Berättelsen

Hans Fritzsche

Hans FritzscheWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hans Fritzsche föddes i Bochum, Westfalen, 1900. Han tjänstgjorde på infanteriet i den tyska armén under första världskriget. Efter kriget studerade han liberal arts på universitetet men slutade innan han tog en examen.

Fritzsche anställdes inom det nya radioområdet och i september 1932 utsågs han till chef för avdelningen för trådlösa nyheter. Strax därefter gick han med i National Socialist German Workers Party (NSDAP) och rådde Adolf Hitler om användningen av detta nya medium.

Han fortsatte som chef för Wireless News Department när Joseph Goebbels blev chef för Reichs ministerium för människors upplysning och propaganda. Senare fick Fritzsche ansvaret för pressavdelningens nyhetsavdelning.

I december 1938 utsågs Fritzsche till chef för Home Press Division. Denna organisation kontrollerade nyhetspublikationen i Tyskland under andra världskriget. Denna post blev ännu viktigare när kriget började gå dåligt för Tyskland och i maj 1942 togs det över av Joseph Goebbels. Under resten av kriget var Fritzsche chef för propagandaministeriets radioavdelning.

Fritzsche togs till fånga av Röda armén i Berlin den 2 maj 1945. Han dömdes för krigsförbrytelser vid Nürnberg -krigsbrottsförhandlingen men fann sig inte skyldig och släpptes. Men han greps snabbt igen och dömdes till nio års hårt arbete efter att ha blivit skyldig till olika brott av de tyska domstolarna.

Fritzsche släpptes från fängelset den 29 september 1950. Hans Fritzsche dog av cancer den 27 september 1953. Hans Memoarer publicerades i USA 1971.

Jag vill inte på något sätt förneka att jag och mina medarbetare valde nyheter och citat efter en viss tendens. Det är propagandans förbannelse under krig att man bara arbetar med svartvitt. Men såvitt jag vet är det ett misstag att tro att i propagandaministeriet kläcktes tusentals små lögner. Om vi ​​hade ljugit om tusen små saker hade fienden kunnat hantera oss lättare än vad som var fallet.


Nürnberg rättegångssökande: Hans Fritzsche

Fritzsches partimedlemskap och hans olika positioner i nazistatens propagandaapparat visas i två bekräftelser av honom själv (2976-PS 3469-PS). Fritzsche blev medlem i nazistpartiet den 1 maj 1933 och fortsatte att vara medlem fram till Tysklands kollaps 1945.

Fritzsche började sin tjänst hos personalen vid Reichministeriet för folkets upplysning och propaganda (nedan kallad propagandaministeriet den 1 maj 1933, han förblev inom propagandaministeriet fram till nazisternas undergång våren 1945.

Innan nazisterna tog den politiska makten i Tyskland och från och med september 1932 var Fritzsche chef för Wireless News Service (Drahtloser Dienst), en byrå för rikets regering, som vid den tiden var von Papens regering. Efter att den trådlösa nyhetstjänsten införlivades i Dr. Goebbels 'propagandaministerium i maj 1933 fortsatte Fritzsche som chef till 1938. När han kom in i propagandaministeriet i maj 1933 blev Fritzsche också chef för nyhetssektionen i Pressavdelningen för propagandan. Departement. Han fortsatte i denna tjänst till 1937. Sommaren 1938 utsågs Fritzsche till suppleant för Alfred Ingemar Berndt, som då var chef för den tyska pressavdelningen. (Den tyska pressdivisionen, i åtalet, kallas & quotHome Press Division. & Quot Eftersom & quot; German Press Division & quot verkar vara en mer bokstavlig översättning, kallas den tyska pressavdelningen i hela detta avsnitt. Det är ibland annars känt som Inhemsk pressavdelning.) Denna division, som kommer att visas senare, var den huvudsakliga sektionen av pressavdelningen i riket

I december 1938 efterträdde Fritzsche Berndt som chef för den tyska pressavdelningen. Mellan 1938 och november 1942 blev Fritzsche befordrad tre gånger. Han avancerade i titeln från Superior Government Counsel till Ministerial Counsel, sedan till Ministerialdirigent och slutligen till Mnisterialdirektor.

I november 1942 befriades Fritzsche från sin position som chef för den tyska pressavdelningen av Dr. Goebbels. I stället accepterade han från Dr. Goebbels en nyskapad befattning i propagandaministeriet, som befullmäktigad för den politiska organisationen för Greater German Radio. Samtidigt blev han också chef för radioavdelningen för propagandaministeriet. Han innehade båda dessa positioner i radio fram till det nazistiska undergången.

Det finns två anklagelser i åtalet om Fritzsches ståndpunkter som det inte finns några bevis för. Det första påståendet som inte stöds säger att Fritzsche var chefredaktör för den officiella tyska nyhetsbyrån, Deutsche Nachrichten Buero. Det andra påståendet som inte stöds säger att Fritzsche var chef för radiodivisionen vid propagandadepartementet i Nazistpartiet. Fritzsche förnekar i sin bekräftelse att ha haft någon av dessa positioner, och dessa två anklagelser måste falla i brist på andra bevis.

B. FRITZSCHES DEL I KONSPIRATET FÖR ATT KONSOLIDERA NAZI -KONTROLLEN ÖVER TYSKLAND OCH ATT INLEDA KRIGER FÖR AGRESS.

I en av hans bekräftelser (8469-PS), som innehåller många uttalanden i form av självbetjänade deklarationer, säger Fritzsche. att han först blev en framgångsrik journalist i tjänsten på Hugenberg Press, den viktigaste kedjan av tidningsföretag i pre-nazistiska Tyskland. Hugenberg-koncernen ägde egna papper, men det var främst viktigt för att det tjänade tidningar som huvudsakligen stödde de så kallade & quotnationella & quot-partierna i riket, inklusive NSDAP.

I punkt 5 i denna förklaring (3469-PS) berättar Fritzsche att i september 1932, när von Papen var rikskansler, blev han chef för Wireless News Service och ersatte en tjänsteman som var politiskt outhärdlig för Papen-regimen. Wireless News Service var en statlig myndighet för att sprida nyheter via radio. Fritzsche började göra radiosändningar vid denna tidpunkt, med en framgång som Goebbels kände igen och senare utnyttjade på uppdrag av de nazistiska konspiratörerna.

På kvällen den dag då nazisterna tog makten, den 30 januari 1933, besökte två utsända från Goebbels Fritzsche. En av dem var Dressler-Andrees, chef för Radio Division i NSDAP den andra var en assistent för Dressler-Andrees vid namn Sadila-Mantau. Dessa två utsända meddelade Fritzsche att även om Goebbels var arg på Fritzsche för att han skrev en kritiskt artikel om Hitler, erkände Goebbels fortfarande Fritzsches offentliga framgångar på radion. De förklarade vidare att Goebbels ville behålla Fritzsche som chef för Wireless News Service på vissa villkor: (1) att Fritzsche avskedade alla judar (2 att han avskedade all annan personal som inte skulle ansluta sig till NSDAP (3) som han anställer med Wireless News Service den andra Goebbels utsände, Sadila-Mantau. Fritzsche vägrade alla dessa villkor utom anställningen av Sadila-Mantau. (3469-PS)

Fritzsche fortsatte att göra radiosändningar under denna period där han stödde den nationellt nationalsocialistiska koalitionsregeringen som då fortfarande existerade.

I början av 1933 ringde SA -trupper flera gånger till Wireless News Service och Fritzsche hindrade dem, med vissa svårigheter, från att göra nyhetssändningar.

I april 1933 kallade Goebbels Fritzsche till honom för en personlig publik. I punkt 9 i sitt uttalande (3469-PS) har Fritzsche beskrivit sitt tidigare förhållande till Dr Goebbels:

& quotJag var bekant med Dr Goebbels sedan 1928. Tydligen hade han gillat mig, förutom att jag i min pressverksamhet alltid hade behandlat nationalsocialisterna på ett vänligt sätt fram till 1931. Redan före 1933 hade Goebbels, som var redaktör för "Attack" [& quotDer Angriff & quot en nazisttidning, hade ofta gjort smickrande kommentarer om formen och innehållet i mitt arbete, vilket jag gjorde som bidragare till många "nationella" tidningar och tidskrifter, bland dem också reaktionära tidningar och tidskrifter. & quot (3469-PS)

(1) Inrättande av fullständig nazistkontroll över press och radio. Vid den första Goebbels-Fritzsche-diskussionen i början av april 1933 informerade Goebbels Fritzsche om sitt beslut att placera Wireless News Service inom propagandaministeriet från och med den 1 maj 1933. Han föreslog att Fritzsche skulle göra vissa omarrangemang i personalen för att ta bort judar och andra personer som inte stödde NSDAP. Fritzsche debatterade med Goebbels om några av dessa steg. Under denna period gjorde Fritzsche en viss insats för att placera judar i andra jobb.

Under en andra konferens med Goebbels kort därefter informerade Fritzsche Goebbels om de steg han tagit för att omorganisera Wireless News Service. Goebbels meddelade därefter Fritzsche att han skulle vilja att han skulle omorganisera och modernisera hela Tysklands nyhetstjänster inom Propagandaministeriets kontroll. Den 17 mars 1933, ungefär två månader före denna tid, hade propagandaministeriet skapats genom dekret. (2029-PS) Fritzsche fascinerades av Gobbles. erbjudande. Han fortsatte med att avsluta Goebbels-inspirerade omorganisationerna av Wireless-News Service och den 1 maj 1933 gick han tillsammans med de återstående medarbetarna till Propagandaministeriet. Samma dag gick han med i NSDAP och avlade den sedvanliga eden om ovillkorlig lojalitet mot Führer (3469-PS).

Från och med nu, oavsett vilka reservationer Fritzsche må ha haft, antingen då eller senare, till händelseförloppet under nazisterna, var Fritzsche helt inom nazistlägret. Under de kommande 13 åren hjälpte han till att skapa och använda de propagandanordningar som konspiratörerna framgångsrikt använde i var och en av huvudfaserna.

Från 1933 till 1942 innehade Fritzsche en eller flera positioner inom den tyska pressavdelningen. Under fyra år, från 1938 till 1942, perioden då nazisterna utförde militära invasioner i grannländerna - han ledde denna division. I kraft av sina funktioner blev den tyska pressdivisionen ett viktigt och unikt instrument för de nazistiska konspiratörerna, inte bara för att dominera tyskarnas sinnen och psykologi, utan också som ett instrument för utrikespolitik och psykologisk krigföring mot andra nationer. Således utökades Propagandaministeriets redan breda jurisdiktion enligt följande genom ett Hitlerdekret av den 30 juni 1933:

Reichs minister för offentlig upplysning och propaganda har jurisdiktion över hela området för andlig indoktrinering av nationen, för att propagandisera staten, för kulturell och ekonomisk propaganda, för att upplysa allmänheten i hemlandet och utomlands. Dessutom är han ansvarig för administrationen av alla institutioner som tjänar dessa ändamål. & Quot (2030-PS)

En redogörelse för de allmänna funktionerna för den tyska pressavdelningen i propagandaministeriet finns i ett utdrag ur en bok av George Wilhelm Mueller, ministerdirektör i propagandaministeriet. (2434-PS) Paragraferna 14, 15 och 16 i Fritzsches uttalande innehåller en redogörelse för den tyska pressavdelningens funktioner, en beskrivning som bekräftar och lägger till redogörelsen i Muellers bok. Angående den tyska pressavdelningen, säger Fritzsches bekräftelse (3469-PS):

& quot Under hela perioden från 1933 till 1945 var det den tyska pressavdelningens uppgift att övervaka hela den inhemska pressen och ge den direktiv genom vilka denna division blev ett effektivt instrument i händerna på den tyska statsledningen. Mer än 2 300 tyska dagstidningar var föremål för denna kontroll. Syftet med denna övervakning och kontroll, under de första åren efter 1933, var att i princip ändra de förutsättningar som fanns i pressen före maktövertagandet. Det innebar samordning till den nya ordningen av de tidningar och tidskrifter som var i tjänst för kapitalistiska särintressen eller partipolitik. Medan de administrativa funktionerna, där det var möjligt, utövades av yrkesföreningarna och Reich Press Chamber överlämnades den tyska pressens politiska ledning till den tyska pressavdelningen. Chefen för den tyska pressavdelningen höll dagliga presskonferenser i ministeriet för representanter för alla tyska tidningar. Härmed gavs alla instruktioner till pressens representanter. Dessa instruktioner överfördes dagligen, nästan utan undantag, och mestadels via telefon, från huvudkontoret av Dr. Otto Dietrich, Reich Press Chief, i ett fast uttalande, den så kallade "Daily Parole of Reich Press Chief". Innan uttalandet fastställdes överlämnade chefen för den tyska pressavdelningen till honom - Dietrich - de nuvarande pressönskningarna som uttryckts av Dr. Goebbels och av andra ministerier. Detta var särskilt fallet med utrikesdepartementets önskemål, som Dr. Dietrich alltid ville fatta personligen eller genom sina representanter vid huvudkontoret, Helmut Suendermann och chefredaktör Lorenz. Den praktiska användningen av de allmänna riktningarna i detalj överlämnades således helt till den enskilda redaktörens individuella arbete. Därför är det inte alls sant att tidningarna och tidskrifterna var monopol på den tyska pressavdelningen eller att uppsatser och ledande artiklar genom det måste lämnas till ministeriet. Även under krigstider hände detta bara i undantagsfall. De mindre viktiga tidningar och tidskrifter som inte var representerade vid de dagliga presskonferenserna fick sin information på ett annat sätt-genom att antingen förse dem med färdiga artiklar och rapporter eller med en konfidentiell tryckt instruktion. Publikationerna från alla andra officiella byråer leddes och samordnades på samma sätt av den tyska pressavdelningen. För att göra det möjligt för tidskrifterna att bekanta sig med tidningarnas dagliga politiska problem och att diskutera dessa problem mer detaljerat, utfärdades Informationskorrepondenz särskilt för tidskrifter. Senare togs det över av periodisk pressavdelning. Den tyska pressavdelningen ansvarade också för bildreportage i den mån den riktade anställning av bildreportrar vid viktiga evenemang. På detta sätt, och under förutsättning av den nuvarande politiska situationen, gjordes hela tyska pressen till ett permanent instrument för propagandaministeriet av den tyska pressavdelningen. Därmed var hela den tyska pressen underordnad regeringens politiska mål. Detta exemplifierades av den tidiga mätningen och den eftertryckliga presentationen av sådan presspolemik som tycktes vara mest användbar, vilket exempelvis visas i följande teman: systemtiden klasskamp ledarskapsprincipen och den auktoritära staten partiet och intressepolitik av systemtiden det judiska problemet konspirationen av världs judendom den bolsjevistiska faran den plutokratiska demokratin utomlands rasproblemet i allmänhet kyrkan det ekonomiska eländet utomlands utrikespolitiken och levnadsutrymmet [lebensraum]. & quot

Denna beskrivning av Fritzsches fastslår tydligt att den tyska pressavdelningen var instrumentet för att underordna hela den tyska pressen de nazistiska regeringens politiska mål.

Fritzsches tidiga verksamhet inom den tyska pressavdelningen på konspiratörernas vägnar beskrivs i hans bekräftelse (3469-PS). I en konferens med Goebbels inträffade följande:

& quot Vid den här tiden föreslog doktor Goebbels mig, som specialist på nyhetsteknik, att inrätta och styra ett avsnitt "Nyheter" inom pressavdelningen i hans ministerium för att organisera fullt ut och modernisera de tyska nyhetsbyråerna. När jag utförde det här uppdraget från Dr Goebbels tog jag hela mitt nyhetsfält för tyska pressen och radion för mitt fält i enlighet med instruktionerna från propagandaministeriet, först med undantag av DNB, tyska nyhetsbyrån . & quot (3469-PS)

Anledningen till att DNB undantogs från Fritzsches fält vid denna tidpunkt är att den inte kom till före 1934.

Senare nämner Fritzsche i sin bekräftelse de stora medel som han ställer till förfogande för att bygga upp de nazistiska nyhetstjänsterna. Sammantaget fick de tyska nyhetsbyråerna en tiofaldig höjning av sin budget från riket, en ökning från 400 000 till 4 000 000 mark. Fritzsche själv valde och anställde chefredaktören för Transocean News Agency och även för Europa Press. Fritzsche säger att några av

& quot *** anvisningar från propagandaministeriet som jag var tvungen att följa var *** ökning av tyska nyhetskopior utomlands till varje pris *** spridning av gynnsamma nyheter om det interna konstruktionen och fredliga avsikter för det nationalsocialistiska systemet. *** & quot

Ungefär sommaren 1934 uppnådde Funk, dåvarande rikspresschefen, sammansmältningen av de två viktigaste inhemska nyhetsbyråerna, Wolff Telegraph Agency och Telegraph Union, och bildade därmed den officiella tyska nyhetsbyrån DNB. Trots att Fritzsche inte hade någon position hos DNB vid något tillfälle, men som chef för nyhetssektionen i den tyska pressavdelningen, gav Fritzsches uppgifter honom officiell jurisdiktion över DNB, som var den officiella inhemska nyhetsbyrån för riket efter 1934. Fritzsche medger att han samordnade de olika utländska nyhetsbyråernas arbete

& quot i inlandet i Europa och utomlands utomlands med varandra och i förhållande till DNB & quot (3469-PS).

Wireless News Service leddes av Fritzsche från 1930 till 1937. Efter januari 1933 var Wireless News Service det officiella instrumentet för den nazistiska regeringen för att sprida nyheter över radion. Under samma tid som Fritzsche ledde Wireless News Service gjorde han personligen radiosändningar till det tyska folket. Dessa sändningar omfattades naturligtvis av Propagandaministeriets kontroller och återspeglade dess syften. Påverkan av Fritzsches sändningar till det tyska folket, under denna period av konsolidering av kontrollen av de nazistiska konspiratörerna, är desto viktigare eftersom Fritzsche samtidigt var chef för Wireless News Service och därmed kontrollen över alla radionyheter.

(2) Användning av propaganda för att förbereda vägen för aggressioner. Användningen av de nazistiska konspiratörerna av psykologisk krigföring är välkänd. Innan varje större aggression, med några få undantag baserade på ändamålsenlighet, inledde de en presskampanj som beräknades försvaga sina offer och för att förbereda det tyska folket psykiskt för attacken. De använde pressen, efter sina tidigare erövringar, som ett sätt att ytterligare påverka utrikespolitiken och för att manövrera för nätet efter aggression.

Vid ockupationen av Sudetenland den 1 oktober 1938 hade Fritzsche blivit biträdande chef för hela den tyska pressavdelningen. Fritzsche säger att den tyska propagandans roll före Münchenavtalet om Sudetenland styrdes av hans närmaste chef, Berndt, chef för den tyska pressavdelningen. Fritzsche beskriver Berndts propaganda så här:

Han överdrivade mindre händelser mycket starkt, använde ibland gamla avsnitt som nya - och det kom till och med klagomål från Sudetenland själv att mycket av de nyheter som rapporterats av den tyska pressen var opålitliga. Faktum är att efter den stora utländska politiska framgången i München i september 1938 kom en märkbar kris i det tyska folkets förtroende för dess pressens trovärdighet. Detta var en anledning till återkallelsen av Berndt, i december 1938 efter avslutningen av Sudeten -aktionen och för mitt utnämning till chef för den tyska pressavdelningen. Utöver detta hade Berndt, som han visserligen var framgångsrik men fortfarande primitiv militärliknande order till den tyska pressen, tappat de tyska redaktörernas förtroende. & Quot (469-PS)

Fritzsche blev därför chef för den tyska pressavdelningen i stället för Berndt. Mellan december 1938 och 1942 gav Fritzsche, som chef för den tyska pressdivisionen, personligen representanterna för de tyska huvudtidningarna "Reich Press Chiefs" parole. & Quot av pressen.

Den första viktiga utländska aggressionen efter att Fritzsche blev chef för den tyska pressavdelningen var införlivandet av Böhmen och Moravia. Fritzsche beskriver propagandahandlingen kring införlivandet av Böhmen och Moravia på följande sätt:

& quotAktionen för införlivandet av Böhmen och Moravia, som ägde rum den 15 mars 1939, medan jag var chef för den tyska pressavdelningen, var inte förberedd för en så lång period som Sudeten -aktionen. Enligt mitt minne var det i februari som jag fick order från Reich Press Chief, Dr. Dietrich, som upprepades som en begäran av sändebudet Paul Schmidt vid Utrikesdepartementet, för att uppmärksamma pressen på insatserna för Slovakiens oberoende och för Prag-regeringens fortsatta anti-tyska koalitionspolitik. Jag gjorde detta. Rikspresschefens dagliga paroles och presskonferensminuten vid den tidpunkten visar formuleringen av motsvarande instruktioner. Dessa var de typiska rubrikerna för ledande tidningar och de eftertryckliga ledartiklarna i den tyska dagspressen vid den tiden: (1) terrorisering av tyskar inom det tjeckiska territoriet genom arrestering, skott av tyskar av statspolisen, förstörelse och skada på tyska hem av tjeckiska gangsters (2) koncentrationen av tjeckiska styrkor på Sudetengränsen (3) kidnappningar, deportering och förföljelse av slovakiska minoriteter av tjeckerna som tjeckerna måste få ut av Slovakien (4) hemliga möten för röda funktionärer i Prag. Några dagar före besöket i Hacha fick jag instruktionen att mycket eftertryckligt publicera de inkommande nyheterna om oroligheterna i Tjeckoslovakien. Sådan information fick jag bara delvis från den tyska nyhetsbyrån, DNB. Mestadels kom det från pressavdelningen vid utrikesdepartementet och en del av det kom från stora tidningar med egna nyhetstjänster. Bland tidningarna med information fanns framför allt "Voelkischer Beobachter" som, som jag fick veta senare, fick sin information från SS Standartenfuehrer Gunter D'Alquen. Han var vid denna tid i Pressburg. Jag hade förbjudit alla nyhetsbyråer och tidningar att ge ut nyheter om oroligheter i Tjeckoslovakien innan jag hade sett det. Jag ville undvika en upprepning av de mycket irriterande resultaten av Sudetens actionpropaganda, och jag ville inte lida en prestigeförlust som orsakats av osanna nyheter. Således var alla nyheter som jag kontrollerade visserligen fulla av tendenser [voller Tendenz] men uppfanns inte. Efter besöket i Hacha i Berlin och efter början av invasionen av den tyska armén, som ägde rum den 15 mars 1939, hade den tyska pressen tillräckligt med material för att beskriva dessa händelser. Historiskt och politiskt var händelsen motiverad med en indikation på att självständighetsförklaringen i Slovakien hade krävt ingripande och att Hacha med sin signatur hade undvikit ett krig och återinfört en tusenårig union mellan Böhmen och riket. & Quot (3469-PS )

Pressens propagandakampanj före invasionen av Polen den 1 september 1939 bär återigen Fritzsches och hans tyska pressavdelnings hantverk. Fritzsche talar om konspiratörernas behandling av detta avsnitt enligt följande:

& quotMycket komplicerat och förändrat var pressen och propagandistisk behandling i Polens fall. Under inflytande av det tysk-polska avtalet var det generellt förbjudet i tysk press under många år att publicera något om situationen för den tyska minoriteten i Polen. Detta var också fallet när våren 1939 den tyska pressen ombads att bli något mer aktiv när det gäller problemet med Danzig. När de första polsk-engelska samtalen ägde rum, och när den tyska pressen instruerades att använda en skarpare ton mot Polen, förblev frågan om den tyska minoriteten fortfarande i bakgrunden. Men under sommaren togs detta problem upp igen och skapade omedelbart en märkbar skärpning av situationen, nämligen att varje större tysk tidning ganska länge hade ett överflöd av material om tyskarnas klagomål i Polen utan att redaktionen hade haft en chans att använd detta material. De tyska tidningarna, från tiden för minoritetsdiskussionen i Genève, hade fortfarande korrespondenter från fria samarbetspartners i Kattewitz, Bromberg, Posen, Thorn, etc. Deras material kom nu fram med en gräns. När det gäller detta tog de ledande tyska tidningarna, på grundval av anvisningarna i den så kallade "dagliga parolen" fram följande publicitet med stor betoning: (1) grymhet och terror mot tyskar och utrotning av tyskar i Polen (2) tvångsarbete av tusentals tyska män och kvinnor i Polen (3) Polen, tjänareland och oordning, polska soldaters övergivenhet, den ökade inflationen i Polen (4) provokation av gränskonflikter efter ledning av den polska regeringen, den polska lusten att erövra ( 5) Polens förföljelse av tjecker och ukrainare. Polska pressen svarade särskilt skarpt. & Quot (3469-PS)

Presskampanjen som föregick invasionen av Jugoslavien följde det konventionella mönstret. De vanliga definitionerna, lögnerna, hetsen och hoten och det vanliga försöket att dela och försvaga offret finns i Fritzsches beskrivning av denna propagandaåtgärd:

& quot Under perioden omedelbart före invasionen av Jugoslavien, den 16 april 1941, betonade den tyska pressen med rubriker och ledande artiklar följande ämnen: (1) den planerade förföljelsen av tyskar i Jugoslavien, inklusive nedbränning av tyska byar av serbiska soldater också begränsning av tyskar i koncentrationsläger och även den fysiska misshandlingen av tysktalande personer (2) den serbiska regeringens beväpning av serbiska banditer (3) plutokraternas upphetsning av Jugoslavien mot Tyskland (4) den ökande anti-serbiska känslan i Kroatien (5) de kaotiska ekonomiska och sociala förhållandena i Jugoslavien. & quot

Eftersom Tyskland hade en icke-aggressiv pakt med Sovjetunionen, och eftersom konspiratörerna ville ha fördelen av överraskning, fanns det ingen särskild propagandakampanj omedelbart före attacken mot Sovjetunionen. Fritzsches förklaring diskuterar propagandalinjen som gavs det tyska folket för att motivera detta aggressiva krig:

& quot Under natten från den 21 till den 22 juni 1941 [21 juni 1941-22 juni 1941] kallade Ribbentrop in mig till en konferens i UD: s byggnad cirka klockan 5 på morgonen, där representanter för den inhemska och utländsk press var närvarande. Ribbentrop informerade oss om att kriget mot Sovjetunionen skulle börja samma dag och bad den tyska pressen att presentera kriget mot Sovjetunionen som ett förebyggande krig för fosterlandets försvar, som ett krig som tvingades på oss genom den omedelbara fara för Sovjetunionens attack mot Tyskland. Påståendet att detta var ett förebyggande krig upprepades senare av tidningarna som fick deras instruktioner från mig under den vanliga dagliga parolen av Reich Press Chief. Jag har själv också gett denna presentation av krigets orsak i mina vanliga sändningar. & Quot (3469-PS)

Fritzsche hänvisar hela tiden i sitt uttalande till sitt experttekniska bistånd till propagandaministeriets apparater. År 1939, uppenbarligen missnöjd med effektiviteten hos de befintliga anläggningarna i den tyska pressavdelningen, etablerade han ett nytt instrument för att förbättra effektiviteten hos nazistisk propaganda:

& quot Om sommaren 1939 inrättade jag inom den tyska pressavdelningen en sektion som kallades 'Speed-Service'. *** I början hade den till uppgift att kontrollera riktigheten av nyheter från utlandet. Senare, om hösten 1939, utarbetade detta avsnitt också om insamling av material som ställdes till förfogande för hela den tyska pressen. Till exempel datum från den brittiska kolonialpolitiken, från politiska uttalanden från den brittiska premiärministern i tidigare tider, beskrivningar av social nöd i fientliga länder, etc. Nästan alla tyska tidningar använde sådant material som grund för sin polemik. Härmed uppnåddes en stor enighet inom den tyska pressens stridsfront. Titeln "Speed ​​Service" valdes eftersom material för aktuella kommentarer levererades med ovanlig hastighet. & Quot (3469-PS)

Under hela denna period före och inklusive lanseringen av aggressiva krig gjorde Fritzsche regelbundna radiosändningar till det tyska folket under programtitlarna "Political Newspaper Review", "Political and Radio Show" och senare "Hans Fritzsche Speaks." Hans sändningar återspeglade naturligtvis polemik och kontrollerna av hans ministerium och därmed av konspirationen. Fritzsche, den mest framstående medlemmen i Goebbels propagandateam, hjälpte väsentligt med att möjliggöra, både i Tyskland och utan, konspiratorernas planer på aggressivt krig.

C. FRITZSCHES ANVÄNDNING AV PROPAGANDA TILL YTTERLIGARE KONSPIRATET FÖR ATT UTGÅRA ATROCITIES OCH EXPLOIT OCCUPIED TERRITORIES.

Fritzsche uppmanade till grymheter och uppmuntrade till en hänsynslös ockupationspolitik. Resultaten av propaganda som ett vapen för de nazistiska konspiratorerna når in i alla aspekter av denna konspiration, inklusive grymheterna och hänsynslös exploatering i ockuperade länder. Det är troligt att många vanliga tyskar aldrig skulle ha deltagit i eller tolererat de grymheter som begåtts i hela Europa, om de inte hade konditionerats och trasslat av den ständiga nazistiska propagandan. Känslan och iveren hos de människor som faktiskt begick grymheterna berodde till stor del på Fritzsches och hans officiella medarbetares ständiga och frätande propaganda.

(1) Förföljelse av judarna. När det gäller judar hade propagandadepartementet inom propagandaministeriet en särskild gren för det tyska folkets och världens upplysning om den judiska frågan och kämpade med propagandistiska vapen mot statens fiender och fientliga ideologier. & Quot är hämtad från en bok skriven 1940 av ministerchef Mueller, med titeln & quotPropagandaministeriet. & quot (2434-PS)

I sina radiosändningar deltog Fritzsche särskilt aktivt i denna & quotenlightenment & quot om den judiska frågan. Dessa sändningar var fulla av provocerande förtal mot judar, vars resultat var att tända tyskarna till ytterligare grymheter mot judar. Till och med Streicher, mästare av judar genom tiderna, kunde knappt överträffa Fritzsche i några av sina anti-judiska hets. Sändningar av Fritzsche som övervakades och översattes av British Broadcasting Corporation är ganska avslöjande (3064-PS). Dessa radiotal av Fritzsche sändes under perioden 1941-1945, vilket var en period av intensifierade anti-judiska åtgärder.

Till exempel, i en sändning den 18 december 1941, förklarade Fritzsche:

"The fate of Jewry in Europe has turned out as unpleasant as the Fuehrer predicted in the case of a European war. After the extension of the war instigated by Jews, this unpleasant fate may-also spread to the New World, for you can hardly assume that the nations of this New World will pardon the Jews for the misery of which the nations of the Old World did not absolve them." (3064-PS)

On 18 March 1941 Fritzsche broadcast as follows:

"But the crown of all wrongly-applied Rooseveltian logics is the sentence 'There never was a race and there never will be a race which can serve the rest of mankind as a master.' Here too we can only applaud Mr. Roosevelt. Precisely because there exists no race which can be the master. of the rest of mankind, we Germans have taken the liberty to break the domination of Jewry and of its capital in Germany, of Jewry which believed to have inherited the Crown of secret world domination." (3064-PS)

On 9 October 1941 Fritzsche declared over the radio:

"We know very well that these German victories, unparalleled in history, have not yet stopped the source of hatred, which, for a long time, has fed the war mongers and from which this war originated. The international Jewish-Democratic Bolshevistic campaign of incitement against Germany still finds cover in this or that fox's lair or rat-hole. We have seen only too frequently how the defeats suffered by the war mongers only doubled their senseless and impotent fury." (3064- PS)

And on 8 January 1944 Fritzsche broadcast the following:

"It is revealed clearly once more that not a system of Government, not a young nationalism, not a new and well applied Socialism brought about this war. The guilty ones are exclusively the Jews and the Plutocrats. If discussion on the post-war problems brings this to light so clearly, we welcome it as a contribution for later discussions and also as a contribution to the fight we are waging now, for we refuse to believe that world history will confide its future developments to those powers which have brought about this war. This clique of Jews and Plutocrats have invested their money in armaments and they had to see to it that they would get their interests and sinking funds hence they unleashed this war (3064-PS)

Finally, in a broadcast on 13 January 1945, Fritzsche stated:

"If Jewry provided a link between divergent elements as Plutocracy and Bolshevism and if Jewry was first able to work successfully in the Democratic countries in preparing this war against Germany, it has by now placed itself unreservedly on the side of Bolshevism which, with its entirely mistaken slogans of racial freedom against racial hatred, has created the very conditions the Jewish race requires in its struggle for domination over other races."

"Not the last result of German resistance on the fronts, so unexpected to the enemy, is the fruition of a development which began in the pre-war years, the process of subordinating British policy to far-reaching Jewish points of view. It began long before this when Jewish emigrants from Germany started their war- mongering against us from British and American soil."

"This whole attempt aiming at the establishment of Jewish world domination, now increasingly recognizable, has come to a head at the very moment when the people's understanding of their racial origins has been far too much awakened to promise success to the undertaking." (3064-PS)

(2) Ruthless treatment of peoples of the USSR. Fritzsche also incited and encouraged ruthless measures against the peoples of the USSR.

In his regular broadcasts Fritzsche's incitement against the peoples of the USSR were often linked to, and were certainly as inflammatory as, his rantings against the Jews. It is ironic that his propaganda ascribing atrocities to the peoples of the USSR are accurate descriptions of some of the many atrocities committed by the German invaders. Shortly after the invasion of the USSR in June 1941 Fritzsche broadcast as follows:

"The evidence of letters reaching us from the front, of P. K. [Propaganda Kompanie]- reporters and soldiers on leave demonstrates that, in this struggle in the East, not one political system is pitted against another, not one view of life is fighting another, but that culture, civilization, and human decency make a stand against the diabolical principle of a sub-human world."

"It was only the Fuehrer's decision to strike in time that saved our homeland from the fate of being overrun by those sub-human creatures, and our men, women, and children from the unspeakable horror of being their prey." (3064-PS) In his broadcast on 10 July 1941 Fritzsche spoke of the alleged inhuman deeds committed in various areas by the Soviet Union, and he states that upon seeing the evidence of those deeds one is " *** finally to make the holy resolve to give his aid in he final destruction of those who are capable of such dastardly acts."

"The Bolshevist agitators make no effort to deny that in towns, thousands, in the villages, hundreds, of corpses of men, women and children have been found, who had been either killed or tortured to death. Yet the Bolshevik agitators allege that this was not done by Soviet Commissars but by German soldiers. Now we Germans know our soldiers. No German woman, father, or mother requires proof that their husband or their son cannot have committed such atrocious acts." (3064-PS)

Evidence to be offered by the Soviet prosecuting staff will prove that representatives of the Nazi conspirators did not hesitate to exterminate Soviet soldiers and civilians by scientific mass methods. The incitements by Fritzsche make him an accomplice in these crimes. His labeling of the Soviet peoples as members of a "sub-human world" seeking to "exterminate" the German people, and similar talk, helped fashion the psychological atmosphere of unreason and hatred which not only made possible these atrocities in the East, but made them appear a holy duty.

(3) Exploitation of occupied territories. Fritzsche encouraged and glorified the policy of the Nazi conspirators in ruthlessly exploiting the occupied countries. In his radio broadcast of 9 October 1941 he stated:

"Today we can only say: Blitzkrieg or no -- this German thunderstorm has cleansed the atmosphere of Europe. It is quite true that the dangers threatening us were eliminated one after the other with lightning speed but in these lightning blows which shattered England's allies on the Continent, we saw not a proof of the weakness, but a proof of the strength and superiority of the Fuehrer's gift as a statesman and military leader a proof of the German peoples' force we saw the proof that no opponent can stand up to the courage, discipline, and readiness for sacrifice displayed by the German soldier and we are particularly grateful for these lightning, unmatched victories, because as the Fuehrer emphasized last Friday -- they give us the possibility of embarking on the organization of Europe and of lifting of the treasures of this old continent, already now in the middle of war, without it being necessary for millions and millions of German soldiers to be on guard, fighting day and night along this or that threatened frontier and the possibilities of this continent are so rich that they suffice for any need of peace or war." (3064-PS)

In his affidavit, Fritzsche admits having encouraged the exploitation of foreign countries:

"The utilization of the productive capacity of the occupied countries for the strengthening of the war potential, I have openly and gloriously praised, chiefly because the competent authorities put at my disposal much material, especially on the voluntary placement of manpower." (3469-PS)

(4) Control of German radio. In addition to continuing as the head of the German Press Division until after the conspirators had begun the last of their aggression, Fritzsche was also the high commander of the entire German radio system. In November 1942 Goebbels created a new position, that of Plenipotentiary for the Political Organization of the Greater German Radio, a position which Fritzsche was the first and the last to hold. In his affidavit, Fritzsche narrates how the entire German Radio and Television System was organized under his supervision:

"My office practically represented the high command of German radio." (3469-PS)

As special Plenipotentiary for the Political Organization of the Greater German Radio, Fritzsche issued orders to all the Reich propaganda offices by teletype. These were used in conforming the entire radio apparatus of Germany to the desires of the conspirators.

Goebbels customarily held an eleven o'clock conference with his closest collaborators within the Propaganda Ministry. When both Goebbels and his undersecretary, Dr. Naumann, were absent, Goebbels, after 1943, entrusted Fritzsche with the holding of this eleven o'clock press conference.

In Goebbels' introduction to a book by Fritzsche, called "War to the War Mongers," he took occasion to praise Fritzsche's broadcasts in this fashion:

"Nobody knows better than I how much work is involved in those broadcasts, how many times they were dictated within the last minutes to find some minutes later a willing ear by the whole nation."

It is clear from Goebbels himself that the entire German nation was prepared to lend willing ears to Fritzsche, after he had made his reputation on the radio.

The rumor passed that Fritzsche was "His Master's Voice" (Die Stimme seines Herren). This is borne out by Fritzsche's functions. When Fritzsche spoke on the radio it was plain to the German people that they were listening to the high command of the conspirators in this field.

Fritzsche was not the type of conspirator who signed decrees, or who sat in the inner councils planning the overall grand strategy. The function of propaganda is, for the most part, apart from the field of such planning. The function of a propaganda agency is somewhat more analogous to an advertising agency or public relations department, the job of which is to sell the product and to win the market for the enterprise in question. Here the enterprise was the Nazi conspiracy. In a conspiracy which depends upon fraud as a means, the salesmen of the conspiratorial group are quite as essential and culpable as the master planners, even though he may not have contributed substantially to the formulation of all the basic strategy, but rather concentrated on making the execution of this strategy possible. In this case, propaganda was a weapon of tremendous importance to this conspiracy. Furthermore, the leading propagandists were major accomplices in this conspiracy, and Fritzsche was one of them.

When Fritzsche entered the Propaganda Ministry, which has been called the most fabulous "lie factory" of all time, and thus attached himself to the conspiracy, he did so with more of an open mind than most of the conspirators who had committed themselves at an earlier date, before the seizure of power. He was in a particularly strategic position to observe the frauds committed upon the German people and the world by the conspirators.

In 1933, before Fritzsche took his Party oath of unconditional obedience and subservience to the Fuehrer, he had observed at first hand the operations of the storm troopers and the execution of Nazi race actions. When, notwithstanding, Fritzsche undertook to bring all German news agencies within Nazi control, he learned from the inside, indeed from Goebbels himself, the intrigue and lies against opposition groups within and without Germany.

He observed, for example, how opposition journalists, a profession to which he had previously belonged, were either absorbed or eliminated. He continued to support the conspiracy. He learned from day to day the art of intrigue and quackery in the process of perverting the German nation, and he grew in prestige and influence as he practiced this

Fritzsche learned a lesson from his predecessor, Berndt, who fell from the leadership of the German Press Division partly because he over-played his hand by blunt and excessive manipulation of the Sudetenland propaganda. Fritzsche stepped into the gap caused by the loss of confidence of both the editors and the German people, and did his job with more skill and subtlety. His shrewdness and ability to be more assuring and "to find," as Goebbels said, "willing ears of the whole nation," -- these things made him the more useful accomplice of the conspirators.

Nazi Germany and its press went into war with Fritzsche in control of all German news, whether by press or radio.: In 1942, when Fritzsche transferred from the field of the press to radio, he was not removed for bungling, but because Goebbels then needed his talents most in the field of radio. Fritzsche is not in the dock as a free journalist but as a propagandist who helped substantially to tighten the Nazi stranglehold over the German people, who made the excesses of the conspirators palatable to the German people, who goaded the German nation to fury and crime against people they were told by him were subhuman.

Without the propaganda apparatus of the Nazi State, the world would not have suffered the catastrophe of these years, and it is because of Fritzsche's role in behalf of the Nazi conspirators, and their deceitful and barbarous practices, that he is called to account before the International Military Tribunal.

(See also Section 9 of Chapter VII on Propaganda, Censorship, and Supervision of Cultural Activities.)

Källor: Nizkor. Nazi Conspiracy & Aggression, Volume II, Chapter XVI, pp.1035-1052.

Ladda ner vår mobilapp för snabb åtkomst till det judiska virtuella biblioteket


Biografi [ redigera | redigera wikitext]

Fritzsche inträdde 1933 i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) och utnämndes till nyhetschef för pressavdelningen vid Goebbels propagandaministerium. Han blev känd över hela Tyskland för sitt radioprogram Hier spricht Hans Fritzsche, i vilket han ofta hetsade mot judar. Mellan åren 1938 och 1942 kontrollerade Fritzsche nyhetsförmedlingen i Tyskland. Under återstoden av andra världskriget verkade han som radiochef.

Vid krigsslutet arresterades Fritzsche av Röda armén och åtalades så småningom vid Nürnbergprocessen 1945–1946. Domstolen ansåg honom dock vara oskyldig till anklagelsepunkterna och frikände honom. Den ryske huvuddomaren, Iona Nikitjenko, reserverade sig dock mot domstolens beslut. Trots detta faktum dömdes Fritzsche 1947 av en tysk denazifieringsdomstol till nio års fängelse. Fritzsche släpptes 1950 ur ett arbetsläger i Eichstätt av hälsoskäl. Fritzsche publicerade två apologetiska böcker, Es sprach Hans Fritzsche (1949) och Das Schwert auf der Waage: Hans Fritzsche über Nürnberg (1953). Hans Fritzsche avled i september 1953 i sviterna av en canceroperation.


Hans Fritzsche

In the immediate aftermath of the Holocaust, the world was faced with a challenge—how to hold individually accountable those German leaders who were responsible for the commission of monstrous crimes against humanity and international peace. The International Military Tribunal (IMT) held in Nuremberg, Germany, attempted to face this immense challenge. On October 18, 1945, the chief prosecutors of the IMT brought charges against 24 leading German officials, among them Hans Fritzsche.

Hans Fritzsche (1900–1953) was head of the radio division of the German propaganda ministry. A relatively minor propaganda ministry official who had not held a policy-making position, Fritzsche was included in the dock at Nuremberg in the absence of the deceased Joseph Goebbels and to mollify Soviet authorities, who held him in their custody.

Although he was acquitted by the International Military Tribunal, Fritzsche was then arrested again and brought before West German denazification courts. He was sentenced to nine years imprisonment, but was released early in September 1950.

Defendant Hans Fritzsche enters the Nuremberg courtroom under American guard. - Harry S. Truman Library


Denazification

Long before the war ended, the Allies pledged to destroy German militarism and Nazism. Following Germany's defeat in May 1945, the occupation authorities began implementing that war aim. At the Potsdam Conference (July–August 1945), the victorious nations laid down the fundamental principles for Germany's reformation: the nation was to be completely disarmed and demilitarized its armed forces abolished, and its population “de-nazified” and re-educated.

During the immediate postwar period in Allied-occupied Germany, “denazification” entailed renaming streets, parks, and buildings that had Nazi or militaristic associations removing monuments, statues, signs, and emblems linked with Nazism or militarism confiscating Nazi Party property eliminating Nazi propaganda from education, the German media, and the many religious institutions which had pro-Nazi leaders and clergymen and prohibiting Nazi or military parades, anthems, or the public display of Nazi symbols.

Allied soldiers, former concentration camp prisoners, and anti-Hitler Germans took their vengeance on Nazi symbols by burning or destroying swastika-emblazoned flags, banners, and posters. In a moment captured on film, US soldiers blew up the huge swastika at the Nuremberg stadium, the site of former Nazi rallies.

To those who witnessed it, whether in person or in newsreels shown at movie theaters, the explosion symbolized the end of Nazism and the beginning of a new era. De Führer cult had to be discredited, and the former German leader was shown to have been a maniacal mass murderer whose policies had brought misery to millions of Europeans and had led to the destruction of Germany. Film crews documented workers as they took sledge hammers to a massive metal bust of Hitler and melted down the lead printing plates for his autobiography, Mein Kampf, to produce type for a democratic newspaper for the new Germany. The distribution of Nazi propaganda continues to be illegal in Germany today.


Born in Meissen, Frietzsch wrote himself with a stretched IE. Research in the 20th century, however, consistently referred to him as "Fritzsche". [1] He was born the son of the goldsmith Jobst Fritzsche († 1585). His grandfather Johannes Fritzsche (1508-1586) was cathedral syndic in Meissen. Before 1603 he probably learned organ building from Johann Lange in Kamenz. [2] Frietzsch was an organ builder in Meissen until 1612, then in Dresden. There he was appointed court organ builder to the Elector of Saxony around 1614. [3] From 1619 to 1627, he worked in Wolfenbüttel and from 1628 to 1629 in Celle, before coming to Ottensen in 1629. He succeeded Hans Scherer the Younger and remained there until his death.

His first marriage to a woman who is no longer known by name produced three sons and three daughters, including the organ builder Hans Christoph Fritzsche. Through his second marriage in 1629 to Margarete född Ringemuth, widowed Rist, he became the stepfather of the poet Johann Rist. His pupils (and later sons-in-law) were Friederich Stellwagen and Tobias Brunner.

Frietzsch stood on the threshold from the Renaissance to the early Baroque. He further developed Brabant organ building and introduced numerous innovations, [1] for example, on Zungenregister the rackett regals such as dulzian, regal, sordun and the long-beaked crumhorn. Frietzsch not infrequently placed stops of the same stop family but with contrasting scales (wide and narrow) in one work or chose unusual foot pitches. In the Brustwerk and pedal he regularly used one-foot voices, which were still unknown with Scherer. [4] Also characteristic is his double zill, which takes the place of Scherer's high-lying Scharff, as well as the use of various aliquotregister [de] as single voices. For example, the simbel installed by Frietzsch in 1635 in the organ of the St. James' Church, Hamburg was the first of its kind in northern Germany. He also liked to use secondary stops such as tremulant and "drum", which do not yet appear in Scherer's work, and Effect stops such as "Cuckoo", "Birdsong" and "Nightingale". [5] While hammered lead pipes had been the rule in northern Germany until then, Frietzsch planed the pipes and used an alloy with a higher tin content, for the cups of the trombones and trumpets he added marcasite. Compared to Scherer, the use of Subsemitones (double upper keys) was new. During his time in Hamburg, he carried out alterations to the organs of all four main churches. Frietzsch's extensions made the organs in St. Jacobi and St. Katharinen among the first organs ever to have four manuals. [6]


Hans Fritzsche - History

Pictures from David Irving: Nuremberg, the Last Battle
Albert Speer and Walter Funk in the dock at Nuremberg

From the Nuremberg Trial memoirs of Reich press chief, Hans Fritzsche

He [ Thomas Dodd ] dropped every sign of harshness from his manner and seemed to become almost genial as he entered into discussion with the defendant about his former collaborators, particularly a certain Puhl who had been a senior director of the Reichsbank. Funk , impressionable and gullible, visibly revived under this treatment he seemed almost happy in the informal atmosphere of this examination. Puhl? Why, yes, of course: a very sound man. The witness agreed that he had always set great store by old Puhl. A thoroughly trustworthy fellow.

Dodd now dropped the pleasant subject of Puhl and steered the conversation to the subject of the gold reserves of the Reichsbank, the stocks of bullion immediately available at different times and the various fluctuations of the reserve funds. At the end of this thoroughly technical and friendly conversation the prosecutor asked quite casually if the Reichsbank had had any special relations with the S.S.

"None that I can think of," said the Bank's last President.

Then the genial Mr. Dodd became a little more insistent. Would Funk please think again, exert his memory? Funk did so and finally remembered that the S.S. central accounts department did, indeed, maintain a deposit account and a safe in the Reichsbank.

Dodd interrupted with a casual question as to whether it was customary to have gold teeth deposited in the Reichsbank?

"Well, I will now show you a film taken by the Allies when they first entered premises belonging to the Reichsbank."

Funk was shepherded back to the dock, the lights were extinguished, and we saw projected on the screen before us the horrible pictures of what the Americans found in the strong-room of the Frankfurt offices of the Reichsbank. We saw soldiers enter the building and the big safes swing open. Huge, tightly packed bags with the imprint Deutsche Reichsbank dropped to the floor powerful men needed all their strength to lift them on to tables. Then the seals were solemnly broken and the contents poured out: rings, bracelets, ear-rings, trinkets jewellery of every conceivable kind from simple brooches to great tiaras, coins, banknotes, studs, sleeve-links, and above all false and gold-capped teeth in their thousands. And in the midst of this fantastic booty in this nightmare of a thieves' kitchen we saw again and again the emblems of the state we had all served and the clear imprint Deutsche Reichsbank.

We sat flabbergasted. The lights were switched on and Dodd went back to the rostrum to confirm that this film had been made immediately after the Allied occupation of Frankfurt on Main. Anyone could verify the details by looking at the official minutes of the meeting of 7th May, 1946.

Funk tottered from the dock to the witness chair. He was completely shattered. He confirmed that he did know about the S.S. safe deposit and clearly remembered the formalities of its establishment. But, of course, he knew nothing whatever about the contents of the deposit. No bank bothers about the exact articles a client chooses to put in the safe he has hired. But what he found entirely inexplicable was the presence of the big bags with the imprint Deutsche Reichsbank bags of this kind were never handed to safe deposit holders.

Then the Prosecution struck again. It produced an affidavit signed by Reichsbank director Puhl, the very man whose reliability Funk had so amply and generously confirmed. This affidavit had evidently been signed after a showing of the film we had just seen.

The text of this document seemed a subject of dispute the Prosecution's interpretation of it was that Funk, after having accepted the S.S safe deposit account, had then instructed Puhl not to bother about the contents stored with the bank by that organisation. It was by no means impossible to assume on the strength of Puhl's statement that Funk had known all about the horrible robbery and had acted as a sort of fence.

Moreover the Prosecution now produced further evidence of fantastic dealings, such as an offer by the Reichsbank to the Berlin Municipal pawn-shops for the 'most advantageous disposal of a collection of rings, ear-rings, brooches, bracelets, pearls, diamonds, etc.' -- an official document signed in 1942. Yet another paper seemed to indicate that these appalling business-deals were transacted on behalf of the Minister of Finance.

Then the Prosecution struck a third blow. It recalled to the accused his mental breakdown and tearful confession after his arrest a year before and reminded him of the full and detailed confession made by Hoss then he advised him to search his heart and his conscience.

We all wondered at this stage whether we were about to witness the collapse of the defendant in open court there seemed every reason to suppose that we should. But this apparently feeble man, still very ill, and deeply shaken by what seemed overwhelming evidence did not break down. Indeed he seemed to display more firmness than we had yet seen him show in court as he stated in a solemn and subdued voice that he had been ignorant of the contents of the safe-deposit, and that if Puhl has said otherwise he would have to answer for it before God and his own conscience for it was not true.

Funk's counsel asked for Puhl to be called for cross-examination.

I suppose that in the eyes of the people present in that crowded hall the accused was already a hopelessly beaten man when he made his way back to his seat in the dock. None of us had any idea where a chink might be found in the seemingly flawless evidence the Prosecution had produced. Yet we were all of us quite certain that Funk had spoken the truth. It would have been physically impossible for him to sustain the ordeal of that cross-examination without a clear conscience.

A few days later Puhl took his place on the witness-stand. He appeared as a free man and when, first questioned by the Prosecution, briefly confirmed his affidavit.

Dr. Sauter , Funk's counsel, then proceeded to cross-examine and asked him to elucidate his affidavit. Counsel wanted to know its precise significance.

This produced a considerable surprise: Puhl testified that he had never wished to claim - nor indeed had he in so many words - that the defendant was aware of the contents of the safe deposit. As the lawyer's questions probed into the past circumstances and technical details of the bank's transactions with the S.S. the apparent contradictions in the statements of the two directors began to dissolve and the differences between the present witness and the accused grew less.

Now Mr. Dodd stepped up to the rostrum and wished to know with whom Puhl had spoken during the last few days.

Dr. Sauter then rose to ask: 'Did you speak to me as well''

'No, I didn't. I see you here today for the first time in my life.'

As I returned to gaol that evening I happened to glance at the door of the cell next to mine. It was No. 31 and had been vacant since Raeder had been moved to the south wing now it appeared once again to be tenanted. Right over the spy-hole I could see a brand new name-plate: 'Puhl'.

Puhl was held in the Nuremberg prison for about a year at the end of which he appeared in the dock at the 'Wilhelmstrasse' trial. However, the Allies were not very lucky with this man, who, though he looked not unlike Funk, had a great deal more calm tenacity.

At the Wilhelmstrasse trial Puhl got an official of the Frankfurt branch of the Reichsbank to testify on his behalf. The witness declared under oath that at the time of the city's occupation by American troops the strong-room and all the safes of the bank had been completely empty and were so when he had handed them over to the Occupation Authorities.


Propaganda virtuoso

Although Goebbels and Fritzsche were in the same business, they never became friends. The Minister admired Fritzche’s work, but never expressed approval of him personally. As well as his work at the radio station, Fritzche, as head of the German Press Service, was responsible for international telegraph services and nearly 2,000 daily newspapers and magazines. He often chaired meetings with numerous representatives of the most influential German newspapers and met journalists to tell them the official Nazi line.

Like Goebbels, Fritzsche constantly invoked the ideals espoused in Adolf Hitler’s "Mein Kampf”: he spoke of the “international Jewish conspiracy", "plutocracy", "the Bolshevik danger", "the living space" and "the principle of the Führer". He praised the “Führer’s geniality” and the fact that no one in German history had achieved so much in five years without firing a single shot. He applauded the partition of Czechoslovakia, the occupation of Poland, the attack on Yugoslavia and other acts of Nazi aggression.

"The fate of Jewry in Europe has turned out to be as unpleasant as the Führer predicted it would be in the event of a European war," Fritzsche said in a radio broadcast of 18 March 1941. “After the extension of the war instigated by Jews, this fate may also spread to the New World, for it can hardly be assumed that the nations of this New World will pardon the Jews for the misery of which the nations of the Old World did not absolve them.”

When the Second World War broke out, Fritzsche reported on the glorious victories of the Third Reich and admired economic potential of the conquered territories for the Reich. But when the failures on the Soviet battlefield began, the propaganda office faced significant challenges.

Fritzsche spoke of the cruelty of the Russians and their Western Allies and convinced his listeners of the imminent threat they faced, and overlooked the crimes committed by German soldiers. He even used anti-Hitler propaganda, readily quoting the London newspaper "News Chronicle", which said: "We are for the destruction of all life in Germany - men, women, children, birds and insects."

Sprecher said: “Although we cannot say that Fritzsche directed that 10,000 or 100,000 persons should be exterminated, we ought to weigh this question: without being incited by Fritzsche, how much harder would it have been for the Nazi conspirators to exterminate millions of people in the East?”


Innehåll

Hans Fritzsche was the second child of a senior civil servant family. Due to his father's position as post director, he spent his school days in Dresden and Leipzig. After completing his school career, he took part in World War I and served in the 6th Cavalry Rifle Division between April and October 1918. After the end of the war, he began studying philology, history and philosophy at the universities of Greifswald and Berlin, which he did not finished. Fritzsche, a member of the DNVP since 1923 , was editor of the Prussian yearbooks from 1923 and editor of Alfred Hugenberg's intelligence service Telegraphen-Union from 1924 to 1932 . From September 1932 Fritzsche was head of the " wireless service ", an agency of the Reich government under Franz von Papen .

After the " seizure of power " he joined the NSDAP on May 1, 1933 and in the same year became head of news in the press department of Joseph Goebbels' Ministry of Propaganda . There he was promoted several times up to 1945: in 1938 he was first appointed deputy and later head of the "German Press" department, and from 1942 he headed the broadcasting department. In the final phase of the war he spread slogans to hold out . In October 1942 Fritzsche was promoted to ministerial director. After a short period of service on the Eastern Front in a propaganda company, in November 1942 he became head of the broadcasting department of the Propaganda Ministry and plenipotentiary for the political organization of Großdeutscher Rundfunk .

After the Battle of Berlin , Fritzsche signed the unconditional declaration of surrender for Berlin on May 2, 1945, presumably the oldest government official remaining in the city . He helped Red Army soldiers identify the bodies of the Goebbels family. Then he was sent to Moscow spent there in solitary confinement in the Lubyanka prisoner held and finally to Nuremberg transferred.

In the Nuremberg trial against the main war criminals, Fritzsche was also indicted at the instigation of the Soviet Union, because the latter was anxious to try war criminals who had been arrested by it in Nuremberg. Of their original six candidates, Erich Raeder and Fritzsche were left after consulting the other prosecuting authorities . Fritzsche was a "substitute for Joseph Goebbels," which in the war, killed himself accused had. Fritzsche was indicted in court on three of the four Nuremberg charges. "Before the International Military Tribunal, he seemed to regret his former role and described himself as a victim who had always been deceived about the true situation." The opposite could not be proven in Nuremberg. For example, he was able to assert irrefutably that he only became aware of the Lidice massacre and the Ležáky massacre during the Nuremberg Trial. The fact that there was one report on the German radio station in Prague and at least two reports in the German occupation newspapers in the Reich Protectorate of Bohemia and Moravia could not be proven in the trial of 1945/1946. On September 30, 1946, Fritzsche was acquitted, which he had not expected.

Shortly after his release by the Allies, the German authorities brought Fritzsche to trial again in Nuremberg . The authorities - above all the Attorney General Thomas Dehler - tried to obtain incriminating material they even asked the population via newspaper ads to provide incriminating evidence and witnesses. There was an initial trial and an appeal process. In the latter, Fritzsche was condemned on the one hand for his role as a “leading propagandist” who, because of his semi-official demeanor, had a strong influence on the will of the German people. Secondly, it was said that although he had "not called directly for the persecution of the Jews and their extermination, through his propaganda he had made a major contribution to creating a favorable mood among the people for this". Thirdly, for the sake of his career, he had hidden the criminal sides of the Nazi regime and thus contributed to lying to the German population. He was also burdened by the fact that he was involved in a complaint against the Nuremberg fire chief Johann Wild with the Gestapo . Wild was then sentenced to death by a special court. Another stressful moment was that Fritzsche had read an article by Goebbels on the radio in 1943, which called for the lynching of shot down Allied airmen . The court sentenced him to nine years in a labor camp , along with a life ban from ever again publishing or working as a teacher or educator.

After an amnesty , Fritzsche was released at the end of September 1950 and worked, among other things, as an advertising manager in the Rhenish-Westphalian industry and most recently for a French cosmetics company. He published two books under the name of his wife Hildegard Springer ("Es sprach Hans Fritzsche" and "Das Schwert auf der Waage"). His wife had worked in the Ministry of Propaganda herself. They had only married in 1951.

In the early 1950s, Fritzsche belonged to the Naumann Circle , a group of exposed National Socialists who had the goal of Nazi infiltration of the FDP . Although he was not a member of the FDP himself, he was involved in the preparations for the so-called German program that Wolfgang Diewerge had designed for Friedrich Middelhauve .

Seriously ill with lung cancer , Hans Fritzsche died on September 27, 1953 in Cologne as a result of an operation.


Hans Fritzsche

Syyskuusta 1932 Fritzsche toimi Franz von Papenin valtakunnahallituksen alaisen Radiopalvelun johtajana. 1. toukokuuta 1933 hän liittyi kansallissosialistiseen puolueeseen. Samana vuonna hänestä tuli Joseph Goebbelsin johtaman valtakunnan kansanvalistus- ja propagandaministeriön lehdistöosaston uutispäällikkö. Vuoteen 1945 mennessä hänet ylennettiin useasti. Vuonna 1938 hänestä tuli ensi varapääjohtaja ja sitten pääjohtaja ministeriön lehdistöosastolla. Vuonna 1942 hän siirtyi radio-osaston johtoon. Hän piti radiossa uutiskatsauksia, jotka hän avasi tunnetulle repliikillä ”Hier spricht Hans Fritzsche” (suom. Tässä puhuu Hans Fritzsche ). Hän oli naimisissa Hildegard Springerin kanssa.

2. toukokuuta 1945 Fritzsche allekirjoitti luultavasti virkaiältään vanhimpana Berliiniin jääneenä virkamiehenä kaupungin antautumisasiakirjan.

Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynnissä Fritzsche istui syytettyjen penkillä ikään kuin Joseph Goebbelsin sijaisena. Goebbels oli tehnyt itsemurhan, joten häntä ei voitu syyttää oikeudessa. Fritzscheä syytettiin rikoksista rauhaa vastaan, sotarikoksista ja rikoksista ihmiskuntaa vastaan, mutta syytekohtia ei voitu näyttää toteen. Fritzsche julistettiin syyttömäksi ja hänet vapautettiin. Myöhemmin saksalainen oikeus tosin tuomitsi hänet yhdeksäksi vuodeksi työleirille, mutta hänet armahdettiin 1950.

Myöhemmin Fritzsche toimi muiden muassa kosmetiikkayhtiön johtajana. 1950-luvun alussa hän toimi Naumannin piiri -nimisessä entisten kansallissosialistien ryhmässä, joka halusi muuttaa Vapaan demokraattisen puolueen FDP:n kansallissosialistiseksi ryhmäksi. Fritzsche menehtyi syöpään 1953.


Titta på videon: Hans Zimmer. ULTIMATE Soundtrack Compilation Mix (Augusti 2022).