallerier kan vi också klassificera hästskyttarna (hippotoxoter). (15) Det är nästan säkert att de var skytier eller trakier med tracierna mindre sannolika.

Atenska kavallerister. Bild baserad på Parthenon fryser

Det atenska kavalleriet såg handling och utmärkte sig under Peloponnesiska kriget. Ledarna i Aten hade allvarliga tvivel om att få övertaget över Peloponnesierna, särskilt de spartanska hopliterna. Det var dock bestämt, inte tillåta dem att plundra Attikas land utan motstånd. Lätta infanteriet eller soldaterna som hade lämnat sina tunga redskap i sitt läger gjorde plundring av fiendens land. För att plundra var Peloponnesierna tvungna att bryta ner i små grupper. Atenerna skickade mot dem sitt kavalleri och åsamkade allvarliga förluster (16) Tävlingspartier bör stödjas av hopliter bakom vilka de sökte skydd om inte lätta kavalleriet och lätta infanteriet i Aten hade engagerat dem först. The Athenian heavy cavalry provided support in case the light horsemen were attacked from the enemy’s heavy cavalry, especially Boeotian horsemen. Athenian cavalry was particularly useful in hindering the activities of the Peloponnesian camp at Dekelia. (17)

The horsemen of Athens transported by the fleet were a continuous threat to the Peloponnesian coastal cities. (18) They were also useful in small numbers to subdue the mutinous islander allies of Athens, who lacked sufficient hoplites to resist them. The big test for the Athenian cavalry was the Sicilian campaign. The Athenians, despite warnings from their general Nicias underestimated their opponent. (19) They sent horsemen even without mounts with a view to procure horses in Sicily. (20) The defeat in Sicily undermined Athenian power and also their cavalry capabilities. The glorious last action of this corps was the battle of Tamynae at Evoia. (21)

Boeotian cavalry

After Thessaly, Boeotian plains were the most suitable for breeding horses. The Boeotian cavalry made its appearance in the archaic period at the battle Kerissos where the Boeotians repulsed the Thessalian invasion (22). Unfortunately they also proved very effective against Megareans and Phleiasians during the battle of Plataea while fighting alongside the Persians. (23)

Horseman from Beotean black figure pottery made by the «Atalanda painter». Harvard University Art Museums

The rise of the Boeotian cavalry begins with the Peloponnesian War, where it helped to repelling the Thracian mercenaries at Mycalissos. (24) It also offered important services at Delium and later ensured the Theban dominance in the Boeotian plain by defeating Thespians under the Spartan general Phoebidas who was killed during the battle. (25)

The riders with white helmets are valuable instrument in the hands of Pelopidas and Epaminondas after the expulsion of the Spartans from Boeotia and dismantle their hegemony over Greece. (26) Gradually, however, fall short of the Thessalians and Athenians at Mantinea. The battle of Chaeronea marks the end of the Theban cavalry overwhelmed by the onslaught of the Macedonians.

Spartan cavalry

Like other states in Archaic Greece the Spartans also developed horse-riding fighters. Due to the development and perfection of hoplite warfare in Sparta the title of the horsemen (HIPPES) was merely honorary as all elite Laconian fighters fought on foot. The horses were bred only for chariot racing as demonstrated by the tale of Princess Cyniska of Sparta. (27) The issue of developing a unit of horsemen was dramatically with the events of Pylos. (28)

The Spartans looked down upon the cavalry service as fit for those who could not fight on foot and those crippled in war. Xenophon tells us that Spartan cavalry was poorly prepared and that is why its performance was poor. (29) Only the introduction of mercenary horsemen slightly improved the situation. (30) Although at sometime king Agesilaus came to command 1500 horsemen , the fall of Sparta brought elimination of its cavalry.

Other Horsemen.

The Thracian cavalry deserves mention because as mentioned above the Thracians influenced significantly the introduction of the horse in southern Greece. Euripides in his tragedy “Hecuba” calls the Thracians a “cavalry nation«. A text written by Clement of Alexandria (Stromata XV) identifies the Thracians as the first to use a shield while on horseback. Most Thracian horsemen were most probably mounted javelinmen and were widely used as mercenaries in the colonies of the Macedonian and Thracian coast and beyond. The almost endless hordes of Thracian horsemen were a constant problem for the south Greek colonists until their alliance to Philip II .

Although the Greek colonies in Asia Minor were wealthy, their inhabitants avoided military service. Xenophon says that Agesilaus compel the wealthiest colonists to maintain horses. He declared though that one could avoid being called for service, if he could provide a fully equipped horseman to serve in his place. (31) The cavalry thus formed was so good that it managed to successfully stand up to the Thessalians on Agesilaus return from Asia (32)

Coins from Tarentum depicting horsemen

According to Herodotus the Selinountians and Akaragantines were the first to develop cavalry in Magna Grecia. Gelon of Syracuse will repel the Carthaginians with the assistance of his cavalry. The aristocratic class horsemen of Syracuse were treated with suspicion because of their belief in oligarchy. This did not prevent them from fighting hard against the Athenians during the Sicilian campaign. (33) Their contribution to the final defeat of the Athenian army was catalytic. (34)

In the Western Greek colonies, citizens also dodged their military obligations and relied on mercenaries for their defense. Colonist Greeks perceived their mainland compatriots as naive villagers who paid them to risk combat but they suspected them also as potential tyrants. Good cavalry no longer existed in Magna Crecia except in Tarentum. The Tarantine horsemen were heavily armed and were also accompanied by a servant who probably fought too as a light horseman. (35)

Equipment – Tactics

As mentioned above, the Scythians and the Thracians in most matters about horse trappings and harness influenced the Greeks. Horses are depicted wearing their harness in pottery and sculpture. In the National Archaeological Museum there are also bridles that can cause great discomfort to unruly horses though Xenophon disagrees with their use (36) The saddle was known to the Scythians and Thracians and was made of felt. Its adoption by the Greeks was slow, probably because of its cost. Most riders used a simple cloth to cover the horse’s back in order to ride comfortably. Xenophon mentions that some did not use that either (37). This is consistent with some illustrations but because the touch of human flesh with the skin of the horse causes irritation, horsemen began to use cloth or animal skins to sit on them and ride comfortably.

Thacian horseman with saddled horses from the thracian tomb of Kazanlak

The riders executing heavy cavalry missions wore metal or composite armor. Xenophon recommends that riders better use vambraces (epicheirides) and armor their horses. But as this required considerable costs it was rare. (38) Cataphract Greek cavalry appears only in the Hellenistic Era. Xenophon also advises the usage of Boeotean helmet.

The shield appears to have been widespread despite writings the contrary. The riders of Geometric and Classical Greece after contact with the Scythians and Thracians horsemen saw its advantages. The semicircular shield seems to have been quite widespread while the Archaic period a shield of the ‘Boeotian type» seems to have been dominant. The shield was valuable to riders who had to fight against light infantry equipped with ranged weapons.

Classic Era horse armor fragment from the National Archaeological Museum in Athens. Author’s collection.

To execute a charge the horsemen formed ranks 4 men deep per row (39) but there were efforts to increase the depth as the Persian horsemen used a more dense formation. Xenophon advised a rapid headlong charge (40) but also the wise use of outposts and the careful choice of the ground (41) Another fighting method was the “emvolon”. It was a wedge formation that was designed to breakthrough the enemy formations. It was known in Thebes (42) but it is considered to be a Scythian invention and was improved as a rhomboid formation that could attack in any direction by Jason of Pherrae (43).

As mentioned above, the spread of hoplite method of fighting limited the role of the cavalry in scouting, neutralizing skirmishers and raids. This increased the importance of the light cavalry but heavy cavalry re-developed to counteract the enemy horsemen. The Greek cavalry gradually evolved into a shock weapon by Philip II and Alexander the Great in the Hellenistic era.

(1) Homer THE ILIAD 15.110 trn. K. Dukas eds. Georgiadis

(2) Hesiod “Hercules Shield” Loeb Classical Library edition, 1914

(3) Apollodorus II.5.8, Diodorus Siculus 15.3 Loeb Classical Library edition, 1914

Strabo, «Geography» VII.331 Loeb Classical Library edition 1920

(4) Apollodorus II.5.9, Euripides: “Hercules wrath” 408, Loeb Classical Library edition 1914 Pausanias “Description of Greece” V, 10.9 Loeb Classical Library edition 1920

(5) L. de Raunchaud «Dictionnaire des Antiquites Greques et Romaines» 1887

(6) “Crypto” magazine issue 1, article: «Centaurs were real?» Constantine Tsopanis, Dr. History & Philosophy of Religions, pp. 35

(7) Homer THE ILIAD XXIII 131-133, 145-150 trn. K. Dukas eds. Georgiadis

(8) Thucydides “Histories’” I.15, Herodotus V. 99 Loeb Classical Library edition, 1914

Strabo, «Geography» III.448 Loeb Classical Library edition 1920

Plutarch «Heroticus» 17 Loeb Classical Library edition 1920

(9) Androkides «On Mysteries» VII106 Oxford Press

Herodotus “Histories” V.63 Loeb Classical Library edition, 1914

(10) British Museum. Fragment 479 comments. V.Rose

(11) Herodotus “Histories” VIII,28 Loeb Classical Library edition, 1914

Pausanias “Description of Greece” X, 710 Loeb Classical Library edition 1920

(12) Xenophon “Hellenika” VI.5 Classical Library edition, 1914

(13) Diodorus Siculus 15 57, 60, 80, 95 Loeb Classical Library edition 1914

(14) Thucydides “Histories” VII.92, 6 Loeb Classical Library edition, 1914

(15) Thucydides “Histories” V 17.1, Loeb Classical Library edition, 1914

(16) Thucydides “Histories” III.1, Loeb Classical Library edition, 1914

(17) Thucydides “Histories” VII.27, Loeb Classical Library edition, 1914

(18) Thucydides “Histories” VII.42, Loeb Classical Library edition, 1914

(19) Thucydides “Histories” VI.20, 22 Loeb Classical Library edition, 1914

(20) Thucydides “Histories” VI.94, Loeb Classical Library edition, 1914

(21) Plutarch “Phocion” 13 Loeb Classical Library edition 1920

(22) Plutarch “Camillus” 19 Loeb Classical Library edition 1920

(23) Herodotus’ Histories” IX,69 Loeb Classical Library edition, 1914

(24) Thucydides “Histories” VII.29-30, Loeb Classical Library edition, 1914

(25) Xenophon ‘“Hellenika” V.4 Classical Library edition, 1914

(26) Xenophon ‘“Hellenika” V.4 10 Classical Library edition, 1914

Plutarch “Pelopidas”15 Loeb Classical Library edition 1920

(27) Pausanias “Description of Greece” III, 1.16 Loeb Classical Library edition 1920

(28) Thucydides “Histories” IV.55.2, Loeb Classical Library edition, 1914

(29) Xenophon ‘Greek’ ST.4.11, Classical Library edition, 1914

(30) Xenophon ‘Hipparchikus» 9.4 trans. E.Shepherd (1793)

(31) Xenophon “Hellenika” III.4.15, Classical Library edition, 1914

(32) Xenophon «Agesilaus’“ 2.5 trans. E.Shepherd (1793)

(33) Thucydides “Histories” VI.66,68-70 Loeb Classical Library edition, 1914

(34) Thucydides “Histories” VI.84 Loeb Classical Library edition, 1914

(35) Livy “History of Rome” XXXV.28,29 eds JM Dent & Sons, Ltd., London, 1905

(36) Xenophon «On Horsemanship” ‘V trans. E.Shepherd (1793)

(37) Xenophon «On Horsemanship » VII trans. E.Shepherd (1793)

(38) Xenophon «On Horsemanship” XII trans. E.Shepherd (1793)

(39) Xenophon “Hellenika” III.4.13 Classical Library edition, 1914

(40) Xenophon “Hipparchikus” 3 trans. E.Shepherd (1793)

(41) Xenophon “Hipparchikus» 4, 5 trans. E.Shepherd (1793)

(42) Xenophon “Hellenika” VII.5.22 Classical Library edition, 1914

Aelianus «Tactica» XI.2 47.4 trans. E.Shepherd (1793)

(43) Asklepiodotus «Tactica» VII.2-3 6.7 Polyainus «Stratagems» VI trans. E.Shepherd (1793)

Bibliografi:

Aristotle «Constitution of the Athenians» Loeb Classical Library edition 1920

Frontinus “Stratagems” eds JM Dent & Sons, Ltd., London, 1905

The Seventy Great Battles of All Time, Edited by Jeremy Black, Thames & Hudson Ltd, 2005

William Stearns Davis, Readings in Ancient History: Illustrative Extracts from the Sources , the 2nd Vols, (Boston: Allyn and Bacon, 1,912-1913), Vol. I: Greece and the East.

American Journal of Archeology Vol. 107. # 4 October 2003 (Tom Stevenson article)


Ancient Persian Warfare

The ancient Persian military evolved from the earlier armed forces of the Medes which, in turn, developed from the warrior class of the indigenous people of the Iranian Plateau, the Aryan migrants (including the Persians) who later settled there, and the Assyrian army which was defeated by the Medes. The Achaemenid Empire (c. 550-330 BCE) took the best aspects of these earlier models to create one of the most effective military forces in the ancient world.

Certain aspects of their model would be changed by the Parthian Empire (247 BCE - 224 CE) and improved upon by the Sassanian Empire (224-651 CE) which skillfully integrated the various aspects of their predecessors in forming a military so effective it was able to withstand repeated invasions by the legions of the Roman Empire. The Sassanian Empire only finally fell when its army was faced with a different, and more effective, military paradigm in the form of the Arab cavalry.

Annons

Early Military & Development

Information on the earliest armed forces of the region, those who would have been associated with the ancient civilization of Elam and Susiana, is unavailable. According to scholar A. Sh. Shahbazi of Encyclopedia Iranica:

Source materials for a study of pre-Islamic Iranian military concerns fall into four categories: textual evidence archeological finds of actual specimens of martial equipments documentary representations (on monuments and objects of art) and philological deductions for organizational matters. The availability and value of these categories vary according to different periods. (Armé, 1)

There must have been some form of military for defense of the cities of the region, however, as the Sumerian King of Lagash, Eannatum (r. c. 2500-2400 BCE) conquered the area and his inscriptions suggest he met resistance in doing so. Sargon of Akkad (r. 2334-2279 BCE) suggests the same in defeating Luh-ishan, son of Hishiprashini, King of Elam c. 2300 BCE.

Annons

Whatever weapons, uniforms, and organization characterized these early armies, they were defined by the 1st millennium BCE as comprised of separate citizen units under the command of a tribal chief who could call upon them to fight in times of war. These armies carried a spear, mace, short sword, simple bow and 30 arrows, a dagger, animal-hide or wicker shield, and a poleaxe.

Aryan tribes had migrated to the region at some point prior to the 3rd millennium BCE and, by the 1st millennium BCE, had established themselves in various areas. The Persians settled east of Elam in the territory of Persis and would later expand from there. The Persians, like the Medes and other Aryan tribes (“Aryan” understood as referencing Indo-Iranians), were superb horsemen, and through them, the concept of cavalry was introduced to the region.

Registrera dig för vårt gratis veckovisa nyhetsbrev!

The Persians offered their services as mercenaries to the various kings who found them effective in hit-and-run engagements. Cavalry units could strike and retreat quickly, inflicting maximum casualties on the opponent while suffering minimal losses. The use of horses in battle was further enhanced by another innovation also brought to the region by the Aryans: the chariot.

Median Standing Army

In the 8th century BCE, the disparate tribes of the Medes were united under their first king Dayukku (known to the Greeks as Deioces, r. 727-675 BCE). His grandson, Cyaxares (r. 625-585 BCE), expanded Median territory and was instrumental in the fall of the Assyrian Empire. The Assyrians had steadily expanded their empire since the reign of Tiglath Pileser III (745-727 BCE) but had overextended themselves to the point where they had few resources for defense when the Babylonians and Medes led the coalition against them in 612 BCE which would topple their cities.

Annons

According to Herodotus, Cyaxares was able to accomplish this by reforming the military:

[Cyaxares] was the first to divide his troops into regiments and to make separate units out of the spearmen, archers, and horsemen, who had previously all been jumbled up indiscriminately. (I.103)

The earlier model of drawing up an army was now replaced by the spada – a standing army – which was trained under the direction of the king and led by him. Cyaxares' new army was equipped with spear, bow, short sword, and dagger. The units were separated into infantry, archers, and cavalry chariots were only used for transportation, not in battle. Cavalry units wore a shirt and trousers under a light leather tunic with a girdle-harness around the waist holding weapons. Their headgear was a cloth tiara possibly worn over a leather helmet. Infantry seem to have worn a similar uniform.

Annons

Rise of the Achaemenid Army

C. 550 BCE, Cyrus II (the Great, r. 550-530 BCE) overthrew his grandfather, Astyages of Media (r. 585-550 BCE) and founded the Achaemenid Empire (named in honor of Cyrus' ancestor Achaemenes). Cyrus II defeated the Median army and then conquered Lydia (546 BCE), Elam (540 BCE), and Babylon (539 BCE) with an army raised on the levy system known as the kara. Scholar Stefan G. Chrissanthos explains:

Initially, the Persian army consisted of a militia of the king's Persian subjects. However, not all Persians participated. Only those with sufficient wealth to procure their own military equipment were liable for service therefore, the levy, or kara, represented the wealthier elements of Persian society. (21)

This was not a standing army – like the Assyrians or the Medes had formed – but continued the model of the earlier practice of a chieftain (now the king) calling on those who owed him allegiance to fight. Once Lydia, Elam, and Babylon had been conquered, Cyrus the Great had a great many more resources available to him and, while keeping the kara system, established the standing army of the spada, whose ranks were filled with conscripts from the different satrapies (provinces) of the empire under the command of their satrap (governor). Chrissanthos writes:

As the empire grew, the kara remained the backbone of the army, but now an imperial levy conscripted not only poorer Persians but also subjugated ethnic groups into the army. Herodotus gives a detailed list of the various ethnic contingents that served in the Persian army, and the list includes practically every group in the empire. (21)

The closer a subject people were to the Persians, the less tribute they were required to pay to the king but they were expected to supply more soldiers. The Medes, closely associated with the Persians, were part of the elite units and served as officers – as with the rank of the hazarapatis – a commanding officer of a given unit – along with Persians.

Annons

Organization

Organization of the army was based on the decimal system, meaning each unit was comprised of ten lesser units:

 • 10 men = a company
 • 10 companies = a battalion
 • 10 battalions = a division
 • 10 divisions = a corps

Each company, battalion, division, and corps had a commanding officer and the whole army was led by a supreme commander, either the king or a noble Persian or Mede who was in the king's trust. The army was divided into infantry (foot-soldiers, archers, slingers) and cavalry and the cavalry further into those who used horses (the asabari – horse-borne) and those who used camels (the usabari – camel-borne). Chariots were also employed in battle but their use depended on the era and ruler. The chariot was commonly used by the supreme commander and the standard-bearers who were responsible for the symbols of the gods Ahura Mazda and Mithra as well as the sacred divine fire which accompanied the troops into battle. The elite of the infantry were the 10,000 troops which made up The Immortals, the king's trusted guard, so-named because, if one fell in battle or could not – for whatever reason – fulfill his duties, another would take his place so their number remained the same, giving the impression they could not be killed.

Different units were identified by different colored uniforms (among the Persians, purple, yellow, and blue). The Immortals wore felt caps (tiaras), brightly-colored, sleeved tunics over shirts and trousers, breast-plate-armor, and carried wicker shields, bows, quivers and arrows, short spears, and daggers (Herodotus 7:61). By the time of Darius I (the Great, r. 522-486 BCE), their spears were longer and ornamented at the bottom by a gold or silver knob.

Training & Battle

Training for the army began at the age of 15 (five for Persian nobility). Youths were divided into 50 classes for military training under an instructor or instructors which included horse grooming and horsemanship, hunting, running, swimming, archery, javelin-throwing, swordsmanship, martial arts, military discipline (such as forced marches, long watches, battle drills, living off the land), and were also expected to contribute to the community by developing agricultural skills. Sons of the king and nobility were also taught to cultivate administrative skills. Military service began at the age of 20 and professional soldiers were allowed to retire at 50 conscripts served for the duration of an engagement or campaign and then, if they survived, could return home until called up again.

Prior to any engagement, a war council was held with the senior staff to solidify the battle plan. Once the enemy was met, archers held the center front of the line with infantry – slingers and foot soldiers – flanking and cavalry on the wings. The archers would begin the battle with support from the slingers hurling small stones and lead pellets and the cavalry would then try to break the enemy lines from either side.

When Darius I invaded Greece in 490 BCE, this was the basic formation which only failed because the Greeks were undeterred by the rain of arrows and, further, had better shields and armor. The Persian army did not pay much attention to body armor or the quality of their shields prior to engagements with the Greeks because, previously, the armies they met had more or less the same equipment and used the same tactics they did. The Macedonian-Greek phalanx, however, was far more effective than the Persian line of formation and the wicker-reed shields of the Persians were no match for the great Greek shields and body armor.

This same basic paradigm held in 480 BCE when Xerxes I (r. 486-465 BCE) invaded Greece in retaliation for Darius I's defeat. The Greeks stopped the Persians at Thermopylae and could have held them there indefinitely if not for their betrayal by one of their own. At Platea, the Persian army was defeated, in part, because of the inferiority of their shields and body armor compared to the Greeks.

Persian Navy

Under Darius I, the Persian navy was expanded. This fleet was not built, nor was it manned, by Persians but by the subject nations of the empire. Cyprus provided 150 ships, Cilicia sent 100 as did Pamphylia, Caria sent 70, and others more or less depending on their resources. The Egyptians and Anatolian Greeks provided a large number but a third of the fleet – at times more but never less – was Phoenician. The Anatolian Greeks, Egyptians, and Phoenicians supplied the great triremes, warships manned by 200 sailors, while other nations shipped and manned smaller vessels, among the most popular being the 50-oar vessel manned by 80 sailors. In battle, in order to prevent defection, 30 Persian Marines were assigned to each ship.

The Persian navy, especially the Phoenician ships, were instrumental in Darius I's campaign to crush the rebellion of the Ionian Greeks which had spread to Cyprus and other regions starting c. 498 BCE. As the revolt was encouraged and funded, in part, by Athens, Darius I launched his massive campaign against Greece in 490 BCE, in which the navy also played a pivotal role but was defeated at the Battle of Marathon. Ten years later, Xerxes I would employ the fleet in his invasion of Greece. The Persian navy was defeated at the Battle of Salamis owing to its reliance on the heavy triremes which were easily outmaneuvered by the smaller and more agile Greek ships.

Parthian Innovations

The Achaemenid Empire fell to Alexander the Great in 330 BCE and, after his death in 323 BCE, was succeeded by the Seleucid Empire (312-63 BCE). The Seleucid Empire was severely compromised following its defeat by the Romans at the Battle of Magnesia in 190 BCE and the resultant Treaty of Apamea in 188 BCE through which they lost most of their territory. The Parthians, who had risen in revolt against the Seleucids in 247 BCE under their king Arsaces I (r. 247-217 BCE), took note of this as well as one of the central reasons for the fall of the Achaemenid Empire to Alexander: unevenly matched weaponry, armor and shields, and tactics. Further, the Parthians realized their own revolt had been able to succeed because the Seleucid military had been unable to respond quickly enough.

The Parthians decentralized the Persian government, instituting a feudal system in which each satrap, who had sworn loyalty to the king, was responsible for a levy of soldiers in times of crisis but no standing army garrisoned, primarily, in a single city (such as at Persepolis under Darius I and Xerxes I) which then had to be mobilized and sent against an enemy. The system of the levy allowed satraps to mobilize an army in their own region and respond directly to a threat, then notify the king of the situation afterwards.

To address the problem of the better body armor and tactics of the Greeks and Romans, the Parthians reduced their reliance on infantry and concentrated their efforts on cavalry. The Parthians, famous for their skills as horsemen, created a powerful force of light and heavy cavalry troops with smaller infantry units for support. The Parthian light cavalry was armed with a bow and arrows, a sword, and probably a dagger and was used in hit-and-run engagements as well as raids and the early stage of battle but they could not contend head-on with heavily armored troops.

In battle, the Parthians relied on their mounted warriors known as cataphracts. These units wore steel helmets and chain mail tunics which went from their necks to past their knees and down the sleeves of the shirt worn under them. They carried composite (compound) bows, which had greater reach and accuracy than the simple longbow, swords, daggers, and a lance. Their horses were equally well-protected with their own chainmail armor.

The most famous battle tactic of Parthian warfare was the Parthian shot in which light cavalry would engage the enemy and then feign retreat, drawing the opponents after them, then turn and fire their arrows back at the enemy, while at full gallop (even more impressive in that they did not have the stirrup). Even after this tactic became known to opposing forces, it still remained effective. Once the enemy was reeling from the shower of arrows, the cataphracts would engage.

The Great Sassanian Army

The Parthian army remained a powerful force but could not finally save the empire from an unexpected threat. The Parthian Empire was not toppled in battle by a superpower like the Roman Empire but by one of its own vassal kings, Ardashir I (r. 224-240 CE), a great warrior who revolted against the Parthian king Artabanus IV (r. 213-224 CE) and founded the Sassanian Empire. Ardashir I was a brilliant general and able statesman and administrator, who learned from the lessons of the past and combined the most effective elements of the Achaemenid, Seleucid, and Parthian empires as well as the tactics of the Romans and the Greeks.

Ardashir I centralized the government and reorganized the military according to the Achaemenid decimal system, bringing it directly under his control. He utilized both the Seleucid and Parthian body armor, kept the Parthian cavalry units, expanded his infantry (again, in line with the Achaemenid system), employed Roman tactics, and also made use of their technology of siege engines and other devices. He also revived the navy, which the Parthians had neglected, although it would play a relatively minor role, after Ardashir I's reign, in battle. Ardashir I's army was so well organized and effective that, under his son, Shapur I (r. 240-270 CE), the Sassanian army not only expanded the empire but defended it against Rome successfully, even capturing the Roman Emperor Valerian (r. 253-260 CE) who was then forced to serve as Shapur I's footstool when he mounted his horse.

Under the later king Kosrau I (also known as Anushirvan the Just, r. 531-579 CE), the Sassanian military was placed under the command of the Minister of Defense who acted in the king's interests. Kosrau I, considered the greatest of the Sassanian kings, continued Ardashir I's basic paradigm for the military and it remained an effective fighting force until the invasion of the Muslim Arabs in the 7th century CE. The Arab armies employed hit-and-run tactics similar to the Parthians, were able to muster larger armies and employ camel-mounted cavalry in greater numbers which performed better than horses on uneven or sandy terrain, and used fast-moving infantry archers, armed with the compound bow, to devastating effect. The Sassanians, last of the ancient Persian empires, fell to the Arabs in 651 CE, and their army and navy were disbanded. In its time, however, the Sassanian army represented the best version of the Persian military, among the greatest fighting forces of the ancient world.


10 Heroic Cavalry Charges

Cavalry charges have proved to be one of the most efficient and devastating battle tactics in history. Even against vastly superior numbers cavalry charges have proved themselves to be dominant shock attack in warfare. It involves soldiers mounted on horseback to charge as quickly as they can into the enemies lines, and engaging in close combat. Armoured knights, and lighter mounted troops have been able to completely route enemy units in the past but it doesn’t always go well. If the unit being charged at stands firm and fortifies it’s position a charge will often fail, the horses may even refused to keep charging at the enemy. Cavalry charges are always a risk.

Battle Of Eylau

This war was so bloody, and damaging on both sides that we don’t even know who won it. Napoleon took on the Russians after a string of victories had given him confidence. He had 75,000 soldiers under his command, and the Russian leader Bennigsen had almost the same. They clashed at a French village called Eylau, and both sides suffered heavy losses. Napoleon attempted a frontal assault early in the battle, which ended with calamitous results for Napoleon. Midway through the battle Napoleon was in grave danger. He was hold up in a church and had just barely escaped being captured. His centre wouldn’t last long, and it was only a matter of time before he was defeated unless he did something. Napoleon then ordered one of the most heroic cavalry charges in history. 11,000 thousand French cavalry charge into the Russian army. They split into two groups, one called Grouchy’s Dragoons which flanked the enemy cavalry, and fought them back until enemy reinforcements made them retreat. This bought the French right enough time to attack, dealt serious damage to the Russian forces. With the Russian army close to destruction it looked as if victory was finally in Napoleon’s hands, but then reinforcements arrived and combated the French right, which saved them from collapse. This allowed the Russian’s to hang on until later that night when they reluctantly retreated.

The Battle Of Poitiers

At the battle of Poitiers the French force, led by King John, got over excited and launched a cavalry charge on the English, led by the Black Prince. The French mistakenly thought the English were about to retreat and rushed in with 100 knights on horseback leading the charge. The English archers began to fire at the enemy but their arrows couldn’t do anything to their armour, so the archers changed position and attacked them from behind, this time aiming for their horses. The French forces were beaten back over and over, losing thousands of men. King John tried to withdraw and escape from the battle but the Black Prince ambushed him with a unit hidden in the woods. He captured king John, 17 lords, 13 counts, 5 viscounts, and 100 knights.

Battle Of Klushino

Polish forces were completely outnumbered against the Tsarist Russian force. The Russian’s numbered 30,000 to 40,000 troops, the Polish only had 4,000 and they were almost entirely Cavalry. The polish cavalry force known as the Winged Hussars were one of the most elite cavalries in the world at the time, famous for wearing wings on their armour. This battle didn’t just have one cavalry charge, it had 10 cavalry charges which eventually whittled down the enemy forces. The battle started with the Winged Hussars making 8-10 cavalry charges on the enemy. The Polish broke the left flank, and destroyed the centre, leaving only the right flank, and some mercenaries on the left. The mercenaries were forced to abandon their position when reinforcements came, and eventually surrendered.

The Battle Of Vienna

In one the largest cavalry charges in history, a coalition of Polish, Australian, and German cavalry spearheaded by 3,000 winged Hussars charged into the Ottoman lines. The battle took place in 1683, when the Imperial city of Vienna had been taken by the Ottoman Empire. The Ottoman’s were losing the battle, and the Poles were preparing for a massive cavalry charge. The Ottoman’s tried to turn the situation around, and went on the offensive successfully taking two villages. This gave them an opportunity to attack the Turkish central position, and they were determined to take it. But before they could the Polish cavalry began to emerge from the forest, and battered the Turkish lines. The Ottoma’s were now surrounded and decided to retreat. The coalition was ready to finish them off, and put together one of the largest cavalry charges in history. This devastated the Ottoman’s and the coalition had won the battle.

The Battle Of Gaugamela

Alexander the Great led a small cavalry unit of 1,800 Greco-Macedonian companion cavalry, supported by brigades of hypaspists, and part of his phalanx, charged and broke through the centre of a massive army of 50,000 Persian warriors led by Emperor Darius III. Alexander used an uncommon strategy to do this. While his infantry kept the centre of the Persian army busy, Alexander rode to the end of the right flank with a cavalry unit. This led to an intense battle between Alexander’s cavalry, and the larger Persian cavalry. Even though he was outnumbered Alexander managed to defeat the enemy cavalry, this led to his most important move and he won the battle in the centre. After the centre was taken Darius ran for his life. It was one of the most successful cavalry charges of all time.

Battle Of Salamanca

This is famous for being one of the most destructive cavalry charges in history. The battle was between the Duke of Wellington’s Anglo-Portugese army, and Marshall Auguste Marmont’s French force. The British heavy cavalry consistently flanked the enemy forces. These attacks crushed the left wing of the French forces. The French launched a desperate counter attack on Wellington’s centre, which had been weakened. Wellington sent reinforcements to back up the centre, and the French attack ultimately failed. Wellington prevailed and the French were forced to retreat.

Battle Of Borodino

This battle was one of the bloodiest days of the Napoleonic wars. An allied cavalry force of French, German, and Polish regiments charged the centre of the Russian army. The Russian’s countered with a cavalry charge of their own. And the two cavalry charges led to all out battle between them. Both sides suffered thousands of deaths, and eventually the Russians retreated. It ended in a French tactical victory, but the cost was so severe it was tantamount to defeat. The Russian army failed to stop the advance of Napoleon onto Moscow, which he captured only a week later. Napoleon came close to conquering Russia but ultimately his invasion failed and he had to retreat.

Charge Of The Light Brigade

This is without a doubt one of the most heroic cavalry charged on this list. In the Crimean war at the Battle of Balaclava. A tiny force of 670 British light cavalry were accidentally ordered to charge into an army much larger than theirs with no chance of victory. The force led by Lord Cardigan courageously charged into the centre of the Russian, and succeeded in both breaking through as well as disengaging. They suffered heavy casualties as a result but it’s amazing that such a small force could do so much damage to such a large army.

Third Battle Of Winchester

At the Third Battle of Winchester, the largest cavalry charge of the American civil war tool place. On September 19 th , 1864 Confederate Lt. Gen. Jubal A. Early raided the B&O railroad at Martinsburg. Union Maj. Gen. Philip Sheridan led an army to defeat Early. The battle went on for hours, with severe casualties on both sides. The confederates were slowly losing ground. Sheridan orchestrated a final charge to end the battle. He organised cavalry charges to attack the confederates on both flanks. Although the journey there was tough, they eventually made it and crushed the enemy flanks due to the immense size of the charge the enemy was completely overwhelmed.

Battle Of Omdurman

Facing an army twice as numerous, General Herbert Kitchener managed to win the battle losing less than 50 people, and killing 12,000 opposing soldiers. It was a coalition of the United Kingdom and Egypt, vs Sudan, and although the British-Egyptian force had only 25,800 to Sudan’s 52,000, they still scored a decisive victory losing only 47 men, while killing 12,000, injuring 5,000, and capturing 5,000 of the enemies men. The battle started and Sudanese forces were completely decimated by the superior weapons of the coalition force. Sudanese spearmen charged straight into the gunfire of quick firing British artillery. Part way through the battle, the British light cavalry known as the 21 st lancers was ordered to charge through a few hundred men and clear a path, but what they thought were only a few hundred men were actually over 2,000. Numbering only 400 strong the 21 st lancers had a tough time of this, but heroically managed to push back the numerically superior force. One of the participants of this clash was Lieutenant Winston Churchill.


Soldiers of Fortune

Some of the best Nordic warriors found employment as mercenaries far from the shores of Scandinavia. As early as the 10 th Century, the Byzantine ruler Basil II brought together a band of Norsemen to serve as his personal guard – the Varangians. But the elite axemen did more than just secure the royal palace – emperors were known to send them on campaign where they would be held in reserve, only to be unleashed at the turning point of a battle (and often with devastating results for the enemies of Constantinople). The Varangians were well paid for their loyalty. And as an added bonus, upon the death of the king, each soldier in the guard was allowed to carry away as much gold as he could from the royal treasury before being discharged. So many Vikings clamoured to join this elite army, Swedish rulers decreed that those who left home to join foreign armies would be legally prohibited from collecting their own families’ inheritances.


Approach of Romans toward black people

Seneca the Younger claimed that people with black complexion were not a surprise in Rome.

In the next place, we ought to conder the whole state of mankind, in order to pass a just judgment on all the occurrences of life: for it is unjust to blame individuals for a vice which is common to all. The colour of an Æthiop is not remarkable among this own people, nor is any man in Germany ashamed of red hair rolled into a knot. You cannot call anything peculiar or disgraceful in a particular man if it is the general character of his nation.

Seneca the Youher, De Ira, XXVI

Romans were not racists at all they did not judge by their skin colour, but rather by their origin.

The Romans used the general term for black inhabitants, describing them as “Ethiopians”. The Ethiopians had their own state – Kingdom of Aksum – which in the first century BCE experienced its “golden period”. Goods were transported from the port of Adulis to the Mediterranean, as well as to India and Ceylon. The Romans maintained commercial contacts with the Ethiopians. Thanks to the fact that the residents of Aksum certainly had a black skin colour, hence the general term for all black people in the Empire.Kommentarer:

 1. Arasar

  Det finns något i detta. Tack för förklaringen.

 2. Turisar

  Vilka ord ... super, bra tanke

 3. Nortin

  Du minns 18 mer sekel

 4. Orvil

  Du har RSS i en sned kodning!

 5. Tramaine

  Jag bekräftar. Jag håller med om allt som sagts ovan. Låt oss försöka diskutera saken.

 6. Tamir

  Din idé är bara braSkriv ett meddelande