Berättelsen

Första makedonska kriget 215-205 f.Kr.

Första makedonska kriget 215-205 f.Kr.


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Första makedonska kriget 215-205 f.Kr.

Introduktion
Fas ett: Rom vs Philip
Fas två: Rom och Aetolia vs Philip
Fas tre: Aetolia vs Philip

Introduktion

Det första makedonska kriget (215-205 f.Kr.) orsakades av Philip V i Makedoniens beslut att bilda en allians med Hannibal i efterdyningarna av hans serie stora segrar mot Rom i Italien. Det var det första kriget där romerska trupper kämpade på Greklands fastland, även om varken Rom eller Karthago gjorde någon större insats i kriget. Det mesta av striderna var mellan Philip V i Makedonien och Aetolian League och deras respektive allierade.

Filip V hade stigit till Makedoniens tron ​​221 och hade snart engagerat sig i sociala kriget mellan den grekiska (eller grekiska) förbundet och den etoliska förbundet, men även i detta tidiga skede under hans regeringstid var Philip tydligt orolig över Roms ökande makt. Makedonien och Rom var inte direkta grannar, men de kom i mer regelbunden kontakt vid Adriatiska havets östra stränder. De två huvudmakterna i detta område - Epirus och Illyrians - var normalt vänliga mot Makedonien, medan romarna blev alltmer involverade i området. År 230-228 hade de ingripit för att hindra illyrierna från att få för mycket makt vid kusten (första illyriska kriget) och 219 hade återvänt (andra illyriska kriget), den här gången för att förhindra att deras tidigare allierade Demetrius av Pharos störde balansen av makt. Efter hans nederlag hade Demetrius flytt till Filips hov, där han snart blev en av sina främsta rådgivare.

Strax efter detta lanserade Hannibal sin berömda invasion av Italien, med början på det andra puniska kriget. En rad segrar följde, som kulminerade 217 var slaget vid sjön Trasimene. I samma ögonblick som nyheten nådde Philip började han förhandlingarna för att avsluta socialkriget. I september 217 avslutade freden i Naupactus det kriget och lämnade Philip fri att försöka dra nytta av den romerska svagheten. Vid denna tidpunkt hade Rom inga egentliga ägodelar öster om Adriatiska havet, men hade en rad vänner och allierade längs kusten, och dessa skulle vara Filips första mål.

År 216 gjorde Philip ett överraskande försök att fånga Apollonia, vid Illyriska kusten. Konstruerar en flotta med 100 ljus lembi, seglade han runt Greklands södra spets och upp vid Adriatiska havet och nådde så småningom bukten Aulon, bara 14 miles från sitt mål. Hans största rädsla var att romarna skulle skicka sin flotta från Sicilien för att stoppa honom, för deras tunga quinquerem skulle lätt ha överväldigat hans lembi. Romarna fick snart veta vad Philip gjorde av sin allierade Scerdilaidas och skickade en styrka på tio quinqueremer till Adriatiska havet. När Philip fick reda på deras tillvägagångssätt fick han panik, kanske omedveten om den romerska flottans små storlek och beordrade sin flotta tillbaka till makedonska vatten.

Vid denna tidpunkt agerade Philip fortfarande oberoende av kartagerna, som under Hannibal hade uppnått en rad fantastiska segrar över romarna under föregående år (217). Medan Philip misslyckades i Adriatiska havet vann Hannibal sin stora seger på Cannae. Under vintern 216-215 måste det ha sett ut som om Philip hade missat sin chans att dra nytta av Roms skenbara nederlag, för Hannibal såg inte ut som att han behövde några allierade, men våren 215 stod det klart att romarna skulle fortsätta kampen.

Fas ett: Rom vs Philip

Sommaren 215 f.Kr. nådde en ambassad från Philip, ledd av ateniska Xenophanes, Hannibals läger för att förhandla fram ett fördrag. Villkoren som kom överens var överraskande vaga, vilket kanske återspeglar Hannibals fortsatta förtroende för en snabb seger. Philip och Hannibal skulle agera allierade mot Rom, även om ingen av dem behövde skicka någon direkt hjälp till den andra. När romarna väl hade besegrats skulle det finnas en defensiv allians mellan Kartago och Makedonien. Den enda egentligen konkreta delen av alliansen täckte det potentiella fredsfördraget mellan Rom och Hannibal. Romarna skulle komma överens om att aldrig attackera Filip, att överge alla sina "ägodelar" på det illyriska fastlandet (i detta skede hänvisade detta till deras officiella vänner och allierade), och skulle återvända hushållen till Demetrius i Pharos, fångade av Romarna under andra Illyriska kriget.

Romarna upptäckte mycket snabbt villkoren i detta fördrag. Fartyget med Xenophanes och en kartagisk delegation tillbaka till Makedonien fångades utanför Calabrias kust och ett utkast till fördraget hittades. Det dämpade romerska svaret ses ofta som ett tecken på hur lite de var oroliga av alliansen, men i efterdyningarna av katastrofen i Cannae kan ha varit allt som republiken kunde klara. De tjugofem krigsfartygen som redan fanns i Apulien förstärktes med ytterligare trettio, alla under kommando av praetorn M. Valerius Laevinus. Han fick order att undersöka Filips avsikter. Om fördraget visade sig vara äkta, skulle han åka till Makedonien och se till att Philip inte var fri att lämna.

Philip hade inkluderat sina allierade i Achaean League i fördraget med Hannibal, men när han anlände till Peloponnesos fann han Aratus, ledaren för ligan, fientlig mot alla inblandningar i väst. Situationen förvärrades av Messene -affären. Precis som många grekiska stadsstater led Messene (i sydvästra delen av Peloponnesos) av konflikter mellan befolkningen på ena sidan och magistraten och optimerar på den andra. Philip blev inbjuden som skiljeman och tycks ha hetsat folket till att ta över. En massakre följde, där 200 av optimerar dödades. De nya stadgarna erbjöd Philip sedan fästningen Ithome, men Aratus protesterade mot att Philip höll både Ithome och Acrocorinth, vid andra hörnet av Peloponnesos. Philip tvingades överge Ithome, men han skulle göra ett andra försök att ockupera området under nästa år.

214 f.Kr.

Våren 214 f.Kr. gjorde Philip ett andra försök att fånga Apollonia från havet. Återigen bestod hans flotta av ljuset lembi, denna gång 120 av dem, och ännu en gång nådde denna flotta bukten Aulon och fångade hamnen i Oricum. Filip började sedan en belägring av Apollonia, men som 216 var romarna snabba med att svara. Laevinus erövrade snabbt Oricum och kastade sedan förstärkningar i Apollonia. Romarna och Apollonierna inledde sedan en framgångsrik attack mot Filips läger. Philip tvingades bränna sina båtar och dra sig tillbaka över Pindusbergen till Makedonien.

Hösten 214 skickade Philip Demetrius från Pharos för att attackera Messene. Attacken misslyckades, och Demetrius dödades troligen. I hämnd härjade Philip Messenes territorium. Fraktionerna inom staden förenades mot Filip, lämnade den grekiska ligan och flyttade närmare etolierna. Achaean League försvagades ytterligare året efter av Aratus död.

213 f.Kr.

År 213 gjorde Philip en attack över land på Illyria. Detta var mycket mer framgångsrikt än någon av hans marina expeditioner hade varit. Trots att Apollonia och Dyrrhachium var för starkt garnisonerade för att han skulle kunna attackera, kunde han dämpa Atintanes- och Parthini -stammarna och fånga Dimallum och Lissus -fästningen, och drev en kil mellan romarna i Oricum och deras allierade Scerdilaidas. Han fick också fotfäste vid Adriatiska kusten, men kartagerna skulle aldrig dra nytta av detta.

Fas två: Rom och Aetolia vs Philip

212

212 f.Kr. var situationen vid den illyriska kusten så allvarlig att romarna äntligen började leta efter en grekisk allierad. Hannibal hade fångat Tarentum, medan en stor kartagisk flotta var engagerad i ett försök att bryta belägringen av Syrakusa. En del av denna flotta kunde lätt ha skickats runt den italienska kusten till Filips nya kustbesittningar, vilket förnyade faran att Philip skulle kunna föra Makedoniens armé till Italien.

Den enda användbara allierade som var tillgänglig för romarna var Aetolian League (baserat på norra sidan av Korintiska viken). År 212 var de ledande personerna i ligan Dorimachus och Scopas of Trichonium, och de var båda fientliga mot Philip. Tiden verkade rätt att förnya kriget. Achaea var svag och ledarlös, medan Philips ingripande i Messene hade vänt resten av Peloponnesos mot honom. Längre österut hade Attalus från Pergamum, en långvarig vän till Aetolian League, blivit bunden i Mindre Asien av Achaeus uppror, men det hade nu lagts ner, vilket gjorde att han gick med på att komma förbundet till hjälp.

Antingen sent 212 eller under 211 besökte Laevinus Aetolia med sin flotta, första gången som en romersk krigsflotta besökte grekiska hamnar. Han träffade Aetolias federala församling och kom överens om ett alliansfördrag. Villkoren i detta fördrag visar att romarna fortfarande inte var intresserade av att expandera öster om Adriatiska havet. Alla städer söder om Corcyra (Korfu) som fångats av antingen romarna ensamma eller romarna och etolierna som agerar tillsammans skulle beviljas förbundet. Den rörliga varan (inklusive befolkningen) skulle tas av romarna om de agerade ensamma eller delade mellan de allierade om de hade samarbetat. Romarna gick med på att tillhandahålla 25 quinqueremer, medan etolierna gav majoriteten av soldaterna. Elis, Messene, Sparta, Attalus, Pleuratus och Scerdilaidas var alla fria att gå med i alliansen om de så önskade. De båda parterna kom också överens om att inte sluta en separat fred.

Det första målet för de nya allierade var Acarnania, en allierad till Philips belägen vid kusten väster om det etoliska hjärtlandet. Hösten 212 tog Philip kampanj på Makedoniens norra gränser, där han tog Sintia från Dardanians och Iamphorynna från Tracian Maedi. Uppmuntrade av hans frånvaro invaderade etolierna Acarnania. Acarnanians svor ed att erövra eller dö, skickade sina kvinnor och barn till säkerhet i Epirus och höll av etolerna tills Philip kunde återvända från norr.

Romarna var mer framgångsrika. Laevinus använde sin flotta för att fånga Oeniadae och Nasus från Acarnanians och hela Zacynthus förutom Akropolis från Philip. Alla tre städerna överlämnades sedan till etolierna.

211

Huvudhändelsen 211 var fångandet av Anticyra av Laevinus och den etoliska general Scopas. I överensstämmelse med deras allians förslavade romarna befolkningen, medan staden överlämnades etolerna, som snart förlorade den till Filip. Sent på sommaren 211 ersattes Laevinus av prokonsul P. Sulpicius Galba, som skulle leda den romerska flottan under större delen av resten av kriget.

210

Kampanjen 210 fick Philip att ta initiativet och försökte utvisa etolierna från Ftiotiska Achaea (Thessalien) för att ge honom tillgång till centrala Grekland. Huvudhändelsen var belägringen av kuststaden Echinus. Den etoliska generalen Dorimachus och Sulpicius med den romerska flottan försökte höja belägringen utan framgång, och staden föll till Filip. Den enda romerska framgången med denna första expedition i Egeiska havet var fångsten av ön Aegina. Ön överlämnades sedan till etolierna, men de hade ingen flotta och sålde ön till Attalus i Pergamum för 30 talanger. Detta förde slutligen Attalus flotta in i kriget. Som svar slöt Philip en allians med Prusias från Bithynia, som lovade att föra sin egen flotta in i Egeiska havet. 210 såg också Sparta gå med i kriget, denna gång på sidan av Rom och etolierna. Vid denna tid styrdes Sparta av Machanidas, som vårdnadshavare för Pelops, son till Lykurgos. Spartas inträde i kriget komplicerade Filips uppgifter mycket, för hans allierade i Achaea var nu under attack från tre sidor. 209 och 208 skulle Philip tvingas komma till deras hjälp.

209

År 209 var Achaeanerna pressade av Sparta och från en etolisk armé som attackerade från norr. Philip svarade med en framgångsrik kampanj i Peloponnesos, åsamkade två eter för en etolisk armé som arbetade med stöd av romerska och Pergamene -hjälpare. Dessa nederlag kom ungefär samtidigt som en grupp fredsutsände från Rhodos, Chios och Egypten anlände till Grekland, i det första försöket att avsluta kriget (tillsammans med athenierna). Deras nederlag övertygade åtminstone tillfälligt aetolierna att söka fred. Ett vapenstillestånd enades och fredsförhandlingar inleddes, men de gick sönder när både Sulpicius och Attalus anlände med förstärkningar. Philip återupptog sin kampanj i Achaea och orsakade ett nederlag för romarna i Sicyon. Ett försök att fånga Elis misslyckades, och sedan tvingades Philip återvända till Makedonien för att hantera en invasion av Dardanian.

208

I början av kampanjen 208 f.Kr. verkade Philip ha problem. Sulpicius, Attalus och deras flottor drev Egeiska havet, etolierna hade befäst Thermopylae i ett försök att hålla Philip i norr, och det ryktades att illyrierna och Maedi planerade att invadera Makedonien. Faktum är att årets händelser visade gränserna för romersk makt i Grekland vid denna tidpunkt. De var beroende av etolierna i alla kampanjer på land och saknade trupperna för att dra nytta av sitt kommando över havet. Den kombinerade flottan gjorde misslyckade attacker mot Lemnos, Peparethus och Chalcis. På land kunde Philip tvinga sig igenom passet Thermopylae och kom mycket nära att fånga Attalus vid Opus i Locris. Detta markerade slutet på Attalus engagemang i kriget i Grekland, för Prusias från Bithynia gick slutligen in i kriget på Filips sida och invaderade Pergamum. Attalus tvingades återvända hem för att försvara sitt rike.

När Attalus var borta från kriget, drog Sulpicius sig tillbaka till Aegina med den romerska flottan, och lämnade Philip fri för kampanjer i Locris, där han erövrade Thronium, och i Phocis, där han erövrade och Tithronium och Drymaea. Han tvingades sedan tillbaka till Peloponnesos för att avvisa en spartansk attack mot Achaeans.

Fas tre: Philip vs Aetolia

207

Krigets sista etapp såg romarna dra sig ur Egeiska havet. Sulpicius kan ha avsatt Dyme, den västligaste av de achaiska städerna, men efter det koncentrerade romaren sig på att patrullera Illyriska kusten. Ur deras synvinkel hade kriget uppnått sitt mål, att hålla Philip borta från Illyriska kusten medan faran från Hannibal var som ytterst. Dessutom 208-207 såg Hasdrubals invasion av Italien, och det är möjligt att Sulpicius legion drogs tillbaka för att hjälpa till att hantera detta hot. Det var också klart efter tio år att Kartago inte tänkte hjälpa Philip.

Detta lämnade etolerna i en sårbar position, förvärrad av en oväntad återupplivning av Achaean styrka. Detta utlöstes av utnämningen av Philopoemen, son till Craugis från Megalopolis till befälhavare för Achaean kavalleri 210-09. Han var en erfaren legosoldatskapten, som återvände till Achaea efter att ha tillbringat tio år på Kreta. Efter kavalleriet reformerade han infanteriet 208-7, och sedan under 207 tillfogade Spartaner ett stort nederlag. Detta kom vid en av många strider i Mantinea. Efter att ha fångat Tegea närmade sig den spartanska Machanidas Mantinaea. I striden som följde besegrade Philopoemen den spartanska falangen. Machanidas dödades i striden, möjligen av Philopoemen.

Utan distraktion i söder kunde Philip koncentrera sig på att besegra etolierna. Han kunde driva dem från Thessaley och återta Zacynthos (Joniska öarna). Han invaderade sedan Aetolia från norr och avskedade den etoliska federala fristaden vid Thermum.

206

Nederlagen 207 och bristen på romerskt stöd övertygade aetolierna att det var dags att sluta fred. Hösten 206 och i strid med deras allians med Rom slöt den etoliska förbundet fred med Philip. De flesta områden som förlorades mot Philip under striderna förblev förlorade, inklusive de flesta av Phocia. Aetolierna fick också Romas fientlighet.

205

Romarna gjorde ytterligare ett försök att förnya kriget och skickade prokonsul P. Sempronius Tuditanus till Illyria i spetsen för en styrka på 10 000 infanteri och 1 000 kavallerier. Denna armé var för liten för att möta Philip ensam och var helt klart avsedd att uppmuntra etolierna att återuppta kriget, men utan framgång.

Båda sidor hade nu liten anledning att fortsätta kriget. Det blev klart för Philip att Kartago skulle förlora sitt krig med Rom - år 205 förberedde Scipio Africanus sig för sin invasion av Afrika året därpå. Om Philip var villig att sluta fred på goda villkor, då behövde Rom inte fortsätta att slåss. När magistraterna i Epirote -förbundet erbjöd sig att organisera fredsförhandlingar höll romarna med.

Förhandlingarna ägde rum i Phoenice. Den resulterande freden i Phoenice, som hösten 205 enades om, gynnade i allmänhet Philip, vilket gjorde att han kunde behålla kontrollen över Atintanes, en av Roms allierade som erövrade tidigare i kriget. Freden ratificerades av den romerska senaten och folket i slutet av 205, medan Sempronius valdes till konsul.

Både Rom och Philip hade anledning att vara nöjda med krigets utgång. Philip hade utökat sitt inflytande i inlandet Illyria och på fastlandet Grekland, medan romarna hade hindrat honom från att hota den illyriska kusten eller till och med Italien. Freden skulle vara kort och det andra makedonska kriget skulle bryta ut bara fem år senare.


Makedonska krig (215-146 f.Kr.)

En rad krig under vilka romarna fick kontroll över Grekland och förstörde det makedonska riket.

Det första makedonska kriget (215-205 f.Kr.)

År 215 B.C. E. undertecknade den makedonska kungen Filip V ett fördrag med den karthagiske generalen Hannibal, som hade invaderat Italien. Därefter invaderade Philip Rom ’s ägodelar i Illyria (Albanien). Även om romarna lyckades hålla den viktiga staden Apollonia ur Philip ’s händer, hindrade krigsansträngningen i Italien dem från att ingripa fram till 211 f.Kr., då romarna allierade sig med den grekiska konfederationen Aetolia.

Romarna överlämnade landkrigföring till grekerna och begränsade sig till stor del till marint stöd. Under de följande åren var Rom ’: s framgångar främst diplomatiska. Flera grekiska stater valde Rom ’s sida. Philip drevs ut ur Grekland med diplomatiska medel. Under en blixtkampanj besegrade sedan grekerna och deras allierade på Balkan, återhämtade sig i Grekland och attackerade Aetolia. Aeolianerna stämde för fred (206 f.Kr.) efter att deras spartanska allierade besegrades av Achaeans. Efter en misslyckad kampanj i Illyria gjorde romarna det också. Phoenices fred (205 f.Kr.) lämnade Philip i besittning av sina erövringar i Illyria.

Andra makedonska kriget (200-197 f.Kr.)

År 200 f.Kr. utbröt krig igen. Romarna landade i Illyria med två legioner och marscherade inåt landet. De lyckades inte driva igenom till Makedonien men lyckades tvinga flera stater att gå med i de många grekiska stater som redan hade anslutit sig till dem.

År 199 f.Kr. raiderade en armé av grekiska allierade Thessalien och södra Makedonien, men under en blixtkampanj lyckades Philip bekämpa både dessa inkräktare och Rom ’s stamallierade på Balkangränsen. Följande år tog Philip initiativet och flyttade sin armé till en strategisk position, där han hotade kommunikationslinjerna för den romerska armén i Illyria. Romarna angrep Philip ’s position, en kostsam men så småningom framgångsrik kampanj. Därefter drog Philip sig tillbaka till Makedonien. Under tiden lyckades Roms allierade till sjöss, och ännu fler grekiska stater gick med i romarna.

Filip avancerade till Thessalien men förlovades av den romerska armén innan han hade nått sitt mål. Han tvingades slåss vid Cynoscephalae och besegrades. Han var tvungen att överge alla territorier utanför Makedonien och respektera oberoende i alla grekiska städer. Romarna antog Makedoniens roll som dominerande makt i Grekland.

Det tredje makedonska kriget (171-168 f.Kr.)

Romarna kände sig hotade i sin hegemoni när kung Perseus, son till Filip V, igen började få inflytande i Grekland. Skrupelfri utnyttjade Perseus diplomatiska framsteg för att undvika fientligheter, de tog med en armé till Illyria och Grekland. Perseus reagerade snabbt och övermanövrerade romarna i Thessalien och avbröt deras leveranser.

Under tiden främmade sig romarna från grekerna med sin brutalitet, hårdhet och girighet. Perseus blev tvärtom alltmer populärt. Dessutom lyckades han, medan romarna led av dålig disciplin och befallning. Två invasioner av Makedonien misslyckades, och Perseus gick till motattack, återfick territorium och besegrade Romas allierade på Balkan. Under den följande vintern (169 f.Kr.) kampanjer han framgångsrikt mot romarna på Makedoniens nordvästra gräns och i Grekland och Epirus.

År 168 f.Kr. tog konsulen Lucius Aemilius Paullus kommandot över den romerska armén. Romarna bestämde sig för att attackera på tre fronter: en marinoffensiv i Egeiska havet, en offensiv från väster från Illyria och en offensiv från Thessalien. Efter den första makedonska framgången träffade Perseus romarna på Pydna. Den välutplacerade makedonska falangen attackerade de oförberedda romarna, men den makedonska linjen blev störd. Romarna motattackerade och bröt makedonierna. Perseus fångades och fördes till Italien. Makedonien delades in i fyra republiker, biflod till Rom.

Fjärde makedonska kriget (146 f.Kr.)

Det så kallade fjärde makedonska kriget var i själva verket ett uppror. Makedonierna hade alltid varit mycket lojala mot sitt kungahus, och år 152 f.Kr. väckte en tronstatist vid namn Andriscus makedonierna till ett uppror för att återinföra den kungliga dynastin. Upprorerna lyckades inledningsvis besegra en armé bestående av en romersk legion och lokal milis, även om en annan romersk armé snart krossade upproret.

Referenser och vidare läsning: Errington, Robert Malcom. En historia i Makedonien. Berkeley: University of California Press, 1990. Hammond, Nicholas Geoffrey Lem Priere och F. W. Walbank. En historia i Makedonien. Vol. 3, 336-167 B. C. E. Oxford: Clarendon Press, 1988. Walbank, Frank William. Filip V i Makedonien. Cambridge, Storbritannien: Cambridge University Press, 1940. Omtryck, Hamden, CT: Archon Books, 1967.


Innehåll

År 205 f.Kr. upphörde det första makedonska kriget med undertecknandet av Feniciens fördrag, enligt vilka makedonierna inte fick expandera västerut. Rom var emellertid upptaget av Kartago, och Philip hoppades kunna dra nytta av detta för att ta kontroll över den grekiska världen. Han visste att hans ambitioner skulle få hjälp av en allians med Kreta och började pressa kretensarna att attackera Rhodianska tillgångar. [1] Efter att ha krossat Pergamum, den dominerande grekiska staten i Mindre Asien, och bildat en allians med Aetolia, motsatte sig nu Philip ingen större grekisk makt än Rhodos. Rhodos, en östat som ekonomiskt och militärt dominerade sydöstra Medelhavet, var formellt allierad med Philip, men var också allierad med sin fiende Rom. [1] Dessutom arbetade Philip för att befästa sin ställning som stormakt på Balkan. När han styrde sina styrkor till Makedons norra gräns, tillfogade han Illyrians ett förkrossande nederlag som förlorade 10 000 man i strid. [1] Med sin norra gräns säkerställd kunde Philip vända uppmärksamheten mot Egeiska havet.

Phoenice -fördraget förbjöd Philip att expandera västerut till Illyria eller Adriatiska havet, så kungen vände uppmärksamheten österut till Egeiska havet, där han började bygga en stor flotta. [2]

Philip såg två sätt att skaka Rhodos dominans över havet: piratkopiering och krig. Han bestämde sig för att använda båda metoderna och uppmuntrade sina allierade att börja piratattacker mot Rhodianskepp. Efter att redan ha fotfäste på Kreta sedan Lyttian -kriget övertygade Philip kretenserna, som hade varit inblandade i piratkopiering under en lång tid. Han övertalade också etolierna och spartanerna att delta i piratkopiering. Luren för dessa nationer var löfte om stor byte från fångade Rhodian -fartyg. [3] Han skickade den etoliska freebootern Dicaearchus på en stor razzia genom Egeiska havet, under vilken han plundrade Kykladerna och Rhodian -territorierna. [2] Dessutom försökte Philip försvaga Rhodianernas marina kapacitet genom undermåling. Han uppnådde detta genom att skicka sin agent Heracleides till Rhodos där han lyckades bränna 13 båtskjul. [1]

I slutet av 205 f.Kr. hade Rhodos försvagats avsevärt av dessa räder, och Philip såg sin chans att gå vidare med den andra delen av sin plan, direkt militär konfrontation. Han övertygade städerna Hierapytna och Olous och andra städer på östra Kreta att förklara krig mot Rhodos. [3]

Rhodos första svar på krigsförklaringen var diplomatisk, de bad den romerska republiken om hjälp mot Philip. Romarna var dock försiktiga med ännu ett krig, det andra puniska kriget hade precis tagit slut. Den romerska senaten försökte övertyga befolkningen om att gå in i kriget, även efter att Pergamum, Cyzicus och Byzantium hade anslutit sig till kriget på Rhodians sida, men kunde inte påverka stadens krigströtta befolkning. [4]

Vid denna tidpunkt provocerade Philip ytterligare Rhodos genom att attackera Cius, som var en etoliskt allierad stad vid kusten av Marmarasjön. [5] Trots försök av Rhodos och andra stater att förmedla en uppgörelse, fångade och raserade Philip Cius liksom grannen Myrleia. [5] Philip överlämnade sedan dessa städer till sin svåger, kungen av Bithynia, Prusias I som byggde om och bytte namn på städerna Prusa efter sig själv och Apameia efter sin fru. I gengäld för dessa städer lovade Prusias att han skulle fortsätta att utöka sitt rike på Pergamums bekostnad (hans senaste krig med Pergamum hade slutat 205). Beslagtagandet av dessa städer upprörde också etolierna, eftersom båda var medlemmar i Aetolian League. Alliansen mellan Aetolia och Makedonien hölls samman endast av etoliernas rädsla för Philip, och denna incident förvärrade det redan tuffa förhållandet. [6] Philip tvingade därefter städerna Lysimachia och Chalcedon, som också var medlemmar i Aetolian League, att bryta sin allians med Aetolia förmodligen genom hotad användning av våld. [7]

På vägen hem stannade Filips flotta vid ön Thasos utanför Thrakien. Filips general Metrodorus, gick till öns eponymous huvudstad för att träffa utsända från staden. Sändebuden sa att de skulle överlämna staden till makedonierna under förutsättning att de inte får en garnison, att de inte behöver hylla eller bidra med soldater till den makedonska armén och att de fortsätter att använda sina egna lagar. [8] Metrodorus svarade att kungen accepterade villkoren, och thasierna öppnade sina portar för makedonierna. Väl inom murarna beordrade dock Philip sina soldater att förslava alla medborgare som sedan såldes bort och plundra staden. [8] Filips agerande under denna kampanj hade en drastisk inverkan på hans rykte bland de grekiska staterna, där hans handlingar ansågs inte vara bättre än aetoliernas och romarnas vilda räder under det första makedonska kriget. [5]

År 204 f.Kr. eller våren 203 f.Kr. kontaktades Philip av Sosibius och Agathocles i Egypten, ministrarna för den unge faraon Ptolemaios V. [1] Ministrarna försökte ordna ett äktenskap mellan Ptolemaios och Filips dotter för att bilda en allians mot Antiochus III den store, kejsaren av Seleukidriket, som försökte utöka sitt imperium på Egyptens bekostnad. Philip avböjde dock förslaget och vintern 203–202 f.Kr. bildade han en allians med Antiochus och organiserade delningen av det ptolemaiska riket. [9] Philip gick med på att hjälpa Antiochus att ta beslag av Egypten och Cypern, medan Antiochus lovade att hjälpa Philip att ta kontrollen över Cyrene, Kykladerna och Ionia. [2]

I slutet av 202 f.Kr. skickade etolierna ambassadörer till Rom för att bilda en allians mot Filip. Makedonsk aggression hade övertygat den etoliska ligan om att de behövde ytterligare beskyddare för att behålla sin nuvarande position. Romarna motbevisade emellertid de etoliska sändebuden eftersom de fortfarande suttit över det faktum att etolierna hade kommit överens med Philip för att avsluta det första makedonska kriget. [5] Roms icke -stödjande attityd uppmuntrade Philip att fortsätta med sin Egeiska kampanj. Philip ansåg kontrollen över Egeiska havet vara av största vikt för att behålla sin regionala dominans. Genom att styra Egeiska havet skulle han kunna isolera Pergamum samt begränsa romerska försök att störa i östra Medelhavet. [5]

När det seleukidiska fördraget ingicks angrep Filips armé Ptolemaios territorier i Thrakien. Efter att ha hört att kungen av Pergamum, Attalus I, hade anslutit sig till den rhodiska alliansen, blev Philip rasande och invaderade Pergamese territorium. [10] Men innan han gav sig ut för att kämpa mot Filips flotta i Egeiska havet hade Attalus stärkt stadsmuren i hans huvudstad. Genom att vidta detta och andra försiktighetsåtgärder hoppades han hindra Philip från att ta en stor mängd byte från hans territorium. När han såg att staden var undergravad skickade han sina skärmskyttar emot den, men de blev lätt avvisade. [11] Att döma att stadsmuren var för starka, drog sig Philip tillbaka efter att ha förstört några tempel, inklusive Afrodites tempel och Athena Nicephorus helgedom. [11] Efter att makedonierna erövrat Thyatira gick de vidare för att plundra Thebe -slätten, men bytet visade sig vara mindre fruktbart än väntat. När han väl kom till Thebe krävde han leveranser av den seleukidiska guvernören i regionen Zeuxis. Zeuxis planerade dock aldrig att ge Philip betydande förnödenheter. [11]

Efter att ha dragit sig tillbaka från Pergameses land, tog Philip med den makedonska flottan söderut och efter att ha undertvingat Kykladerna, tog han ön Samos från Ptolemaios V och fångade den egyptiska flottan som var stationerad där. [12] Flottan vände sedan norrut och belägrade ön Chios. Philip planerade att använda de norra Egeiska öarna som stegsten när han arbetade sig ner till Rhodos. Belägringen gick inte bra för Philip och situationen förvärrades när de kombinerade flottorna i Pergamum, Rhodos och deras nya allierade, Kos, Cyzicus och Byzantium närmade sig både från norr och söder. [13] Philip, som insåg att de allierade försökte försegla hans reträttlinje, lyfte belägringen och började segla efter en vänlig hamn. [14] Men han konfronterades av den allierade flottan, vilket utlöste slaget vid Chios.

Den makedonska flottan på cirka 200 fartyg, bemannade av 30 000 man, var betydligt fler än koalitionens flotta på sextiofem stora krigsfartyg, nio medelfartyg och tre trirem. [5] Striden började med att Attalus, som befallde den allierade vänsterflygeln, avancerade mot den makedoniska högerkanten, medan den allierade högerflanken under kommando av den rhodiska amiralen Theophiliscus attackerade den makedonska vänsterflygeln. The allies gained the upper hand on their left flank and captured Philip's flagship Philip's admiral, Democrates, was slain in the fighting. [15] Meanwhile, on the allied right flank, the Macedonians were initially successful in pushing the Rhodians back. Theophiliscus, fighting on his flagship, received three fatal wounds but managed to rally his men and defeat the Macedonian boarders. The Rhodians were able to use their superior navigational skills to incapacitate large numbers of Macedonian ships, swinging the battle back into their favour. [16]

On the allied left flank, Attalus saw one of his ships being sunk by the enemy and the one next to it in danger. [17] He decided to sail to the rescue with two quadriremes and his flagship. Philip, however, whose ship had not been involved in the fighting to this point, saw that Attalus had strayed some distance from his fleet and sailed to attack him with four quinqueremes and three hemioliae. [18] Attalus, seeing Philip approaching, fled in terror and was forced to run his ships aground. Upon landing he spread coins, purple robes and other splendid articles on the deck of his ship and fled to the city of Erythrae. When the Macedonians arrived at the shore, they stopped to collect the plunder. Philip, thinking that Attalus had perished in the chase, started towing away the Pergamese flagship. [18]

Following the flight of their monarch, the Pergamese fleet withdrew north. However, having been bested by the Rhodians on the allied right wing, the Macedonian left wing disengaged and retreated to join its victorious right flank. The withdrawal of the Macedonian left permitted the Rhodians to sail unmolested back into Chios' harbour. [18]

While the battle was not decisive, it was a significant setback for Philip, who lost 92 ships destroyed and 7 captured. [19] On the allied side, the Pergamese had three ships destroyed and two captured, while the Rhodians lost three ships sunk and none captured. During the battle the Macedonians lost 6,000 rowers and 3,000 marines killed and had 2,000 men captured. The casualties for the allies were significantly lower, with the Pergamese losing 70 men the Rhodians 60 killed, the allies as a whole losing 600 captured. [20] Peter Green describes this defeat as "crippling and costly", with Philip sustaining more casualties than he had previously suffered in any battle. [21]

After this battle, the Rhodian admirals decided to leave Chios and sail back home. On the way back to Rhodes, the Rhodian admiral Theophiliscus died of the wounds he received at Chios, but before he died he appointed Cleonaeus as his successor. [22] As the Rhodian fleet was sailing in the strait between Lade and Miletus on the shore of Asia Minor, Philip's fleet attacked them. Philip defeated the Rhodian fleet in the Battle of Lade and forced it to retreat back to Rhodes. [23] The Milesians were impressed by the victory and sent Philip and Heracleides garlands of victory when they entered Milesian territory as did the city of Hiera Cone. [24]

Philip, disappointed by the spoils in Mysia, proceeded south and plundered the towns and cities of Caria. He invested Prinassus, which held out bravely at first, but when Philip set up his artillery, he sent an envoy into the city offering to let them leave the city unharmed or they would all be killed. The citizens decided to abandon the city. [25] At this stage in the campaign, Philip's army was running out of food, so he seized the city of Myus and gave it to the Magnesians in return for food supplies. Since the Magnesians had no grain, Philip settled for enough figs to feed his whole army. [26] Subsequently, Philip turned north in order to seize and garrison the cities of Iasos, Bargylia, Euromus and Pedasa in quick succession. [27]

While Philip's fleet was wintering in Bargylia, the combined Pergamese and Rhodian fleet blockaded the harbour. The situation in the Macedonian camp became so grave that the Macedonians were close to surrendering. [21] The dire situation was alleviated somewhat by supplies sent by Zeuxis. [28] Philip, however, managed to get out by trickery. He sent an Egyptian deserter to Attalus and the Rhodians to say that he was preparing to attack the allies the next day. Upon hearing the news, Attalus and the Rhodians started preparing the fleet for the oncoming attack. [21] While the allies were making their preparations, Philip slipped past them by night with his fleet, leaving numerous campfires burning to give the appearance that he remained in his camp. [21]

While Philip was involved in this campaign, his allies the Acarnanians became involved in a war against Athens after the Athenians murdered two Acarnanian athletes. [29] The Acarnanians complained to Philip about this provocation, and he decided to send a force under the command of Nicanor the Elephant to assist them in their attack on Attica. [30] The Macedonians and their allies plundered and looted Attica before attacking Athens. [31] The invaders made it as far as the Academy of Athens when the Roman ambassadors in the city ordered the Macedonians to retreat or to face war with Rome. [30]

Philip's fleet had just escaped from the allied blockade and Philip ordered that a squadron head to Athens. The Macedonian squadron sailed into Piraeus and captured four Athenian ships. [30] As the Macedonian squadron was retreating, the Rhodian and Pergamese fleet, which had followed Philip's ships across the Aegean, appeared from the allied base at Aegina and attacked the Macedonians. The allies defeated the Macedonian fleet and recaptured the Athenian ships, which they returned to the Athenians. [21] The Athenians were so pleased by the rescue that they replaced the recently abolished pro-Macedonian tribes, the Demetrias and Antigonis tribes, with the Attalid tribe in honour of Attalus as well as destroying monuments that had previously been erected in honour of Macedonian Kings. [32] Attalus and the Rhodians convinced the Athenian assembly to declare war on the Macedonians. [33]

The Pergamese fleet sailed back to their base at Aegina and the Rhodians set out to conquer all the Macedonian islands from Aegina to Rhodes, successfully assaulting all except Andros, Paros and Cythnos. [34] Philip ordered his prefect on the island of Euboea, Philoces, to assault Athens once again with 2,000 infantry and 200 cavalry. Philocles was unable to capture Athens, but ravaged the surrounding countryside. [34]

Meanwhile, Rhodian, Pergamese, Egyptian, anti-Macedonian Cretan and Athenian delegations travelled to Rome to appear before the Senate. [35] When they were given audience they informed the Senate about the treaty between Philip and Antiochus and complained of Philip's attacks on their territories. In response to these complaints the Romans sent three ambassadors, Marcus Aemilius Lepidus, Gaius Claudius Nero and Publius Sempronius Tuditanus to Egypt with the orders to go to Rhodes after speaking with Ptolemy. [36]

While this was happening, Philip attacked and occupied the cities in Thrace which still belonged to Ptolemy, Maroneia, Cypsela, Doriscus, Serrheum and Aemus. The Macedonians then advanced on the Thracian Chersonese where they captured the cities of Perinthus, Sestos, Elaeus, Alopeconnesus, Callipolis and Madytus. [37] Philip then descended to the city of Abydos, which was held by a combined Pergamese and Rhodian garrison. Philip started the siege by blockading the city by land and sea to stop attempts to reinforce or supply the city. The Abydenians, full of confidence, dislodged some of the siege engines with their own catapults while some of Philip's other engines were burnt by the defenders. With their siege weaponry in tatters, the Macedonians started undermining the city's walls, eventually succeeding in collapsing the outer wall. [38]

The situation was now grave for the defenders and they decided to send two of their most prominent citizens to Philip as negotiators. Appearing before Philip, these men offered to surrender the city to him on the conditions that the Rhodian and the Pergamese garrisons were allowed to leave the city under a truce and that all the citizens were permitted to leave the city with the clothes they were wearing and go wherever they pleased, in effect meaning an unconditional surrender. [39] Philip replied that they should "surrender at discretion or fight like men." [40] The ambassadors, powerless to do more, carried this response back to the city.' [40]

Informed of this response, the city's leaders called an assembly to determine their course of action. They decided to liberate all slaves to secure their loyalty, to place all the children and their nurses in the gymnasium and to put all the women in the temple of Artemis. They also asked for everyone to bring forward their gold and silver and any clothes that were valuable so they could put them in the boats of the Rhodians and the Cyzicenes. [41] Fifty elder and trusted men were elected to carry out these tasks. All the citizens then swore an oath. As Polybius writes:

. whenever they saw the inner wall being captured by the enemy, they would kill the children and women, and would burn the above mentioned ships, and, in accordance with the curses that had been invoked, would throw the silver and gold into the sea. [41]

After reciting the oath, they brought forward the priests and everyone swore that they would defeat the enemy or die trying.' [41]

When the interior wall fell, the men, true to their promise, sprang from the ruins and fought with great courage, forcing Philip to send his troops forward in relays to the front line. By nightfall the Macedonians retreated to camp. That night the Abydenians resolved to save the women and children and at daybreak they sent some priests and priestess with a garland across to the Macedonians, surrendering the city to Philip. [42]

Meanwhile, Attalus sailed across the Aegean to the island of Tenedos. The youngest of the Roman ambassadors, Marcus Aemilius Lepidus, had heard about the siege at Abydos while he was in Rhodes and he arrived at Abydos to find Philip. Meeting the king outside the city, Lepidus informed him of the Senate's wishes. [43] Polybius writes:

The Senate had resolved to order him not to wage war with any Greek state nor to interfere in the dominions of Ptolemy and to submit the injuries inflicted on Attalus and the Rhodians to arbitration and that if he did so he might have peace, but if he refused to obey he would promptly have war with Rome." Upon Philip endeavoring to show that the Rhodians had been the first to lay hands on him, Marcus interrupted him by saying: "But what about the Athenians? And what about the Cianians? And what about the Abydenians at this moment? Did any one of them also lay hands on you first?" The king, at a loss for a reply, said: "I pardon the offensive haughtiness of your manners for three reasons: first, because you are a young man and inexperienced in affairs secondly, because you are the handsomest man of your time" (this was true) "and thirdly, because you are a Roman. But for my part, my first demand to the Romans is that they should not break their treaties or go to war with me but if they do, I shall defend myself as courageously as I can, appealing to the gods to defend my cause. [44]

While Philip was walking through Abydos, he saw people killing themselves and their families by stabbing, burning, hanging, and jumping down wells and from rooftops. Philip was surprised to see this, and published a proclamation announcing that would give three days' grace to anybody wishing to commit suicide. [45] The Abydenians, who were bent on following the orders of the original decree, thought that this would amount to treason to the people who had already died, and refused to live under these terms. Apart from those in chains or similar restraints, each family individually hurried to their deaths. [44]

Philip then ordered another attack on Athens his army failed to take either Athens or Eleusis, but subjected Attica to the worst ravaging the Atticans had seen since the Persian Wars. [46] In response, the Romans declared war on Philip and invaded his territories in Illyria. Philip was forced to abandon his Rhodian and Pergamese campaign in order to deal with the Romans and the situation in Greece. Thus began the Second Macedonian War. [47]

After Philip's withdrawal from his campaign against Rhodes, the Rhodians were free to attack Olous and Hierapytna and their other Cretan allies. Rhodes' search for allies in Crete bore fruit when the Cretan city of Knossos saw that the war was going in Rhodes' favour and decided to join Rhodes in an attempt to gain supremacy over the island. [3] Many other cities in central Crete subsequently joined Rhodes and Knossos against Hierapytna and Olous. Now under attack on two fronts, Hierapytna surrendered. [3]

Under the treaty signed at the conclusion of the war, Hierapytna agreed to break off all relations and alliances with foreign powers and to place all its harbors and bases at Rhodes' disposal. Olous, among the ruins of which the terms of the treaty have been found, had to accept Rhodian domination. [3] As a result, Rhodes was left with control of a significant part of eastern Crete after the war. The conclusion of the war left the Rhodians free to help their allies in the Second Macedonian War.

The war had no particular short-term effect on the rest of Crete. Pirates and mercenaries there continued in their old occupations after the war's end. In the Battle of Cynoscephalae during the Second Macedonian War three years later, Cretan mercenary archers fought for both the Romans and the Macedonians. [48]

The war was costly for Philip and the Macedonians, losing them a fleet that had taken three years to build as well as triggering the defection of their Greek allies, the Achean League and the Aetolian League, to the Romans. In the war's immediate aftermath the Dardani, a barbarian tribe, swarmed across the northern border of Macedon, but Philip was able to repel this attack. [46] In 197, however, Philip was defeated in the Battle of Cynoscephalae by the Romans and was forced to surrender. [49] This defeat cost Philip most of his territory outside Macedon and he had to pay a war indemnity of 1,000 talents of silver to the Romans. [50]

The Rhodians regained control over the Cyclades and reconfirmed their naval supremacy over the Aegean. The Rhodians' possession of eastern Crete allowed them to largely stamp out piracy in that area, but pirate attacks on Rhodian shipping continued and eventually led to the Second Cretan War. [3] Attalus died in 197 and was succeeded by his son, Eumenes II, who continued his father's anti-Macedonian policy. The Pergamese, meanwhile, came out of the war having gained several Aegean islands which had been in Philip's possession and went on to become the supreme power in Asia Minor, rivaled only by Antiochus. [30]


Hostilities Resume

From Naupactus, Sulpicius sailed east to Corinth and Sicyon, conducting raids there. Philip, with his cavalry caught the Romans ashore and was able to drive them back to their ships, with the Romans returning to Naupactus.

Philip then joined Cycliadas the Achaean general, near Dyme for a joint attack on the city of Elis, the main Aetolian base of operations against Achaea. However, Sulpicius had sailed into Cyllene and reinforced Elis with 4000 Romans. Leading a charge, Philip was thrown from his horse. Fighting on foot Philip became the object of a fierce battle, finally escaping on another horse. The next day Philip captured the stronghold of Phyricus, taking 4000 prisoners and 20,000 animals. Hearing news of Illyrian incursions in the north Philip abandoned Aetolia and returned to Demetrias in Thessaly.

Meanwhile, Sulpicius sailed round into the Aegean and joined Attalus on Aegina for the winter. In 208 BC the combined fleet of thirty-five Pergamene and twenty-five Roman ships failed to take Lemnos, but occupied and plundered the countryside of the island of Peparethos (Skopelos), both Macedonian possessions.

Attalus and Sulpicius then attended a meeting in Heraclea Trachinia of the Council of the Aetolians which included representatives from Egypt and Rhodes, who were continuing to try to arrange a peace. Learning of the conference and the presence of Attalus, Philip marched rapidly south in an attempt to break up the conference and catch the enemy leaders, but arrived too late.

Surrounded by foes, Philip was forced to adopt a defensive policy. He distributed his commanders and forces and set up a system of beacon fires at various high places to communicate instantly any enemy movements.

After leaving Heraclea, Attalus and Sulpicius sacked both Oreus, on the northern coast of Euboea and Opus, the chief city of eastern Locris. The spoils from Oreus had been reserved for Sulpicius, who returned there, while Attalus stayed to collect the spoils from Opus. However, with their forces divided, Philip, alerted by signal fire, attacked and took Opus. Attalus caught by surprise was barely able to escape to his ships.

SHARE THE PAGE!

HISTORIC BATTLES

First Macedonian War (214–205 BC)

The First Macedonian War (214–205 BC) was fought by Rome, allied (after 211 BC) with the Aetolian League and Attalus I of Pergamon, against Philip V of Macedon, contemporaneously with the Second Punic War (218–201 BC) against Carthage. There were no decisive engagements, and the war ended in a stalemate. View Historic Battle »

Demetrius urges war against Rome: According to the ancient Greek historian Polybius, an important factor in Philip's decision to take advantage of this opportunity was the influence of Demetrius of Pharos.

Philip makes peace with Aetolia: Philip, at once began negotiations with the Aetolians. At a conference on the coast near Naupactus, Philip met the Aetolian leaders, and a peace treaty was concluded.

Philip builds a fleet: Philip spent the winter of 217–216 BC building a fleet of 100 warships and training men to row them, and according to Polybius, it was a practice that "hardly any Macedonian king had ever done before".

Philip allies with Carthage: After hearing of Rome's disastrous defeat at the hands of Hannibal at Cannae in 216 BC, Philip sent ambassadors to Hannibal's camp in Italy to negotiate an alliance.

War breaks out in Illyria: Upon receiving word from Oricum of events in Illyria, Laevinus crossed over with his fleet and army. Landing at Oricum, Laevinus was able to retake the town with little fighting.

Rome seeks allies in Greece: Desiring to prevent Philip from aiding Carthage in Italy and elsewhere, Rome sought out land allies in Greece.

Campaign in Greece: Upon hearing of the Roman alliance with Aetolia, Philip's first action was to secure his northern borders. He conducted raids in Illyria at Oricum and Apollonia and seized the frontier town of Sintia in Dardania or perhaps Paionia.

Attempt at peace fails: There he met representatives from the neutral states of Egypt, Rhodes, Athens and Chios who were trying to end the war—they were trading states and the war was likely hurting trade.

Hostilities resume: Philip, with his cavalry caught the Romans ashore and was able to drive them back to their ships, with the Romans returning to Naupactus.

The war ends: Free from the pressure of the combined Roman and Pergamon fleets, Philip was able to resume the offensive against the Aetolians.

Relaterade artiklar

First Macedonian War (214–205 BC)

Was fought by Rome, allied (after 211 BC) with the Aetolian League and Attalus I of Pergamon, against Philip V of Macedon, contemporaneously with the Second Punic War (218–201 BC) against Carthage. View First Macedonian War (214–205 BC) »

Second Macedonian War (200–197 BC)

Fought between Macedon, led by Philip V of Macedon, and Rome, allied with Pergamon and Rhodes. The result was the defeat of Philip who was forced to abandon all his possessions in southern Greece, Thrace and Asia Minor. View Second Macedonian War (200–197 BC) »

Third Macedonian War (171–168 BC)

In 179 BC King Philip V of Macedon died and was succeeded by his ambitious son Perseus. He was anti-Roman and stirred anti-Roman feelings around Macedonia. He was suspected of preparing for war against Rome by the Romans and their most important ally in the east, Eumenes II of Pergamon. View Third Macedonian War (171–168 BC) »

Fourth Macedonian War (150-148 BC)

The Fourth Macedonian War (150 BC to 148 BC) was fought between the Roman Republic and a Greek uprising led by the Macedonian pretender to the throne Andriscus. Pretending to be the son of former king Perseus, who had been deposed by the Romans after the Third Macedonian War in 168 BC, Andriscus sought to re-establish the old Macedonian Kingdom. View Fourth Macedonian War (150-148 BC) »


First Macedonian War (214–205 BC)

The First Macedonian War (214–205 BC) was fought by Rome, allied (after 211 BC) with the Aetolian League and Attalus I of Pergamon, against Philip V of Macedon, contemporaneously with the Second Punic War (218–201 BC) against Carthage. There were no decisive engagements, and the war ended in a stalemate.

Relaterade artiklar

First Macedonian War (214–205 BC)

Was fought by Rome, allied (after 211 BC) with the Aetolian League and Attalus I of Pergamon, against Philip V of Macedon, contemporaneously with the Second Punic War (218–201 BC) against Carthage. View Historic Battles »

Second Macedonian War (200–197 BC)

Fought between Macedon, led by Philip V of Macedon, and Rome, allied with Pergamon and Rhodes. The result was the defeat of Philip who was forced to abandon all his possessions in southern Greece, Thrace and Asia Minor. View Historic Battles »

Third Macedonian War (171–168 BC)

In 179 BC King Philip V of Macedon died and was succeeded by his ambitious son Perseus. He was anti-Roman and stirred anti-Roman feelings around Macedonia. View Historic Battles »

Fourth Macedonian War (150-148 BC)

Fought between the Roman Republic and a Greek uprising led by the Macedonian pretender to the throne Andriscus. Andriscus sought to re-establish the old Macedonian Kingdom. View Historic Battles »


RESOURCES
This article uses material from the Wikipedia article "First Macedonian War (214–205 BC)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.


First Macedonian War 215-205 BC - History


Macedonian Wars 215-168 BC

The Macedonian Wars were fought between the Romerska republiken och den Kingdom of Macedonia .

The Chapters of the Macedonian Wars

There were FOUR different conflicts:


First Macedonian War
The First Macedonian War was fought 215-205 BC .

Macedonian King Philip V allied with Hannibal från Kartago , who was himself involved in a war against Rome, the Andra Puniska kriget . Brilliant timing, thought Philip, and went ahead to invade Illyria, formerly under Roman domination. The Romans were unable to defend their territories. De Peace of Phoenice in 205 BC concluded the war.

The Macedonians won the First Macedonian War.


Second Macedonian War
The Second Macedonian War was fought 200-196 BC .

Philip kept going for more territories, the Romans told him to stop, Philip couldn't hear on that ear. De Battle of Cynoscephalae in 197 BC was part of this war. Led by General Titus Quinctius Flamininus Rome won the battle and the war.

The Romans won the Second Macedonian War.

Third Macedonian War
The Third Macedonian War was fought 171-168 BC .

Rome noticed Philip's successor Perseus trying to ally himself with a number of Greek rulers. The Romans decided it was time for yet another war. Roman general Lucius Aemilius Paullus sent the Macedonians packing at the Battle of Pydna in 168 BC.

To drive the point home, the Romans took Perseus prisoner and made Macedonia pay annual tribute.

The Romans won the Third Macedonian War.Fourth Macedonian War
The Fourth Macedonian War was fought 149-148 BC .

Perseus' son Andriscus thought the arrangement with Rome stunk and hence the Fourth Macedonian War was next on the timeline.

Roman General Quintus Caecilius Metellus straightened the Macedonians out and Macedonia became a Roman province.

The Romans won the Fourth Macedonian War.


War breaks out in Illyria [ edit | redigera källa]

In the late summer of 214 BC, Philip again attempted an Illyrian invasion by sea, with a fleet of 120 lembi. He captured Oricum which was lightly defended, and sailing up the Aous (modern Vjosë) river he besieged Apollonia. ⎟ ]

Meanwhile the Romans had moved the fleet from Tarentum to Brundisium to continue the watch on the movements of Philip and a legion had been sent in support, all under the command of the Roman propraetor Marcus Valerius Laevinus. ⎠] Upon receiving word from Oricum of events in Illyria, Laevinus crossed over with his fleet and army. Landing at Oricum, Laevinus was able to retake the town with little fighting.

In the account given by Livy, ⎡] Laevinus, hearing that Apollonia was under siege, sent 2000 men under the command of Quintus Naevius Crista, to the mouth of the river. Avoiding Philip's army, Crista was able to enter the city by night unobserved. The following night, catching Philip's forces by surprise, he attacked and routed their camp. Philip, escaping to his ships in the river, made his way over the mountains and back to Macedonia, having burned his fleet and left many thousands of his men that had died or been taken prisoner, along with all of his armies' possessions, behind. Laevinus and his fleet wintered at Oricum.

Twice thwarted in attempts at invasion of Illyria by sea, and now constrained by Laevinus' fleet in the Adriatic, Philip spent the next two years 213–212 BC making advances in Illyria by land. Keeping clear of the coast, he took the inland towns of Atintania, and Dimale, and subdued the Greek ⎢] tribe of the Dassaretae and the Illyrian Parthini ⎣] and at least the southern Ardiaei. ⎤]

He was finally able to gain access to the Adriatic by capturing Lissus and its seemingly impregnable citadel, after which the surrounding territories surrendered. ⎥] Perhaps the capture of Lissus rekindled in Philip hopes of an Italian invasion. ⎦] However the loss of his fleet meant that Philip would be dependent on Carthage for passage to and from Italy, making the prospect of invasion considerably less appealing.


First Macedonian War

Following the death of Pyrrhus of Epirus at the Battle of Argos in 272 BC, Antigonus II Gonatas was firmly in control of Macedon, and has also established hegemony over the Greek city-states. He then did his best to maintain his control over his homeland, raising a great sacred mound to honor the Argead house, reorganized the provincial system to increase its efficiency, and was vigilant in keeping Macedonian coinage a high-quality currency. He extensively utilized the great Antigonid fleet and the naval fortresses of Demetrias, Chalcis, and Corinth to ferry troops to strategic locations. An Athenian-led, Ptolemaic-supported attempt at shaking off Macedonian domination in the Chremonidean War of 267-261 BC failed, but crucial fortresses such as Acrocorinth were lost during his reign, which ended on his death in 239 BC. His successor, Demetrius II of Macedon, ruled for an uneventful decade, and he died in 229 BC. The late king's own son Philip V of Macedon came to the throne as a child, and a distant relative, Antigonus Doson, served as his regent. Doson raised Philip as his own son and energetically set to campaigning to beat back Macedon's enemies. He first expelled the Illyrians from the kingdom and then crushed the Aetolian League, and he renounced all Macedonian claims south of the Thermopylae pass to stabilize Macedon. Antigonus accepted the title of King by the army, and he appointed Philip his official heir. After another series of victories, including the first-ever seizure of Sparta by a foreign army, Doson died in 221 BC, leaving behind a resurgent, stable, and increasingly powerful Macedon to Philip V, who now ascended to the throne. From 220 to 217 BC, the Aetolian War saw the Aetolian League and its allies again challenge Macedonian hegemony, and it was at this time that Demetrius of Pharos arrived at Philip's court. Hannibal's victories over Rome in the Second Punic War led to Demetrius advising Philip to end the Social War and attack Italy himself to acquire hegemony over the Mediterranean. Accepting the military status quo and ending the war at Naupactus, Philip again drove the Illyrians from Macedon and, in the winter of 217 BC, he built a fleet of 100 light warships. In the summer of 216 BC, he made his first attempt at securing Illyria's coastal region, but the approach of a Roman fleet forced him to return home. After the Battle of Cannae, Philip sent an embassy to Hannibal to secure an alliance with Carthage, but the envoy, Xenophanes, was captured by a Roman praetor. Xenophanes claimed that he was travelling to Italy to make peace with Rome, and he was released however, he was captured again on his way back to Macedon with the treaty with Hannibal in hand, and the Romans were warned of the Macedonians' plans. Philip resumed his attacks on coastal Illyria, attacking Corcyra in 214 BC.

In 214 BC, Philip launched a major offensive. His land army marched into Illyria from Epirus as 120 galleys sailed up the Straits of Otranto, seizing Oricum and besieging Apollonia. The Illyrians called to Rome for help, and the Roman commander Marcus Valerius Laevinus crossed the Adriatic with 55 heavy warships and recaptured Apollonia and Oricum. After these victories, he wintered his fleet in Oricum while Philip burned his ships and retreated overland to Macedon. He then attacked through the Pindus mountains and made significant gains in 213-212 BC, taking the inland Dassaretis, Parthini, and Atintani tribal settlements without a significant Roman response, as Rome did not have the land troops to spare for a side venture. During the later part of 212 BC, when Philip once again reached the Adriatic, he seized Lissus, another possible staging point. Rome now acknowledged the Macedonian threat, so the Roman Senate began to use diplomacy as a weapon and enticed other Greek states to do the neutralizing for them. Rome allied with the Aetolian League, who would get any captured town or city in exchange for the booty going to the Romans. Sparta, Elis, Messenia, Illyria, and Pergamon also joined in the war, and the Romans took important centers such as Anticyra. Philip made little gains against the coalition, and, in 207 BC, Rome derailed peace talks. From 206 to 205 BC, the Macedonians were gradually forced into peace, and hostilities were temporarily concluded.


Campaign in Greece

Later that summer, Laevinus seized the main town of Zacynthus, except for its citadel, the Acarnanian town of Oeniadae and the island of Nasos, which he handed over to the Aetolians. He then withdrew his fleet to Corcyra for the winter.

Upon hearing of the Roman alliance with Aetolia, Philip’s first action was to secure his northern borders. He conducted raids in Illyria at Oricum and Apollonia and seized the frontier town of Sintia in Dardania or perhaps Paionia. He then marched rapidly south through Pelagonia, Lyncestis and Bottiaea and on to Tempe which he garrisoned with 4,000 men. He turned north again into Thrace, attacking the Maedi and their chief city Iamphorynna before returning to Macedon.

No sooner had Philip arrived there when he received an urgent plea for help from his ally the Acarnanians. Scopas the Aetolian strategos (general) had mobilised the Aetolian army and was preparing to invade Acarnania. Desperate and overmatched, but determined to resist, the Acarnanians sent their women, children and old men to seek refuge in Epirus and the rest marched to the frontier, having sworn an oath to fight to the death, “invoking a terrible curse” upon any who were forsworn. Hearing of the Acarnanians’ grim determination, the Aetolians hesitated then, learning of Philip’s approach, finally abandoned their invasion, after which Philip retired to Pella for the winter.

In the spring of 210 BC, Laevinus again sailed from Corcyra with his fleet and, together with the Aetolians, captured Phocian Anticyra. Rome enslaved the inhabitants and Aetolia took possession of the town.

Although there was some fear of Rome and concern with her methods, the coalition arrayed against Philip continued to grow. As allowed for by the treaty, Pergamon, Elis and Messenia, followed by Sparta, all agreed to join the alliance against Macedon. The Roman fleet, together with the Pergamene fleet, controlled the sea, and Macedon and her allies were threatened on land by the rest of the coalition. The Roman strategy of encumbering Philip with a war among Greeks in Greece was succeeding, so much so that when Laevinus went to Rome to take up his consulship, he was able to report that the legion deployed against Philip could be safely withdrawn.

However, the Eleans, Messenians and Spartans remained passive throughout 210 BC and Philip continued to make advances. He invested and took Echinus, using extensive siegeworks, having beaten back an attempt to relieve the town by the Aetolian strategos Dorimachus and the Roman fleet, now commanded by the proconsul Publius Sulpicius Galba. Moving west, Philip probably also took Phalara the port city of Lamia, in the Maliac Gulf. Sulpicius and Dorimachus took Aegina, an island in the Saronic Gulf, which the Aetolians sold to Attalus, the Pergamene king, for thirty talents, and which he was to use as his base of operations against Macedon in the Aegean Sea.

In the spring of 209 BC, Philip received requests for help from his ally the Achaean League in the Peloponnesus who were being attacked by Sparta and the Aetolians. He also heard that Attalus had been elected one of the two supreme commanders of the Aetolian League, as well as rumours that he intended to crossover the Aegean from Asia Minor. Philip marched south into Greece. At Lamia he was met by an Aetolian force, supported by Roman and Pergamene auxiliaries, under the command of Attalus’ colleague as strategos, the Aetolian Pyrrhias. Philip won two battles at Lamia, inflicting heavy casualties on Pyrrhias’ troops. The Aetolians and their allies were forced to retreat inside the city walls, where they remained, unwilling to give battle.


When did Rome defeat Macedonia?

They caused increasing involvement by Rom in Greek affairs and helped lead to Romerska domination of the entire eastern Mediterranean area. Den första Makedonska War (215&ndash205 bc) occurred in the context of the Second Punic War, while Rom was preoccupied with fighting Carthage.

Also Know, is Macedonia in Rome? De Romerska province of Makedonien (Latin: Provincia Macedoniae, Greek: ?&pi&alpha&rho&chiί&alpha &Mu&alpha&kappa&epsilon&delta&omicron&nuί&alpha&sigmaf) was officially established in 146 BC, after the Romerska general Quintus Caecilius Metellus defeated Andriscus of Macedon, the last self-styled King of the ancient kingdom of Makedonien in 148 BC, and after the four client republics (

People also ask, who won the Macedonian war?

The First Macedonian War (214&ndash205 BC) was fought by Rome, allied (after 211 BC) with the Aetolian League and Attalus I of Pergamon, against Philip V of Macedon, contemporaneously with the Second Punic War (218&ndash201 BC) against Carthage.

Först Macedonian War.

Datum 214&ndash205 BC
Plats Macedonia and Illyria
Resultat Stalemate Peace of Phoenice

How did the Romans defeated the Macedonian phalanx?

No matter if it was a Macedonian phalanx they attacked, nor a huge Spartan line, they would most probably win. De Romarna used javelin attacks before their lines rushed the enemy, in an effort to try and break the enemy line. De Romerska is now in front of the Makedonska and uses his sword to kill the pikeman.


Titta på videon: Regementets dag P 7 Äldre fordon (Juni 2022).


Kommentarer:

 1. Yosar

  Ja, den inte dåliga varianten

 2. Garren

  Jag är ledsen, men vi kan inte göra någonting.

 3. Devere

  the useful information

 4. Niru

  Den här dagen, som om avsiktSkriv ett meddelande